FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > dopuščena revizija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 60
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1499)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 140/2018 dopuščena revizija - okrnitev osebnostnih pravic - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - rumeni tisk - svoboda izražanja - kolizija ustavnih pravic Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 327/2017 kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivne organizacije - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - razmerje med filmsko in predobstoječo glasbo - nadomestilo za uporabo avtorskega dela - višina nadomestila - pravna praznina - neobstoj veljavne tarife - licenčna pogodba - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 97/2017 povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II Ips 335/2017 razlastitev - dejanska razlastitev - pravna razlastitev - odškodnina za razlaščeno zemljišče - pridobitev lastninske pravice - prevzem posesti - status zemljišča - dejanska raba nepremičnin - dejansko stanje ob razlastitvi - namembnost zemljišča - kmetijsko ali stavbno zemljišče - odškodnina zaradi razlastitve - višina odškodnine - zamudne obresti - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - zamuda - vrsta postopka - nepravdni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - STVARNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II DoR 18/2018, II DoR 23/2018 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - ugotovitev obstoja lastninske pravice - etažna lastnina - pripadajoče zemljišče - določitev pripadajočega zemljišča - pravica do enakega varstva pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.3.2018
VSRS Sklep II DoR 75/2018 dopuščena revizija - odškodninski spor - zastaranje odškodninskih terjatev - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.4.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 310/2015 stvarna služnost - služnost hoje in vožnje - priposestvovanje stvarne služnosti - vsebina služnostne pravice - predhodno pridobljena služnostna pravica - tek priposestvovalne dobe - vpliv gradnje stanovanjske hiše na gospodujočem zemljišču - ugotovitveni tožbeni zahtevek - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 25.5.2017
VSRS Sklep II DoR 150/2016 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odškodninska odgovornost delodajalca - objektivna in krivdna odškodninska odgovornost - nevarna dejavnost - košenje trave - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekoračitev trditvene podlage Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.9.2016
VSRS Sklep II DoR 334/2016 dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - uporaba solastne stvari - uporabnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.1.2017
VSRS Sklep II Ips 36/2016 odškodninska odgovornost - odgovornost izvedenca - psihiatrično izvedensko mnenje - strokovno mnenje - namen zaničevanja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - razžalitev dobrega ime in časti - pravno priznana škoda - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sodba II Ips 280/2016 upravljanje večstanovanjske stavbe - rezervni sklad - stroški rezervnega sklada - stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja - stroški posla rednega upravljanja - zavezanec za plačilo - etažni lastnik - služnostni upravičenec - skupen namen pogodbenikov - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sklep II DoR 16/2018 dopuščena revizija - postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda - nadzorovana obravnava - zavrnitev predloga - podaljšanje zdravljenja v oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice - kršitev osebnostnih pravic - pravica do osebne svobode - pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 15.1.2018
VSRS Sklep II Ips 259/2017 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroki - preživljanje otroka - višina preživnine - zmožnosti preživninskega zavezanca - odstop od sodne prakse - obrazložitev odstopa od ustaljene prakse - ovrženje (overrulling) - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja zaradi zmotne uporabe materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 19.10.2017
VSRS Sodba II Ips 277/2016 povrnitev škode - odškodninska odgovornost - objektivna odgovornost - odgovornost imetnika nevarne stvari - ravnanje odškodovanca - letalska nesreča - pilot - oprostitev odškodninske odgovornosti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sklep II DoR 36/2018 dopuščena revizija - izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - darilna pogodba - izbrisna tožba - sklepčnost tožbe - oblikovanje tožbenega zahtevka - sprememba tožbe - trditvena podlaga tožbe - trdiveno breme - prekluzija - dokazovanje z listinami - razpravno načelo - domneva o insolventnosti dolžnika - odstop od ustaljene sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 7.6.2018
VSRS Sklep II Ips 236/2017 zavarovalna pogodba - zavarovanje poklicne odgovornosti - zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe - zavarovalni primer - zavarovalno kritje - izključitev zavarovanja - izključitev odgovornosti - izključitvena klavzula - razlaga pogodbe - sporna pogodbena določila - nejasna pogodbena določila - sodniški silogizem - povrnitev stroškov odvetniškega zastopanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 10.9.2018
VSRS Sklep II DoR 301/2017 dopuščena revizija - stanovanjska pravica - sklenitev najemne pogodbe z imetnikom stanovanjske pravice - kontrahirna dolžnost - soglasje volj - zavrnitev sklenitve najemne pogodbe - prenehanje pravice - primerna najemnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sklep II DoR 150/2018 dopuščena revizija - pripadajoče zemljišče - pojem stavbe - ruševina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.8.2018
VSRS Sodba II Ips 74/2016 kreditna pogodba - dokončno poplačilo terjatve - jamstvo države - jamstvena shema RS - poroštvo države - vnovčenje jamstva države - obveznost vnovčitve jamstva - pasivna legitimacija - varstvo kreditojemalca - namen ZJShemFO - uporaba OZ - subsidiarna uporaba zakona - pravica upnika do izbire - pravica do enakega varstva pravic - načelo enakosti pred zakonom - odlog plačila - izvršilni postopek - davčni postopek - dopuščena revizija Civilni oddelek DAVKI - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sklep II DoR 155/2017 dopuščena revizija - avtorske pravice - pogodba o neizključnem prenosu pravic za uporabo del iz repertoarja kolektivne organizacije - skupni sporazum - nadomestilo za uporabo malih avtorskih pravic - tarifa SAZAS - višina nadomestila - revalorizacija - preplačilo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 22.3.2017
VSRS Sklep II DoR 376/2017 dopuščena revizija - predodelitev otroka - namestitev otroka v krizni center - zaslišanje izvedenca - trditvena podlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 11.1.2018
VSRS Sklep II DoR 298/2017 dopuščena revizija - premoženjsko zavarovanje - zavarovalna pogodba - zavarovalni pogoji - razlaga spornih določil - višina zavarovalne vsote - vrednost nepremičnine Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 1.2.2018
VSRS Sodba II Ips 43/2018 kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - kolektivne organizacije - javna priobčitev glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - določitev višine nadomestila - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - primernost tarife - neobstoj veljavne tarife - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 9.4.2018
VSRS Sklep II DoR 399/2016 dopuščena revizija - materialno procesno vodstvo - načelo odprtega sojenja - dokazovanje - prekluzija - privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - rok za sklenitev pogodbe - zapadlost terjatve - splošni zastaralni rok - začetek teka zastaralnih rokov - pravnomočno končan denacionalizacijski postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 23.3.2017
VSRS Sodba II Ips 34/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - povrnitev škode - omejitev višine odškodnine - tožbeni zahtevek - zakonske zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti - omejitev zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.1.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 60 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI JK L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(110) 2018(164) 2017(150) 2016(160)
2015(174) 2014(178) 2013(128) 2012(124)
2011(162) 2010(124) 2009(25)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1499)

Vpisniki

Dor(898) Ips(601)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidopuščena revizija(1499)