FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > povzročitev škode
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 258)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 237/2017 povzročitev škode - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - odškodninska odgovornost - vzročna zveza - vezanost pravdnega sodišča na obsodilno kazensko sodbo - kazenska odgovornost - civilna odgovornost - eventualni naklep - malomarnost - zmotna uporaba materialnega prava - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II DoR 42/2017 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - pogodba o dosmrtnem preživljanju - stroški institucionalnega varstva - občina - povračilo doplačil za domsko oskrbo - obveznost preživljanja - neupravičena pridobitev - povzročitev škode - protipravnost - razpravno načelo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SOCIALNO VARSTVO 9.3.2017
VSRS sklep II Ips 5/2015 povzročitev škode - podlage odškodninske obveznosti - odgovornost upravljalca javne ceste - krivdna odgovornost - objektivna odgovornost - padec prek ograje - opustitev dolžnega ravnanja - lokalna cesta - občinska cesta - vzdrževanje ceste in cestne opreme - ograja za pešce - neustrezna in poškodovana ograja - trditveno in dokazno breme - zadostnost konkretizacije navedb - dokazna ocena - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti določbe - pravica do pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.8.2015
Sodba II Ips 349/2011 povzročitev škode - odškodnina - neupravičena pridobitev - pravica udejstvovanja v lovu - ustavnost zakonske ureditve lovske pravice - pravica do zasebne lastnine - svobodna gospodarska pobuda - podjetništvo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - LOVSTVO 28.11.2013
Sklep II DoR 234/2013 dopuščena revizija - pogoji za dopustitev revizije - povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - odgovornost za drugega - odgovornost za delavce - odgovornost delodajalca - odgovornost organa pravne osebe - člani organa pravne osebe - odgovornost države - Svet Vlade RS za invalide - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi razžalitve časti in dobrega imena - odstop od sodne prakse - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.11.2013
Sklep II DoR 494/2012 dopuščena revizija - povzročitev škode - zahteva za prenehanje s kršitvami osebnostnih pravic - prenehanje obveznosti - zastaranje - kdaj začne zastaranje teči - čas, ki je potreben za zastaranje - zastaranje odškodninske terjatve - subjektivni zastaralni rok - pretrganje zastaranja - vložitev tožbe - roki in naroki - vloga, vezana na rok - vložitev tožbe pri nepristojnem sodišču - očitna pomota vložnika - tožba, zavržena zaradi nepristojnosti - odstop zadeve pristojnemu sodišču Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.2.2013
Sklep II DoR 414/2012 dopuščena revizija - povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - krivdna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost - domneva vzročnosti - posebni primeri odgovornosti - odgovornost organizatorja prireditve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.2.2013
Vmesna sodba II Ips 47/2010 povzročitev škode - silobran - prekoračen silobran - pištola - zmotna uporaba materialnega prava - deljena odgovornost - prispevek oškodovanca - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2012
Vmesna sodba II Ips 47/2010 povzročitev škode - silobran - prekoračen silobran - pištola - zmotna uporaba materialnega prava - deljena odgovornost - prispevek oškodovanca - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2012
Sklep II DoR 138/2012 dopuščena revizija - povzročitev škode - povrnitev nepremoženjske škode - pomembno pravno vprašanje - odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - obstoj medicinske napake Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.8.2012
Sklep II DoR 198/2012 dopuščena revizija - povzročitev škode - krivdna odgovornost - borilne veščine - judo - prispevek oškodovanca - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - obstoj sodne prakse Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.8.2012
Sodba II Ips 865/2008 pravica do sodnega varstva - zloraba pravice do pravnega sredstva - pravica do zasebne lastnine - konkurenca ustavnih pravic - pravna sredstva zoper dokončno odločbo o izdaji gradbenega dovoljenja - povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK 16.2.2012
Sodba II Ips 320/2008 povzročitev škode - izzvanost s hudo žaljivko - krivdna odgovornost - deljena odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - ravnanje oškodovanca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 24.11.2011
Sodba II Ips 702/2008 lastninska pravica - varstvo lastninske pravice - imisije - varstvo pred vznemirjanjem - povzročitev škode - povrnitev škode zaradi prekomernega hrupa in smradu - zahteva, da se odstrani škodna nevarnost - škoda pri opravljanju splošno koristne dejavnosti - javna služba - obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja - deponija - koncesija - odgovornost upravljalca deponije - odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja - subsidiarna odgovornost - zakonito poroštvo koncedenta - razpravno načelo - navajanje dejstev in dokazov - dokazi in izvajanje dokazov - trditveno breme - prekluzija - stroški postopka - sosporniki Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.11.2011
Sodba II Ips 210/2011 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - nastanek škode - nedopustno ravnanje notarja Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.7.2011
Sodba in sklep II Ips 583/2009 povzročitev škode - odgovornost za drugega - odgovornost drugih za mladoletnika - domneva o krivdi skrbnika mladoletnika - poškodba otroka pri igri - opustitev dolžnega nadzorstva - dolžnostno ravnanje - trditveno in dokazno breme - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - dovoljenost revizije - zavrženje revizije - vrednost spornega predmeta - zamudna sodba - domneva priznanja tožbenih trditev - pogoji za izdajo zamudne sodbe - sklepčnost tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.11.2010
Sklep II Ips 261/2009 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - obrnjeno dokazno breme - opustitev dolžnega ravnanja - protipravnost - vzročna zveza - domneva krivde - domneva vzročnosti - upravnik - zamudna sodba - sklepčnost tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2010
Sodba II Ips 580/2009 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - dolžnosti notarja - skrbnost notarja pri sestavi notarske listine - notarska hipoteka - notarska hipoteka pri nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - preverjanje pristnosti listin - odškodninska odgovornost notarja - ponaredek podpisa - overjanje podpisov - ponaredek overitvene klavzule - zamudna sodba Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.10.2010
Sodba II Ips 477/2008 povzročitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - višina odškodnine - sodna praksa ESČP - merila ESČP - merila ZVPSBNO - dokazovanje - dokazi - izvedenci - splošno znana dejstva - sodno znana dejstva - odločanje po prostem preudarku - obseg obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.9.2010
Sodba in sklep II Ips 360/2007 povzročitev škode - nesreča pri delu - delo v premogovniku - nevarna dejavnost - objektivna odgovornost delodajalca - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.9.2009
Sklep II Ips 223/2008 povzročitev škode - odgovornost notarja - skrbnost dobrega strokovnjaka pri sestavi notarske listine - poučitev stranke o vsebini posla - prodajna pogodba s pridržkom lastninske pravice - krivdna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - nedopustnost ravnanja notarja - vzročna zveza - škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 16.9.2009
Sodba II Ips 668/2008 povzročitev škode - razlogi za revizijo - zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - neopredeljenost očitanih postopkovnih kršitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.9.2009
Sodba II Ips 1043/2007 povzročitev škode - silobran - prekoračen silobran - izklučitev protipravnosti - kolizija pravno varovanih dobrin Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2009
Sodba III Ips 1100/2008 povzročitev škode - odškodnina zaradi izgubljenega zaslužka - nezmožnost za delo - izguba zaslužka - verjetnost bodoče zaposlitve - bodoči zaslužek - odmera odškodnine - upoštevanje koristi pri odmeri odškodnine - compensatio lucri cum damno - denarni dodatek - pravica socialnega varstva Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.2.2009
Sodba II Ips 395/2006 izvršilni postopek - izvršba na premične stvari - rubež premičnih stvari - obstoj pravice, ki preprečuje izvršbo - povzročitev škode - odškodninska odgovornost izvršitelja - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 20.11.2008
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M NO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2017(2) 2015(1) 2013(4) 2012(5)
2011(3) 2010(4) 2009(5) 2008(3)
2005(2) 2004(4) 2003(13) 2002(7)
2001(13) 2000(22) 1999(35) 1998(79)
1997(26) 1996(13) 1995(8) 1994(5)
1993(4)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(258)

Vpisniki

Dor(6) Ips(252)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipovzročitev škode(258)