FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > denacionalizacija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 270)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sklep II Ips 46/2001 denacionalizacija - vrnitev odškodnine ali kupnine prejete ob nacionalizaciji - upravičenec do vrnitve odškodnine - solidarni upniki Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 19.4.2001
VS Sklep II Ips 511/2000 denacionalizacija - vrnitev stanovanjske hiše v last in posest Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 18.1.2001
VS Sklep II Ips 147/2001 denacionalizacija - grožnja, sila ali zvijača državnega organa oziroma predstavnika oblasti - napake volje - darilna pogodba - vrnitev darovanega premoženja Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.5.2001
VS Sklep II Ips 11/2002 denacionalizacija - grožnja, sila ali zvijača državnega organa oziroma predstavnika oblasti - napake volje - menjalna pogodba - menjava nepremičnin Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 18.4.2002
VS Sklep II Ips 182/2002 denacionalizacija - pojem premoženja po ZDen - rudniške entitete - rudniške prostosledne pravice Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 13.6.2002
Sodba II Ips 273/2001 denacionalizacija - razpolaganje z nepremičninami za katere obstaja dolžnost vrnitve - premoženje agrarnih skupnosti - ničnost - dovoljenost revizije - pravni interes za vložitev revizije Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2002
VS Sklep II Ips 14/2001 denacionalizacija - obseg vračanja premoženja - določitev vrednosti podržavljenega premoženja - prodaja podjetja - intelektualna lastnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 7.11.2001
VSRS Sodba in sklep II Ips 56/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pravnomočnost denacionalizacijske odločbe - zastaranje - nastop zamude - prekluzija - načelo popolnosti - načelo vestnosti in upoštevanja - načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - vezanost na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - odstop od načelnega pravnega mnenja - odstop od sodne prakse - ovrženje (overrulling) - razlikovanje (distinguishing) - zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sodba II Ips 50/2013 vrnitev zaplenjenih nepremičnin - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - zavezanec za plačilo odškodnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 20.2.2014
VSRS Sklep II Ips 302/2017 odškodnina zaradi razlastitve - nacionalizacija stavbnega zemljišča - denacionalizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sodba presenečenja Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 9.8.2018
Sklep II Ips 545/2009 denacionalizacija - darilo - namen daritve - prodaja - grožnja, sila ali zvijača predstavnikov oblasti - prepustitev posesti - napake volje - neodplačni pravni posel Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 4.3.2010
Sklep II DoR 355/2010 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost skrbnika zapuščine - denacionalizacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.10.2010
Sklep II Ips 95/2005 denacionalizacija - časovne meje denacionalizacije po 5. člena ZDen - pravni posel sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti - menjalna pogodba - napake volje Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 14.4.2005
Sklep II Ips 78/2005 in II Ips 135/2005 denacionalizacija - pravni posel, sklenjen zaradi sile, zmote ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti - prepoved reformatio in peus Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.3.2005
Sklep II Ips 787/2005 denacionalizacija - pravni posel sklenjen zaradi sile, grožnje ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti - napake volje - kmetijska zemljišča - prodajna pogodba - arondacija - upravna pristojnost Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 9.3.2006
Sodba II Ips 243/2004 denacionalizacija - razpolaganje z nacionaliziranim premoženjem - sporazum - generalno pravno nasledstvo denacionalizacijskih upravičencev - generalno pooblastilo - veljavnost sporazuma Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.10.2005
VS Sklep II Ips 411/2003 denacionalizacija - denacionalizacijski upravičenci - pravni posli, sklenjeni v času veljavnosti predpisov iz 3. in 4. člena ZDen Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 6.11.2003
Sklep II Ips 371/2003 denacionalizacija - vrnitev kmetijskega zemljišča v last in posest - pravne ovire za vrnitev - lovska družina kot denacionalizacijski upravičenec Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - DENACIONALIZACIJA 13.11.2003
Sodba in sklep II Ips 141/2004 denacionalizacija - prepoved razpolaganja z nepremičninami - privatizacija stanovanja, za katerega obstaja dolžnost vrnitve - solastninska pravica - vrnitev lastninskega deleža - ničnost prodajne pogodbe - delna ničnost - izpraznitveni zahtevek Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 6.5.2004
VS Sklep II Ips 232/2002 denacionalizacija - pravni posel, sklenjen zaradi grožnje, sile, ali zvijače državnega organa ali predstavnika oblasti - upravičenci do denacionalizacije - časovne meje denacionalizacije po 5. členu ZDen Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 13.11.2002
Sodba II Ips 313/2010 denacionalizacija - sporazum o izročitvi nadomestne nepremičnine - obstoj sporazuma kot predhodno vprašanje v postopku denacionalizacije - pravna narava sporazuma - pasivna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 13.6.2013
Sklep II DoR 105/2013 dopuščena revizija - denacionalizacija - solastnina - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - uporabnina - prikrajšanje Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.11.2013
Sodba II Ips 587/2009 družbena lastnina - lastninjenje - privatizacija stanovanj - pridobitev lastninske pravice - preureditev skupnih prostorov - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - dobra vera - vpis v zemljiško knjigo - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - denacionalizacija Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE - STANOVANJSKO PRAVO - ODZ 21.3.2013
Sklep II Ips 141/2012 izbrisna tožba - predpostavke izbrisne tožbe - vezanost upravnega organa na stališče Vrhovnega sodišča - denacionalizacija Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 25.4.2013
Sodba II Ips 126/2013 dopuščena revizija - denacionalizacija - zavarovanje pravice do vrnitve premoženja v v naravi - začasna odredba po ZLPP in ZZad Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - LASTNINJENJE - ZADRUGE 12.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L MN O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(4) 2018(5) 2017(14) 2016(17)
2015(22) 2014(23) 2013(18) 2012(10)
2011(18) 2010(15) 2009(5) 2008(9)
2007(11) 2006(7) 2005(17) 2004(9)
2003(14) 2002(11) 2001(8) 2000(11)
1999(15) 1998(6) 1997(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(270)

Vpisniki

Dor(29) Ips(241)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidenacionalizacija(270)