FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > denacionalizacija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 270)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 53/2019 predlog za dopustitev revizije - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičninami za katere obstaja dolžnost vrnitve - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 264/2018 denacionalizacija - odškodnina - upravičenec do odškodnine - banka - reforma bančnega sistema - decentralizacija - sukcesija - pravno nasledstvo - predlagalni nepravdni postopek - navajanje novih dejstev in dokazov - prekluzija - koncentracija postopka - smiselna uporaba določb ZPP - edicijska dolžnost - dopuščena revizija Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 297/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - premoženjska korist - izgubljena korist - ugotavljanje koristi - stanje nepremičnine - trditveno in dokazno breme - izračun izgube donosa katastrskega dohodka kmetije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II Ips 302/2017 odškodnina zaradi razlastitve - nacionalizacija stavbnega zemljišča - denacionalizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sodba presenečenja Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 9.8.2018
VSRS Sodba II Ips 264/2017 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - stroški upravljanja premoženja - hipotetična najemnina - razpravno načelo - preiskovalno načelo - trditveno in dokazno breme - davki - davčna obveznost - davčni odtegljaj - davčnopravna obravnava nadomestila zaradi nemožnosti uporabe premoženja - izrek sodne odločbe - časovne meje pravnomočnosti - nominalna višina obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DAVKI - DENACIONALIZACIJA 24.5.2018
VSRS Sklep II DoR 55/2018 predlog za dopustitev revizije - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem za katerega obstaja dolžnost vrnitve - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - ničnost - sosporništvo - formalno sosporništvo - materialno sosporništvo - nujno sosporništvo - sodne takse - oprostitev plačila sodnih taks Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - SODNE TAKSE 12.4.2018
VSRS Sklep II Ips 224/2017 enotno sosporništvo - učinki pravdnih dejanj enotnih sospornikov - dovoljenost revizije - denacionalizacija - denacionalizacija v obliki odškodnine - obveznice slovenske odškodninske družbe - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka subjektivnega zastaralnega roka - višina odškodnine - določljivost terjatev - sprememba sodne prakse Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 26.3.2018
VSRS Sklep II Ips 217/2017 denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - res extra commercio - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - deliktna odškodninska odgovornost - solidarna odškodninska odgovornost - vzročna zveza - ravnanje tretjega - vzrok za nastanek škodne posledice - pogoj za nastanek škodne posledice - teorija naravne vzročnosti - dolžna skrbnost - teorija ratio legis vzročnosti - teorija adekvatne vzročnosti - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 56/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pravnomočnost denacionalizacijske odločbe - zastaranje - nastop zamude - prekluzija - načelo popolnosti - načelo vestnosti in upoštevanja - načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - vezanost na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - odstop od načelnega pravnega mnenja - odstop od sodne prakse - ovrženje (overrulling) - razlikovanje (distinguishing) - zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sodba II Ips 15/2017 agrarna skupnost - denacionalizacija - premoženje agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev podržavljenega premoženja članom agrarne skupnosti - skupna lastnina - kolektivna terjatev - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - odškodnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 29.6.2017
VSRS Sklep II DoR 174/2017 predlog za dopustitev revizije - denacionalizacija - zavezanec za vrnitev - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pasivna legitimacija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 22.6.2017
VSRS Sklep II DoR 141/2017 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - višina odškodnine - stanje nepremičnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 15.6.2017
VSRS Sklep II Ips 95/2017 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja - pravica do odškodnine - načelo enakosti - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.6.2017
VSRS sklep II Ips 66/2017 denacionalizacija - odškodnina - nadomestilo zaradi nezmožnosti uporabe nepremičnin - hipotetična najemnina - načelo najgospodarnejše rabe - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.5.2017
VSRS Sodba II Ips 296/2015 denacionalizacija - nadomestilo za nemožnost uporabe denacionalizirane nepremičnine - metoda izračuna - zavezanec za plačilo - obdavčitev - tek zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 22.5.2017
VSRS sklep II Ips 282/2015 denacionalizacija - nezmožnosti uporabe in upravljanja premoženja - nadomestna nepremičnine - pravica do odškodnine Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 11.5.2017
VSRS Sklep II Ips 313/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršilni postopek - načelo formalne legalitete - izvršilni naslov - davek - obdavčitev - davčni odtegljaj - ugovor delne izpolnitve - delna prostovoljna izpolnitev obveznosti - plačilo davčnega odtegljaja za upnika s strani dolžnika - odškodnina - denacionalizacija - akontacija dohodnine - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja Civilni oddelek DAVKI - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠILNO PRAVO 20.4.2017
VSRS sodba in sklep II Ips 291/2015 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - gozdno zemljišče - kmetijsko zemljišče - višina nadomestila - metoda izračuna nadomestila Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.4.2017
VSRS Sklep II Ips 317/2016 denacionalizacija - oblika vračila podržavljenega premoženja - vezanost na zahtevek stranke - ovire za vrnitev nepremičnine v naravi - zazidano stavbno zemljišče - parkirišče - zmanjšana vrednost nepremičnine - odškodnina - rok za uveljavitev zahtevka - prekluzivni rok - sodba presenečenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 6.4.2017
VSRS Sklep II DoR 381/2016 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - izguba koristi - višina nadomestila - zmanjšanje odškodnine - stroški upravljanja nepremičnine - pavšalni znesek stroškov - plačilo davka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 30.3.2017
VSRS sodba II Ips 24/2015 denacionalizacija - vrnitev nepremičnin - zemljiški kompleks - izkoriščanje rudnin - kamnolom - nemožnost uporabe - zakup - uporabnina - dokazovanje - dokazno breme - dokaz z izvedencem - zaslišanje izvedenca - razpravno načelo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 2.2.2017
VSRS sklep II Ips 233/2015 družbena lastnina - lastninjenje - denacionalizacija - kmetijska zemljišča - zadruga - temeljna organizacija kooperantov - neodplačnost pridobitve - določitev vrednosti kmetijskih zemljišč - metoda izračuna - podzakonski predpis - lastninska pravica Civilni oddelek LASTNINJENJE - DENACIONALIZACIJA - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 26.1.2017
VSRS Sklep II DoR 164/2016 dopuščena revizija - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja - pravica do odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 8.12.2016
VSRS sklep II Ips 103/2015 odškodninski spor - denacionalizacija - aktivna legitimacija - zastaranje odškodninske terjatve - agrarna skupnost - odškodnina - prirejenost postopkov - zavrnitev dokaznega predloga - pravilo o dokaznem bremenu - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.11.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L MN O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(4) 2018(5) 2017(14) 2016(17)
2015(22) 2014(23) 2013(18) 2012(10)
2011(18) 2010(15) 2009(5) 2008(9)
2007(11) 2006(7) 2005(17) 2004(9)
2003(14) 2002(11) 2001(8) 2000(11)
1999(15) 1998(6) 1997(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(270)

Vpisniki

Dor(29) Ips(241)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidenacionalizacija(270)