FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > zastaranje
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 261)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 120/2019 predlog za dopustitev revizije - poroštvena izjava - poroštvo za bodočo obveznost - obličnost - zastaranje - pretrganje zastaranja - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sodba II Ips 10/2018 gospodarska pogodba - poroštvo - solidarno poroštvo - zastaranje - pretrganje zastaranja - izvršilni postopek - izvršba na nepremičnine - razdelitveni narok - priglasitev terjatve v izvršilnem postopku - načelo koncentracije postopka - pristop k izvršbi - status stranke v postopku Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sodba II Ips 5/2018 povrnitev premoženjske škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - izguba zaslužka - zvišanje tožbenega zahtevka - zastaranje - prekinitev zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 347/2017 uveljavljanje adhezijskega zahtevka v kazenskem postopku - napotitev oškodovanca na pravdo - uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka v pravdi - pravnomočna oprostilna sodba v kazenskem postopku - odškodnina - predhodno vprašanje - ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja v pravdi - domneva nedolžnosti - zastaranje - pretrganje zastaranja - tek zastaranja po pretrganju - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sklep II DoR 470/2018 predlog za dopustitev revizije - odstop od pogodbe - neizpolnitev pogodbene obveznosti - vrnitev danega - res iudicata - zastaranje - pravnomočnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 39/2018 vlaganja v tujo nepremičnino - povrnitev vlaganj v nepremičnino - neupravičena pridobitev - verzijski zahtevek - prehod koristi - vrnitev prostorov v posest - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - pravnomočnost - časovne meje pravnomočnosti - revizijska novota - iura novit curia Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba II Ips 228/2017 povrnitev škode - odškodninska odgovornost - odgovornost notarja - pogodba o preužitku - ničnost pogodbe - razveljavitev pogodbe - izbris iz zemljiške knjige - trenutek nastanka škode - zastaranje - kdaj začne zastaranje teči Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 444/2018 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - renta - izguba na zaslužku - bodoča škoda - zastaranje - zavarovalna vsota - višina zavarovalne vsote (limit) - valorizacija - dohodnina - dohodnina od odškodnine - akontacija dohodnine Civilni oddelek DAVKI - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 393/2018 predlog za dopustitev revizije - javna priobčitev glasbenih neodrskih del - plačilo nadomestila za uporabo avtorskega dela - neupravičena pridobitev - civilna kazen - zapadlost terjatve - zastaranje - sprememba tožbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 368/2018, II Ips 372/2018 dopuščena revizija - družbena pogodba (societas) - pogodba o skupnosti imovine - obličnost pogodbe - stvarni vložek - delitev dobička - dobiček od kapitala - letno poročilo - izplačilo dobička - pasivna legitimacija - zastaranje - zastaralni rok - gospodarska pogodba - pričetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - prenehanje družbe civilnega prava - konkretizacija tožbenega zahtevka - sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 341/2018 predlog za dopustitev revizije - prometna nesreča - nezavarovano vozilo - prenehanje zavarovalnega razmerja - obvestilo upravni enoti o prenehanju zavarovanja - regresni zahtevek - regres zavarovalnega združenja - zastaranje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 108/2017 razveza prodajne pogodbe - ničnost prodajne pogodbe - prodaja nepremičnine na Hrvaškem tujim državljanom - vrnitev kupnine - povrnitev premoženjske škode - vrnitveni zahtevek - konvalidacija pogodbe - zastaranje - uporaba hrvaškega prava - sprememba zakonodaje Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.11.2018
VSRS Sodba II Ips 177/2017 privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš - stanovanjska pravica - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - rok za sklenitev pogodbe - zapadlost terjatve - ovira za odločanje - uveljavljanje zahteve za sklenitev pogodbe s tožbo - pravnomočno končan denacionalizacijski postopek - zastaranje - splošni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka - dopuščena revizija Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba II Ips 85/2017 neupravičena pridobitev - kondikcija - nepošteni pridobitelj - neobstoječa pogodba - zastaranje - odpoved zastaranju - poslovodja - skrbnost in odgovornost - odškodninska odgovornost poslovodje - pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo - pogodba, ki jo sklene neupravičena oseba - delodajalec Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 20.9.2018
VSRS Sklep II Ips 309/2016 povrnitev premoženjske škode - imisije - pasivna legitimacija občine - pasivna legitimacija države - občinska cesta - lastninska pravica države - upravljalec ceste - sanacija občinske ceste - soglasje lastnika za poseg - iztekanje vode - direktna imisija - prepovedana imisija - protipravnost - ponavljajoče se dejanje - sukcesivna škoda - stabilizacija škode - izvajalec del - trditveno in dokazno breme - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sodba II Ips 245/2016 neupravičena pridobitev - verzija - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - prenehanje življenjske in ekonomske skupnosti - zadržanje zastaranja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 202/2016 izročitev dela zapuščine - dediščinska tožba - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - ugovor zastaranja - prekluzija - pritožbena obravnava - dokazovanje - pravni interes - poštenost dediča Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sodba II Ips 353/2017 obseg zapuščine - zastaranje - pretrganje zastaranja Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sodba II Ips 311/2017 pravna podlaga tožbenega zahtevka - neupravičena pridobitev - plačilo najemnine - uporabnina za poslovne prostore - zastaranje - povrnitev premoženjske škode - zastaranje odškodninske terjatve - objektivni zastaralni rok - solidarne obveznosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep II Ips 112/2016 zastaranje - zastaranje kondikcijskega zahtevka - prekluzija dejstev - pravica do dostopa do sodišča - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sodba II Ips 123/2017 dedovanje - prikrajšanje nujnega deleža - vrnitev daril v zapuščino - zastaranje - pripoznava - pretrganje zastaranja - zastaralni rok pri pretrganju - vložitev tožbe Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.11.2017
VSRS Sodba II Ips 234/2016 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - razlogi sodbe o odločilnih dejstvih - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - povečanje vrednosti nepremičnine - prenehanje vznemirjanja lastnika nepremičnine - zastaranje - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.9.2017
VSRS Sklep II DoR 236/2017 dopuščena revizija - odškodninska terjatev za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem - zastaranje - pretrganje zastaranja - nepremagljive ovire - vpliv kazenskega postopka na tek zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 56/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pravnomočnost denacionalizacijske odločbe - zastaranje - nastop zamude - prekluzija - načelo popolnosti - načelo vestnosti in upoštevanja - načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - vezanost na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - odstop od načelnega pravnega mnenja - odstop od sodne prakse - ovrženje (overrulling) - razlikovanje (distinguishing) - zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sklep II DoR 92/2017 predlog za dopustitev revizije - prijava terjatve v zapuščinskem postopku - zastaranje - zastaralni rok - pretrganje zastaranja - dolgovi zapustnika - odpust dolga - pripoznava dolga - najemno razmerje - najemnina - obratovalni stroški - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 29.6.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(10) 2018(10) 2017(9) 2016(8)
2015(18) 2014(12) 2013(20) 2012(24)
2011(14) 2010(20) 2009(11) 2008(12)
2007(4) 2006(7) 2005(8) 2004(6)
2003(8) 2002(7) 2001(3) 2000(5)
1999(7) 1998(9) 1997(8) 1996(5)
1995(8) 1994(3) 1993(5)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(261)

Vpisniki

Dor(40) Ips(221)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsizastaranje(261)