FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > protipravnost
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 382)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 519/2001 odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.4.2002
VSRS Sklep II Ips 165/2017 načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - odprava pomanjkljivosti v mnenju - ugotavljanje dejstev, ki niso bila zatrjevana - dokazni predlog - nov dokazni predlog - razpravno načelo - preskakovanje pravnih sredstev - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotja v razlogih sodbe - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - protipravno ravnanje povzročitelja - skrbnost ravnanja - prometna nesreča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VS Sodba II Ips 556/2002 podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - odgovornost sodnika - razlaga prava Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.11.2003
VSRS Sklep II Ips 36/2016 odškodninska odgovornost - odgovornost izvedenca - psihiatrično izvedensko mnenje - strokovno mnenje - namen zaničevanja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - razžalitev dobrega ime in časti - pravno priznana škoda - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sodba II Ips 327/2016 Komisija za preprečevanje korupcije - odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - javni uslužbenec - postopek zaradi suma korupcije - objava osebnih podatkov v medijih - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - duševne bolečine - razžalitev dobrega imena ali časti - izguba dohodka - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sklep II Ips 198/2016 družbena lastnina - privatizacija podjetja - izdaja zadolžnic - notranji odkup - interna razdelitev delnic - nastop kontrahirne dolžnosti pri notranjem odkupu - kršitev kontrahirne dolžnosti - povrnitev premoženjske škode - protipravnost - odškodnina - razlika premalo izplačane plače - dopuščena revizija - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - naknadno sosporništvo - zavrženje dela revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 8.6.2017
VSRS Sodba II Ips 90/2016 odškodninska odgovornost države - pravica do povrnitve škode - odgovornost za delo sodnika - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - spor iz družinskih razmerij - odločanje o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok - dodelitev otroka - začasna odredba v družinskih sporih - regulacijska začasna odredba - izdaja začasne odredbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 26.4.2018
VSRS Sodba II Ips 322/2016 povrnitev nepremoženjske škode - trditveno breme - trditve o odločilnih dejstvih - prekoračitev trditvene podlage - odškodninska odgovornost delodajalca - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - objektivna in krivdna odškodninska odgovornost - nesreča pri delu - košenje trave - nevarna dejavnost - opustitev delodajalca - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - ravnanje oškodovanca - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.8.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 355/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - objektivna in krivdna odgovornost - dokazovanje - izvedba dokaza z izvedencem - postavitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija - načelo kontradiktornosti - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 157/2017 odgovornost države za delo sodišč - sojenje v razumnem roku (brez nepotrebnega odlašanja) - povrnitev premoženjske škode - insolventnost dolžnika - stečaj dolžnika - plačilna nezmožnost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - zapadlost škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 136/2017 odškodninski spor - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - stvarna pasivna legitimacija - odgovornost zavarovalnice - odgovornost imetnika motornega vozila - uporaba motornega vozila - odgovornost voznika - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovanih pravic - vožnja brez vozniškega dovoljenja - vožnja v vinjenem stanju - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vezanost civilnega sodišča na obsodilno kazensko sodbo - deljena odgovornost - uporaba varnostnega pasu - ravnanje oškodovanca - zastaranje odškodninske terjatve - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 8.11.2018
VSRS Sodba II Ips 88/2017 odškodninska odgovornost države - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - kršitev pravic osebnosti - pravica do osebnega dostojanstva - duševne bolečine - bivalne razmere v zaporu - bivalne razmere v priporu - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - enotna odškodnina - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - pravično zadoščenje - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sodba II Ips 177/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odškodninska odgovornost zaradi opustitve vzdrževanja - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - krivdna odgovornost - odgovornost lastnika nepremičnine - odgovornost občine - vzdrževanje cestnih površin v zimskih razmerah - padec na poledeneli površini - poškodba pešca zaradi vdolbine v asfaltu - neravna tla običajne pohodne površine - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 163/2018 povrnitev premoženjske škode - prepoved prometa z živili - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - inšpekcijsko nadzorstvo - varovanje zdravja - inšpekcijski postopek - nedopustno dolgo trajanje postopka - ravnanje s profesionalno skrbnostjo - inšpektor - malomarnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II DoR 47/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - razžalitev dobrega imena in časti - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - javna oseba - objava v tisku - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 12.4.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 105/2017 izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - premoženjska škoda - nepremoženjska škoda - kriteriji za odmero odškodnine - duševne bolečine zaradi okrnitve osebnostnih pravic - višina odškodnine - tek zakonskih zamudnih obresti - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.6.2018
VSRS Sklep II DoR 383/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - padec na poledenelem parkirišču - odškodninska odgovornost - odgovornost za opustitve - čiščenje parkirišča - protipravnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.12.2018
Sodba II Ips 89/2007 povrnitev škode - odgovornost komunalnega podjetja - krivdna odgovornost - vzdrževanje javne poti - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 3.12.2009
Sklep II DoR 136/2009 predlog za dopustitev revizije - prepoved povzročanja škode - protipravnost - predvidljivost negativne posledice - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.1.2010
Sodba II Ips 740/2009 pravica do povrnitve škode - odgovornost države za ravnanje izvršilnega sodnika - dovoljenje za pristop k javni dražbi - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - razveljavitev sklepa o domiku nepremičnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 16.12.2009
Sodba II Ips 668/2007 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost šole - poškodba učenca med poukom telovadbe - padec z dvovišinske bradlje - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - dolžna skrbnost učitelja - skrbnost dobrega strokovnjaka - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - trditvena podlaga - prerekanje dejstev - priznanje dejstev - afirmativna litiskontestacija - negativna litiskontestacija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.7.2009
Sodba II Ips 819/2007 odgovornost bolnišnice - medicinska (zdravniška) napaka - podlaga odškodninske odgovornosti - protipravnost - diagnosticiranje trombofilije - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 8.7.2009
Sodba II Ips 802/2007 odškodnina za razrešitev s funkcije v okviru delovnega razmerja - zakonitost sklepa o razrešitvi - protipravnost - predhodno vprašanje - dopustnost odločanja o predhodnem vprašanju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 7.10.2010
Sodba in sklep II Ips 178/2007 povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teoriji o adekvatni vzročnosti - nižji dokazni standard - škoda, pretrpljena v predhodni prometni nesreči - osebnostne lastnosti oškodovanca kot pravno relevanten vzrok - oddaljenosti vzroka škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - inkontinenca - obseg škode - pretrganje vzročne zveze - višina odškodnine - izgubljeni dohodek zaradi invalidske upokojitve - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.9.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 16 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P R S Š TU V Z Ž

Datum seje

2019(15) 2018(36) 2017(25) 2016(38)
2015(32) 2014(30) 2013(28) 2012(22)
2011(21) 2010(38) 2009(26) 2008(12)
2007(8) 2006(11) 2005(9) 2004(10)
2003(3) 2002(6) 2001(3) 2000(5)
1999(2) 1995(1) 1994(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(382)

Vpisniki

Dor(67) Ips(315)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiprotipravnost(382)