FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > vzročna zveza
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 438)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 221/2018 povrnitev nepremoženjske škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dokazna ocena - mejni prag verjetnosti - trditveno in dokazno breme - ugotovitev dejanskega stanja - pravica do poštenega sojenja - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 3.10.2019
VSRS Sodba II Ips 261/2018 privatizacija stanovanj po SZ - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - ničnost prodajne pogodbe - odgovornost zaradi ničnosti pogodbe - povrnitev premoženjske škode - denacionalizacija - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - nepogodbena odškodninska odgovornost - krivdna odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II DoR 212/2019 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorija jajčne lupine (egg shell rule) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sodba II Ips 47/2018 odškodninska odgovornost odvetnika - povrnitev premoženjske škode - odškodnina - nezakonita izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - razrešitev vodilnega delavca - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II Ips 352/2017 zavarovalna pogodba - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - zakonita domneva - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - obstoj škodnega dogodka - obstoj zavarovalnega primera - ugovor nenastale pravice - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - uporaba varnostnega pasu - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep II DoR 471/2018 dopuščena revizija - odgovornost države za delo sodišč - povrnitev premoženjske škode - zakonito dedovanje - oporočno dedovanje - obstoj oporoke - izgubljena ali založena oporoka po smrti oporočitelja - kopija oporoke - opustitev vložitve pravnega sredstva - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba II Ips 63/2018 povrnitev nepremoženjske škode - zavarovalnina - odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec pri delu ali v zvezi z delom - varstvo in zdravje pri delu - oškodovanec - samozaposlena oseba - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - prispevek oškodovanca - plačilo odškodnine pred pravdo - delno plačilo zavarovalne vsote - priznanje odškodninske odgovornosti - pripoznava tožbenega zahtevka - navadno sosporništvo - načelo avtonomije volje - načelo dispozitivnosti - razpravno načelo - dokazna ocena - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 387/2018 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost države - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravno ravnanje države - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 18/2018 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - pravica do pristopa k sodišču - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - pomembno pravno vprašanje - zastopanje države - državni pravobranilec - videz nepristranskosti - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 251/2017 upravni postopek - odmera komunalnega prispevka - odprava upravne odločbe - posledice odprave odločbe - izdaja gradbenega dovoljenja - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - pravica do povrnitve škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Civilni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK 7.3.2019
VSRS Sodba II Ips 198/2018 odškodninska odgovornost države - odgovornost za delo državnega organa - protipravnost ravnanja - odstranitev nelegalne gradnje - rušenje objekta - upravna izvršba - nezakonitost sklepa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravica do spoštovanja doma - pravica do zasebne lastnine - ugotovitvena odločba Ustavnega sodišča - učinki ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.2.2019
VSRS Sklep II DoR 355/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - objektivna in krivdna odgovornost - dokazovanje - izvedba dokaza z izvedencem - postavitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija - načelo kontradiktornosti - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba II Ips 134/2017 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odstop od predpogodbe - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - običajno poslovno tveganje - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - solidarnost na upniški strani Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 262/2017 nepremičninsko posredovanje - posredniška pogodba - pogodba o nepremičninskem posredovanju - kršitev pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - lastnosti predmeta pogodbe - skrbnost dobrega strokovnjaka - povrnitev premoženjske škode - odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti - protipravnost - vzročna zveza - provizija za nepremičninsko posredovanje - izguba pravice do plačila - manjša površina nepremičnine Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 161/2017 zavarovanje pred odgovornostjo (premoženjsko zavarovanje) - odgovornost odvetnika - strokovna napaka - povrnitev premoženjske škode - izvršilni postopek - opustitev plačila sodne takse - zavrženje ugovora - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - kreditna pogodba - zavarovanje bančnega kredita - pogodbene obresti - plačilo obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sodba II Ips 163/2018 povrnitev premoženjske škode - prepoved prometa z živili - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - inšpekcijsko nadzorstvo - varovanje zdravja - inšpekcijski postopek - nedopustno dolgo trajanje postopka - ravnanje s profesionalno skrbnostjo - inšpektor - malomarnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sklep II Ips 157/2017 odgovornost države za delo sodišč - sojenje v razumnem roku (brez nepotrebnega odlašanja) - povrnitev premoženjske škode - insolventnost dolžnika - stečaj dolžnika - plačilna nezmožnost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - zapadlost škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 135/2017 povrnitev premoženjske škode - mandatna pogodba - odškodninska odgovornost odvetnika - profesionalna skrbnost odvetnika - kršitev profesionalnih standardov ravnanja - opustitev - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - laična stranka - obnova postopka - možnost uspeha pravnega sredstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 165/2017 načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - odprava pomanjkljivosti v mnenju - ugotavljanje dejstev, ki niso bila zatrjevana - dokazni predlog - nov dokazni predlog - razpravno načelo - preskakovanje pravnih sredstev - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotja v razlogih sodbe - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - protipravno ravnanje povzročitelja - skrbnost ravnanja - prometna nesreča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II DoR 344/2018 predlog za dopustitev revizije - odškodninski spor - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - prometna nesreča - sopotnik v vozilu - vožnja z vinjenim voznikom - ravnanje oškodovanca - uporaba varnostnega pasu - privolitev v škodo - soprispevek oškodovanca - višina nepremoženjske škode - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 148/2017 poslovna odškodninska odgovornost - pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - pravna narava pogodbe - pogodba o naročilu - podjemna pogodba - pogodba sui generis - pojasnilna dolžnost zdravnika - kršitev pojasnilne dolžnosti - informiranost pacienta - pravica do informiranosti - privolitev bolnika v zdravljenje - pravica do samoodločbe - pravica do osebnega dostojanstva - vzročna zveza - višina zavarovalne vsote - višina odškodnine za nepremoženjsko škodo - obseg zavarovalnega kritja - sklepčnost tožbe - trditveno in dokazno breme - pravica stranke do izjave v postopku - pritožbene navedbe - meje pritožbenega preizkusa - prekoračitev trditvene podlage - vštevanje stroškov sodnega postopka v zavarovalno vsoto Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sklep II Ips 129/2018 povrnitev premoženjske škode - pravica do povrnitve škode - uporabno dovoljenje - postopek izdaje uporabnega dovoljenja - napake v postopku - odškodninska odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost ravnanja upravnega organa - vzročna zveza - vmesna sodba - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sklep II DoR 231/2018 predlog za dopustitev revizije - izvedensko mnenje - dopolnitev mnenja - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.9.2018
VSRS Sklep II DoR 165/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - odgovornost lastnika stanovanja - padec preko ograje - protipravnost - vzročna zveza - pretrganje vzročne zveze - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.9.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 18 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK LM NO P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(12) 2018(31) 2017(17) 2016(22)
2015(24) 2014(23) 2013(23) 2012(32)
2011(26) 2010(29) 2009(42) 2008(26)
2007(17) 2006(13) 2005(13) 2004(17)
2003(17) 2002(9) 2001(6) 2000(7)
1999(5) 1998(5) 1997(5) 1995(2)
1994(8) 1993(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(438)

Vpisniki

Dor(43) Ips(395)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivzročna zveza(438)