FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > vzročna zveza
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 439)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 63/2000 povzročitev škode - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - konkurenca več vzrokov za nastanek škode - osebnostne lastnosti in stanja oškodovanca - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 15.11.2000
VS Sodba II Ips 531/2000 odgovornost za drugega - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - odgovornost države - umik predloga za imenovanje notarja - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2001
VSRS Sklep II Ips 165/2017 načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - odprava pomanjkljivosti v mnenju - ugotavljanje dejstev, ki niso bila zatrjevana - dokazni predlog - nov dokazni predlog - razpravno načelo - preskakovanje pravnih sredstev - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotja v razlogih sodbe - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - protipravno ravnanje povzročitelja - skrbnost ravnanja - prometna nesreča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VS Sodba II Ips 541/2001 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - odgovornost države - ukrepanje inšpekcijskih organov - odstranitev gradnje - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 8.5.2002
VS Sodba II Ips 544/2002 podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.9.2003
VS Sodba II Ips 372/2002 nezgodno zavarovanje - pravica do povračila škode - negmotna škoda - izguba zavarovalnih pravic - vožnja brez vozniškega dovoljenja za določeno kategorijo vozila - vzročna zveza - splošni pogoji zavarovalne pogodbe - vmesna sodba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 24.4.2003
VS Sodba II Ips 519/2001 odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.4.2002
VSRS Sklep II DoR 164/2018 predlog za dopustitev revizije - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - ravnanje oškodovanca - razlogi o odločilnih dejstvih - zavrnitev dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.7.2018
VSRS Sodba II Ips 9/2018 zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO plus - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - tehnična brezhibnost vozila - vzročna zveza - dopuščena revizija Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 5.4.2018
VSRS Sklep II DoR 65/2018 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odškodnina - medicinska napaka - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dokazovanje - dokazno breme - pravilo mejnega praga verjetnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.6.2018
VSRS Sklep II Ips 232/2016 odgovornost zdravstvene ustanove (bolnišnice) - medicinska napaka (zdravniška napaka) - porod - nevestno zdravljenje - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - bistvena kršitev določb postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.3.2018
VSRS Sklep II Ips 237/2017 povzročitev škode - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - odškodninska odgovornost - vzročna zveza - vezanost pravdnega sodišča na obsodilno kazensko sodbo - kazenska odgovornost - civilna odgovornost - eventualni naklep - malomarnost - zmotna uporaba materialnega prava - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II DoR 280/2017 predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - vzročna zveza - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.11.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 280/2015 odškodninska odgovornost odvetnika - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - standard obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 1.6.2017
VSRS Sodba II Ips 11/2017 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - osebno stanje oškodovanca - telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.9.2017
VSRS Sklep II Ips 157/2017 odgovornost države za delo sodišč - sojenje v razumnem roku (brez nepotrebnega odlašanja) - povrnitev premoženjske škode - insolventnost dolžnika - stečaj dolžnika - plačilna nezmožnost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - zapadlost škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 282/2017 povrnitev premoženjske škode na objektu - odškodninska odgovornost - solidarna odgovornost naročitelja in izvajalca del - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - pravno priznana škoda - izvedensko mnenje - dokazna ocena - prosta presoja dokazov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep II DoR 355/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - objektivna in krivdna odgovornost - dokazovanje - izvedba dokaza z izvedencem - postavitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija - načelo kontradiktornosti - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 344/2018 predlog za dopustitev revizije - odškodninski spor - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - prometna nesreča - sopotnik v vozilu - vožnja z vinjenim voznikom - ravnanje oškodovanca - uporaba varnostnega pasu - privolitev v škodo - soprispevek oškodovanca - višina nepremoženjske škode - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 332/2016 zavarovalna pogodba - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - nepremoženjska škoda - škoda povzročena s kaznivim dejanjem - vezanost na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega sodišča - izključitev zavarovalnega kritja - alkoholiziranost - vzročna zveza - plačilo zavarovalnine - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.7.2018
VSRS Sklep II Ips 86/2016 odgovornost odvetnika - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - strokovna napaka - sodna poravnava - izpolnitev obveznosti iz sodne poravnave - zamuda z izpolnitvijo - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - ničnost zemljiškoknjižnega dovolila - pogojno zemljiškoknjižno dovolilo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.2.2018
VSRS Sodba II Ips 163/2018 povrnitev premoženjske škode - prepoved prometa z živili - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - inšpekcijsko nadzorstvo - varovanje zdravja - inšpekcijski postopek - nedopustno dolgo trajanje postopka - ravnanje s profesionalno skrbnostjo - inšpektor - malomarnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 29.11.2018
VSRS Sodba II Ips 148/2017 poslovna odškodninska odgovornost - pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev - pravna narava pogodbe - pogodba o naročilu - podjemna pogodba - pogodba sui generis - pojasnilna dolžnost zdravnika - kršitev pojasnilne dolžnosti - informiranost pacienta - pravica do informiranosti - privolitev bolnika v zdravljenje - pravica do samoodločbe - pravica do osebnega dostojanstva - vzročna zveza - višina zavarovalne vsote - višina odškodnine za nepremoženjsko škodo - obseg zavarovalnega kritja - sklepčnost tožbe - trditveno in dokazno breme - pravica stranke do izjave v postopku - pritožbene navedbe - meje pritožbenega preizkusa - prekoračitev trditvene podlage - vštevanje stroškov sodnega postopka v zavarovalno vsoto Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2018
Sodba in sklep II Ips 578/2006 sklep o začasni odredbi - zaznamba sklepa v zemljiški knjigi - zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine - odgovornost države za delo sodišča - odgovornost zaradi opustitve zaznambe v zemljiški knjigi - povrnitev škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - solidarna odgovornost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - ZEMLJIŠKA KNJIGA 3.9.2009
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 18 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK LM NO P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(12) 2018(32) 2017(17) 2016(22)
2015(24) 2014(23) 2013(23) 2012(32)
2011(26) 2010(29) 2009(42) 2008(26)
2007(17) 2006(13) 2005(13) 2004(17)
2003(17) 2002(9) 2001(6) 2000(7)
1999(5) 1998(5) 1997(5) 1995(2)
1994(8) 1993(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(439)

Vpisniki

Dor(43) Ips(396)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivzročna zveza(439)