FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 272)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 243/2018 dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - nediferencirana vednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 183/2018 skupno premoženje - ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju - sporazum o vlaganjih - ugotovitev ničnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - različna dejanska in pravna podlaga - delno zavrženje revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II Ips 216/2018 dovoljenost revizije - dovoljenost direktne revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta - nasprotna tožba - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 55/2017 stvarna služnost - neprava stvarna služnost - ukinitev služnosti - prenehanje služnosti zaradi neizvrševanja - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - podredni zahtevek - pravica do pritožbe - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 71/2017 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - delno zavrženje revizije - vsebina revizije - ponavljanje pritožbenega očitka - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.10.2018
VSRS Sklep II Ips 131/2017 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - eventualna kumulacija - nedenarni tožbeni zahtevek - nediferencirana vednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sklep II Ips 49/2018 dovoljenost revizije - založniška pogodba - prenos materialnih avtorskih pravic - odstop od pogodbe - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 31.5.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 180/2016 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - eventualna kumulacija - izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije - naknadno najdeno premoženje - aktivna legitimacija družbenika izbrisane družbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 26.4.2018
VSRS Sklep in sodba II Ips 355/2017 sporazum o delitvi skupnega premoženja - izpodbijanje sporazuma o delitvi skupnega premoženja - realizacija ustnega dogovora - ničnost - terjatev na izstavitev zemljiškoknjižne listine - prehod terjatve na dediča - dedovanje - združitev upnika in dolžnika v eni osebi - dovoljenost revizije - izpodbijana odločba - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - delno zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 11.1.2018
VSRS Sklep II Ips 59/2017 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije - zahtevek za vračunanje daril - izločitveni zahtevek dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 30.11.2017
VSRS Sklep II Ips 167/2017 dovoljenost revizije - razveza pogodbe - pogodba o dosmrtnem preživljanju - nedenarni tožbeni zahtevki - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.11.2017
VSRS Sklep II Ips 215/2016 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.7.2017
VSRS Sklep II Ips 10/2017 dovoljenost revizije - delitev skupnega premoženja - opredelitev vrednosti spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - primarni in podrejeni tožbeni zahtevek - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.5.2017
VSRS Sklep II DoR 140/2016 vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - povezana vprašanja - spor majhne vrednosti - predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - ugotovitev lastninske pravice - uporabnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.7.2016
VSRS sodba II Ips 234/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vindikacijski tožbeni zahtevek - dajatveni tožbeni zahtevek - dokazovanje - pisna izjava prič - zaslišanje prič - predhodno vprašanje - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - varstvo lastninske pravice - neupravičena pridobitev - lastninjenje - družbena lastnina - pravica uporabe - ugovor močnejše pravice - domneva lastninske pravice - razlaga pogodbe - razlaga spornih pogodbenih določil Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 7.4.2016
VSRS sklep II Ips 159/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 106/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - odškodninski spor - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 55/2014 okoljska tožba - zahteva, da se odstrani škodna nevarnost - imisije - odstranitev škodne nevarnosti - običajne meje imisij - škoda, ki presega običajno mejo - opravljanje splošno koristne dejavnosti - upravičeni ukrepi - preventivni ukrepi - trditveno in dokazno breme - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - nedenarni tožbeni zahtevek - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS Sodba in sklep II Ips 173/2013 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila - sklenitev pravnega posla - zavezovalni pravni posel Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 138/2014 obstoj izvenzakonske skupnosti - skupno premoženje - poslovni delež - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 27/2013 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije - prehodno vprašanje - prodajna pogodba - izpolnitev pogodbene obveznosti - izročitev nepremičnine - sočasnost izpolnitve - varstvo kupcev stanovanj - stvarne napake - odprava napak - običajna raba stanovanja- dokončno plačilo kupnine - odstop od pogodbe - zamuda z izpolnitvijo - pogodbena kazen Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 350/2013 izstavitev zemljiškoknjižne listine - odstop terjatve - dedna pravica - odpoved dediščini - darilo - obljuba darila - ustna pogodba - obličnost - dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.2.2015
VSRS Sklep II Ips 234/2012 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II DoR 250/2014 predlog za dopustitev revizije - sodna taksa - ugovor zoper plačilni nalog - višina sodne takse - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov Civilni oddelek SODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 137/2012 dovoljenost revizije - revizija zoper sklep - sklep o stroških postopka - zavrženje revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - dokazovanje - izvedenec - izvedensko mnenje, pridobljeno pred pravdo - dedovanje - nujni dediči - obračunska vrednost zapuščine - prikrajšanje nujnega deleža - vrnitev daril - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 30.10.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHIJKL MNO P RS ŠTU V Z Ž

Datum seje

2019(2) 2018(7) 2017(4) 2016(2)
2015(9) 2014(12) 2013(11) 2012(22)
2011(22) 2010(20) 2009(44) 2008(31)
2007(21) 2006(30) 2005(14) 2004(15)
2003(1) 2002(5)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(272)

Vpisniki

Dor(10) Ips(262)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiobjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(272)