FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > bistvena kršitev določb pravdnega postopka
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 35
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 871)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 205/2018 novacija - solidarna obveznost - odpust obveznosti v osebnem stečaju - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - neobrazložena odločba - protispisnost - zavrnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sodba II Ips 267/2018 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - ugotovitev obsega skupnega premoženja - posebno premoženje - vnaprejšnja dokazna ocena - obrazložitev zavrnitve dokaznega predloga - substanciranje dokaznega predloga - dokazno breme - pravica do dokaza - pravica do izjave - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 5.9.2019
VSRS Sklep II Ips 215/2018 zamudna sodba - prekluzija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - formalna dokazna ocena - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - etažna lastnina - skupni deli stavbe v etažni lastnini - solastninska pravica - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 29.8.2019
VSRS Sodba II Ips 32/2018 lastninjenje - kmetijska zemljišča - pridobitev lastninske pravice - lovska družina - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - revizija kot prepis pritožbe - zavrnitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE 20.6.2019
VSRS Sklep II Ips 339/2017 odgovornost za škodo - odgovornost imetnika psa - ugriz psa - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II DoR 167/2019 predlog za dopustitev revizije - stvarne napake vozila - skrita napaka - odprava napak - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do enakega varstva pravic - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.6.2019
VSRS Sklep II DoR 11/2019 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročitev tožbe s fikcijo vročitve - zamudna sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 46/2019 povrnitev škode - medicinska napaka (zdravniška napaka) - porod - dokazovanje - dokaz z izvedencem - postavitev novega izvedenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - pravica do enakega varstva pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.5.2019
VSRS Sklep II Ips 34/2018 ugotovitev obstoja pogodbe - izstavitev zemljiškoknjižne listine - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazovanje z listinami - izvirna/originalna listina - kopija pogodbe - ponarejena listina - pristnost podpisa - ponarejen podpis - sorodstveno razmerje - dokazovanje z izvedencem grafologom - dopolnitev izvedenskega mnenja - popis spisa - vpogled stranke v postopku v sodni spis - fotokopiranje listin v spisu - manjkajoča listina v spisu - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - razpravno načelo - neutemeljena zavrnitev dokaznega predloga - trditveno in dokazno breme - procesna jamstva - načelo enakosti orožij - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.5.2019
VSRS Sklep II Ips 352/2017 zavarovalna pogodba - povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - zakonita domneva - objektivna odškodninska odgovornost - prometna nesreča - obstoj škodnega dogodka - obstoj zavarovalnega primera - ugovor nenastale pravice - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - uporaba varnostnega pasu - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep Cp 26/2019 izločitev sodnika - zavrnitev zahteve za izločitev sodnika - pritožba - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 31/2019 veljavnost oporoke - razveljavitev oporoke - napake volje - sposobnost za razsojanje - zmota - nagib - demenca - odvisnost od alkohola - ugovor zastaranja - dokazna ocena - metodološki napotek - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do sodnega varstva - pravica do enakega varstva pravic - dopolnilni sklep o stroških - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - sklep sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 9.5.2019
VSRS Sodba II Ips 54/2018 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pojem protispisnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.4.2019
VSRS Sodba II Ips 17/2018 posojilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - ničnost - dokazno breme - dokazna ocena - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep Cp 6/2019 nepravdni postopek - drugostopenjski razveljavitveni sklep - odprava bistvene kršitve določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje brez glavne obravnave - dovoljenost pritožbe - razlogi za pritožbo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nedovoljen pritožbeni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 183/2018 skupno premoženje - ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju - sporazum o vlaganjih - ugotovitev ničnosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - različna dejanska in pravna podlaga - delno zavrženje revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II DoR 439/2018 predlog za dopustitev revizije - dejanska etažna lastnina - skupni del stavbe v etažni lastnini - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - opredelitev do navedb stranke - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II Ips 156/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - dokazovanje - materialno in procesno dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - negativno dejstvo - dokazovanje z indici - indična sodba - dokazna stiska - nižji dokazni standard - arbitrarnost sojenja - kršitev metodološkega napotka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prodajna pogodba - sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino - napake volje - prevara - ničnost pogodbe - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - pravica do spoštovanja doma Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba II Ips 271/2017 prodajna pogodba - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazno breme - cesija - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji - pravica do pritožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe sodišča druge stopnje - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 176/2018 pogodba o dosmrtnem preživljanju - darilna pogodba - večkratno razpolaganje z nepremičnino - ničnost pogodbe - poslovna sposobnost - sposobnost razsojanja - razpolagalna sposobnost - napake volje - prevara - eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov - dokazna ocena - revizija kot prepis pritožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - izvenpravdno izvedensko mnenje - pred pravdo pridobljeno izvedensko mnenje - dejstva Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II Ips 165/2017 načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - izvedensko mnenje - nejasnosti v izvedenskem mnenju - odprava pomanjkljivosti v mnenju - ugotavljanje dejstev, ki niso bila zatrjevana - dokazni predlog - nov dokazni predlog - razpravno načelo - preskakovanje pravnih sredstev - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotja v razlogih sodbe - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - protipravno ravnanje povzročitelja - skrbnost ravnanja - prometna nesreča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 145/2017 izvedensko mnenje - dokazni predlog - nejasnosti v izvedenskem mnenju - odprava pomanjkljivosti v mnenju - zaslišanje izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga za zaslišanje izvedenca - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 76/2018 premoženje nezakonitega izvora - odvzem premoženja nezakonitega izvora - pogoji za odvzem - finančna preiskava - sum storitve kaznivega dejanja - razlogi za sum - dokazni standard - kataloško kaznivo dejanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.11.2018
VSRS Sodba II Ips 103/2017 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazno breme - procesno trditveno in dokazno breme - materialno trditveno in dokazno breme - skupno premoženje zakoncev - odgovornost za obveznosti, ki obremenjujejo skupno premoženje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 18.10.2018
VSRS Sodba II Ips 117/2017 uporaba tuje stvari v svojo korist - stanovanje - neupravičena pridobitev - dobroverni lastniški posestnik - uporabnina - višina uporabnine - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - dokazovanje z izvedencem - postavitev novega izvedenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija glede navajanja dejstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.10.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 35 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(19) 2018(40) 2017(31) 2016(51)
2015(72) 2014(94) 2013(85) 2012(59)
2011(54) 2010(71) 2009(58) 2008(43)
2007(26) 2006(21) 2005(42) 2004(41)
2003(16) 2002(18) 2001(4) 2000(4)
1999(9) 1998(2) 1997(5) 1996(1)
1995(3) 1994(1) 1993(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(871)

Vpisniki

Cp(8) Dor(136) Ips(726) R(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsibistvena kršitev določb pravdnega postop...(871)