FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > bistvena kršitev določb pravdnega postopka
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 35
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 873)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba in sklep II Ips 745/2007 dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - kršitev razpravnega načela Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2009
Sodba II Ips 799/2006 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga - obrazložitev sklepa o zavrnitvi dokaznega predloga - pravica do enakega varstva pravic - odškodninska odgovornost občine - podlage odškodninske odgovornosti - kategorizacija cest Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 18.6.2009
Sodba II Ips 87/2007 posojilna pogodba - pogodba o posredovanju - spregled pravne osebnosti - odgovornost družbenikov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.7.2009
Sodba II Ips 1001/2006 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2009
Sklep II DoR 110/2012 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - odločba sodišča druge stopnje - razlogi sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.8.2012
VSRS Sklep II DoR 281/2016 predlog za dopustitev revizije - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišče druge stopnje - povrnitev premoženjske škode - škoda na nepremičnini - škoda zaradi izvajanja gradbenih del - manjvrednost nepremičnine - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.12.2016
VSRS sklep II DoR 184/2016 dopuščena revizija - varstvo lastninske pravice - negatorna tožba - dogovor o prenehanju - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - trditve o dejstvih - nezatrjevanja dejstva Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.7.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 166/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo upravnih organov - obseg povrnitve škode - popolna odškodnina - compensatio lucri cum damno - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vmesna sodba - delna vmesna sodba - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - prekluzivni učinek vmesne sodbe - razsojena stvar (res iudicata) - odškodninski spor - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - individualizacija tožbenega zahtevka - vsebinska opredelitev pojavnih oblik škode - enotni denarni znesek, sestavljen iz več delnih zneskov - odločanje o temelju tožbenega zahtevka - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka - odločanje o višini tožbenega zahtevka - obseg škode - nastanek škode - zavrnitev tožbenega zahtevka po pravnomočnosti vmesne sodbe - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - prodaja nepremičnine - trditveno in dokazno breme - informativni dokaz - zmožnost ugotovitve višine odškodnine brez nesorazmernih težav - odločitev po prostem preudarku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.5.2015
VSRS Sodba II Ips 7/2016 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - formalna dokazna ocena - protispisnost - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.9.2017
VSRS Sklep II DoR 309/2016 dopuščena revizija - nezgodno zavarovanje - povrnitev nepremoženjske škode - dokazovanje - dejstva - dokaz z izvedencem - opustitev zaslišanja izvedenca - postavitev novega izvedenca - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 19.1.2017
VSRS sodba II Ips 178/2015 podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - diskriminacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.12.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 58/2015 presoja ustavnosti - prekinitev revizijskega postopka - dedovanje in odstop terjatve za povrnitev nepremoženjske škode - podedljivost terjatve - obstoj stranke - smrt stranke po zaključku glavne obravnave - prekinitev pritožbenega postopka - materialno in procesno nasledstvo - povrnitev škode - odškodnina - solidarna odgovornost naročitelja in izvajalca del - delovno razmerje - odškodninska odgovornost - odgovornost delodajalca - poslovna odškodninska odgovornost - protipravnost - skrbnost dobrega strokovnjaka - neprava opustitev - vzročna zveza - teorija o adekvatni vzročnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga - obseg obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 10.11.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 342/2014 dovoljenost revizije - odškodninski spor - vrednost spornega predmeta - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - navadno sosporništvo - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravniška napaka (medicinska napaka) - skrbnost dobrega strokovnjaka - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zastaranje odškodninske terjatve - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 260/2015 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - trditveno in dokazno breme - pravno odločilna dejstva - dokazovanje - indici - predložitev listinskih dokazov - izvirnik listine - prepis lisitne Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.2.2017
Sodba II Ips 721/2005 pravica do izjavljanja v zvezi z ugovorom neskladja domačega prava s pravom Evropske unije - prenos obveznosti družbe na družbenike - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 31.1.2008
Sklep II Ips 94/2006 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - zavrnitev dokaznega predloga - zaslišanje oporočnih prič - možnost obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.7.2007
Sodba II Ips 83/2008 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do obravnavanja pred sodiščem - pravica do izjavljanja - pasivnost stranke - prevod listin v tujem jeziku - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - zastaranje odškodninske terjatve - pretrganje zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.3.2008
Sodba II Ips 817/2008 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - sklepčnost tožbe - pravica do sodnega varstva - obstoj obligacijskega razmerja - načelo relativnosti pogodbenih razmerij Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.10.2010
Sodba II Ips 662/2006 povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - zapadlost terjatve - začetek teka zamudnih obresti pravno mnenje - sprememba sodne prakse - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2007
Sklep II DoR 69/2013 dopuščena revizija - imisije - odstranitev dela gradnje - krajevno običajna mera - terasa - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.6.2013
Sklep II Ips 38/2013 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročanje sodnih pisanj - obvestilo o pisanju v hišnem predalčniku - rok za vročitev - tek rokov - iztek roka na dela prost dan - rok za dvig pisanja - pritožba - prepozna pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.6.2013
Sklep II DoR 1/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanje - dobra vera - dobroverni lastniški posestnik - priposestvovanje dela nepremičnine - velikost in lega dela nepremičnine - tožbeni zahtevek - zemljiškoknjižno stanje - zunajknjižno priposestvovanje - protiknjižno priposestvovanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.6.2013
VSRS Sklep II DoR 167/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odškodninska odgovornost - medicinska napaka (zdravniška napaka) - odgovornost zdravstvene ustanove (bolnišnice) - odškodninska odgovornost zdravnika - izbira metode zdravljenja - ravnanje contra legem artis - izvedensko mnenje - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi sodbe o odločilnih dejstvih - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.7.2018
VSRS sodba II Ips 294/2012 povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - pojem nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - protispisnost - dejanskega stanja v reviziji - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2014
VSRS Sodba II Ips 117/2017 uporaba tuje stvari v svojo korist - stanovanje - neupravičena pridobitev - dobroverni lastniški posestnik - uporabnina - višina uporabnine - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - dokazovanje z izvedencem - postavitev novega izvedenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija glede navajanja dejstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.10.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 35 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(21) 2018(40) 2017(31) 2016(51)
2015(72) 2014(94) 2013(85) 2012(59)
2011(54) 2010(71) 2009(58) 2008(43)
2007(26) 2006(21) 2005(42) 2004(41)
2003(16) 2002(18) 2001(4) 2000(4)
1999(9) 1998(2) 1997(5) 1996(1)
1995(3) 1994(1) 1993(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(873)

Vpisniki

Cp(8) Dor(138) Ips(726) R(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsibistvena kršitev določb pravdnega postop...(873)