FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > neupravičena pridobitev
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 451)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 82/2019 dopuščena revizija - solastnina - upravičenja solastnika - uporaba solastne nepremičnine - nemožnost uporabe nepremičnine - uporabnina - plačilo uporabnine - razdelitev solastne nepremičnine - užitek na solastniškem deležu - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sklep II DoR 23/2019 predlog za dopustitev revizije - delna ugoditev predlogu - dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - plačilo uporabnine - pravni interes - nedovoljen predlog - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.5.2019
VSRS Sodba II Ips 71/2018 neupravičena pridobitev - prikrajšanje in obogatitev - družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - direktor družbe - zakonito zastopanje - hrvaško pravo - zloraba pooblastil - predpogodba - pasivna stvarna legitimacija - prekoračitev pooblastila - notranja omejitev pooblastil - spregled pravne osebnosti - civilni delikt - načelo sočasnosti izpolnitve obveznosti - načelo vestnosti in poštenja - načelo vzajemnosti dajatev - prevalitev procesnega dokaznega bremena - dokazna ocena - pritožbena novota - razpravno načelo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRIMERJALNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II DoR 436/2018 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - uporabnina - plačilo uporabnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.4.2019
VSRS Sklep II DoR 7/2019 predlog za dopustitev revizije - najemno razmerje - odpoved najemne pogodbe - neupravičena pridobitev - neprerekana dejstva - pobotni ugovor - stroški postopka - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 227/2017 telekomunikacije - elektronske komunikacije - kabelska kanalizacija - izgradnja kabelskega sistema - negatorna tožba (opustitvena tožba) - pridobitev lastninske pravice - pridobitev stvarne služnosti - izvenknjižno pridobljena stvarna služnost - neupravičena pridobitev Civilni oddelek ELEKTRONSKE TELEKOMUNIKACIJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.3.2019
VSRS Sklep II DoR 42/2019 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 62/2019 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari - solastnina - uporaba solastne nepremičnine - prikrajšanje - neprivolitev v prikrajšanje - obogatitev - uporabnina - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.3.2019
VSRS Sklep II DoR 319/2018 predlog za dopustitev revizije - zahtevek za plačilo uporabnine - neupravičena pridobitev - uporaba solastnega stanovanja - onemogočanje souporabe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 39/2018 vlaganja v tujo nepremičnino - povrnitev vlaganj v nepremičnino - neupravičena pridobitev - verzijski zahtevek - prehod koristi - vrnitev prostorov v posest - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - pravnomočnost - časovne meje pravnomočnosti - revizijska novota - iura novit curia Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba II Ips 241/2018 prodaja nepremičnine - izpolnitev pogodbene obveznosti - zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka) - prenehanje hipoteke - izbris hipoteke - plačilo kupnine za nepremičnino - neupravičena pridobitev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sklep II DoR 393/2018 predlog za dopustitev revizije - javna priobčitev glasbenih neodrskih del - plačilo nadomestila za uporabo avtorskega dela - neupravičena pridobitev - civilna kazen - zapadlost terjatve - zastaranje - sprememba tožbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 295/2017 solastnina - razmerja med solastniki - nerazdeljena solastnina - uporaba solastne stvari - nemožnost uporabe nepremičnine - zahteva za dopustitev souporabe nepremičnine - neupravičena pridobitev - uporabnina - konkretno in realno prikrajšanje - privolitev v prikrajšanje - načelo vestnosti in poštenja - načelo izravnalne pravičnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 179/2017 nepravdni postopek - delitev solastnine - oblikovalna odločba - originarna pridobitev lastninske pravice - res iudicata - prodaja nepremičnine - poslovna pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - manjša površina nepremičnine - zmota o bistveni lastnosti predmeta - stvarna napaka - jamčevalni zahtevek - neupravičena pridobitev - prekinitev postopka - začetek stečajnega postopka nad stranko po opravi vseh pravdnih dejanj v zvezi z revizijo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.11.2018
VSRS Sklep II Ips 191/2017 sklepčnost tožbe - neodpravljiva nesklepčnost - zavrnilna zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe - poziv stranki na popravo tožbe - neupravičena pridobitev - razveljavitev pravnomočne sodbe - plačilo na podlagi naknadno razveljavljene odločbe - odpadla pravna podlaga izpolnitve - vrnitev danega Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.11.2018
VSRS Sodba II Ips 117/2017 uporaba tuje stvari v svojo korist - stanovanje - neupravičena pridobitev - dobroverni lastniški posestnik - uporabnina - višina uporabnine - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - dokazovanje z izvedencem - postavitev novega izvedenca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija glede navajanja dejstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.10.2018
VSRS Sodba II Ips 73/2017 prodajna pogodba - neupravičena pridobitev - dokazovanje - trditveno in dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - izpodbijanje dejanskega stanja - revizija - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - razlogi za revizijo - ustavna vloga Vrhovnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep in sodba II Ips 151/2018 odpoved najemne (zakupne) pogodbe - povrnitev vlaganj najemnika - neupravičena pridobitev - zakonske zamudne obresti - pobot terjatev - pasivna procesna legitimacija - utemeljenost tožbenega zahtevka - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 136/2018 kolektivno upravljanje avtorske pravice - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - neupravičena pridobitev - uporaba tarife - skupni sporazum o višini nadomestil - neobstoj veljavne tarife - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 4.10.2018
VSRS Sklep II Ips 75/2017 neupravičena pridobitev - podlaga obveznosti - pravnomočna sodba - subjektivne meje pravnomočnosti - spregled pravne osebnosti - trditve in dokazi - izbris družbe iz sodnega registra - deljive obveznosti - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba in sklep II Ips 90/2017 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - enodružinsko stanovanje - načelo vestnosti in poštenja - načelo izravnalne pravičnosti - solastnina - uporaba solastne stvari - nemožnost uporabe nepremičnine - verzija solastnika - uporabnina - obstoj prikrajšanja - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.10.2018
VSRS Sodba II Ips 85/2017 neupravičena pridobitev - kondikcija - nepošteni pridobitelj - neobstoječa pogodba - zastaranje - odpoved zastaranju - poslovodja - skrbnost in odgovornost - odškodninska odgovornost poslovodje - pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo - pogodba, ki jo sklene neupravičena oseba - delodajalec Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB 20.9.2018
VSRS Sodba II Ips 26/2018 kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - kolektivne organizacije - javna priobčitev glasbenih del - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - tarifa za uporabo avtorskih del - prisilni predpis - višina nadomestila - načelo enakega obravnavanja - neupravičena pridobitev - preplačilo - dopuščena revizija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 6.9.2018
VSRS Sodba II Ips 7/2017 neupravičena pridobitev - odpadla pravna podlaga - plačilo na podlagi pravnomočne sodne odločbe - odškodnina za nepremoženjsko škodo - odškodnina za telesne bolečine - razveljavitev klavzule o pravnomočnosti - delna razveljavitev sodbe - obogatitveno načelo - vrnitev prejete odškodnine za nepremoženjsko škodo - pošteni prejemnik odškodnine - dobra vera - nedobrovernost pridobitelja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sodba II Ips 245/2016 neupravičena pridobitev - verzija - zastaranje - začetek teka zastaralnega roka - prenehanje življenjske in ekonomske skupnosti - zadržanje zastaranja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 5.7.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD E FGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

2019(13) 2018(23) 2017(24) 2016(16)
2015(26) 2014(29) 2013(34) 2012(22)
2011(24) 2010(29) 2009(27) 2008(18)
2007(9) 2006(16) 2005(12) 2004(16)
2003(9) 2002(16) 2001(6) 2000(15)
1999(8) 1998(9) 1997(20) 1996(5)
1995(9) 1994(10) 1993(6)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(451)

Vpisniki

Dor(58) Ips(393)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsineupravičena pridobitev(451)