FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > zahteva za varstvo zakonitosti
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 355)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep II Ips 514/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - Jamstveni in preživninski sklad RS kot upnik - stroški izvršilnega postopka - pravna narava predujma za stroške izvršitelja - oprostitev plačila sodnih stroškov - lex specialis Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 13.12.2001
Sklep II Ips 340/2000 zahteva za varstvo zakonitosti - obnova postopka - nova dejstva in novi dokazi - dedovanje kmetijskih gospodarstev - zaščitena kmetija - sprememba statusa kmetije - akt upravnega organa Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.1.2001
VS Sklep II Ips 26/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - dolžnost preživljanja - verzijski zahtevek - obogatitev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 8.3.2001
VS Sklep II Ips 398/2000 zahteva za varstvo zakonitosti - predhodno vprašanje - prekinitev pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.4.2001
VS Sklep II Ips 356/2000 zahteva za varstvo zakonitosti - odločbe sodišča druge stopnje o pritožbi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.1.2001
Sklep II Ips 253/2002 zahteva za varstvo zakonitosti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - razlogi o odločilnih dejstvih - izvršilni postopek - ugovor zoper sklep o izvršbi - prehod obveznosti na dolžnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 5.2.2003
VS Sklep II Ips 459/2002 zahteva za varstvo zakonitosti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - priznanje dejstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.4.2003
VS Sklep II Ips 356/2002 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - motenje posesti - paricijski rok - izpolnitev obveznosti po sklepu o motenju posesti - pritožba - pravnomočnost in izvršljivost - začetek teka roka za vložitev predloga za izvršbo - vročitev sodne odločbe Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.3.2003
Sodba in sklep II Ips 98/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice s pravnim poslom - pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem - pridobitni način - vpis pravice v zemljiško knjigo - konkurenca pravnih naslovov - publicitetno načelo - načelo zakonitosti - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ODZ - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.5.2001
VS Sodba II Ips 442/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - pravica stvarne služnosti - pridobitev stvarne služnosti - priposestvovanje - ukinitev služnosti - obremenitev služeče stvari - spremenjene okoliščine - prenehanje služnosti, če ta postane nepotrebna - načelo restrikcije - lastnina - omejitve lastninske pravice Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - STVARNO PRAVO 21.2.2002
Sodba II Ips 242/2002 zahteva za varstvo zakonitosti - povrnitev premoženjske škode - škoda zaradi uničene hiše - premoženjsko zavarovanje - požarno zavarovanje s plazom - predmet zavarovanja - namen zavarovanja - restitucija in plačilo odškodnine - višina odškodnine - obračun škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 13.2.2002
Sodba II Ips 233/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - zaščitena kmetija - sprememba statusa kmetije - prodaja dela kmetije - poznejše prenehanje vzroka ničnosti - prepoved manjšega pomena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 7.2.2002
VS Sklep II Ips 494/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - sodna pristojnost - civilnopravna razmerja - stroški postopka zaradi prekrška - povrnitev stroškov alkotesta - zavrženje tožbe - nujna gestija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI 4.4.2002
VS Sklep II Ips 469/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - dolgovni seznam kot izvršilni naslov - fotokopija dolgovnega seznama - formalno pomanjkljiv predlog za izvršbo - zavrženje predloga za izvršbo - zavrnitev predloga za izvršbo Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 9.1.2002
VSRS Sklep II Ips 275/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - ponovno motenje posesti - subjektivni rok - obstoj izvršilnega naslova - neenotnost sodne prakse - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 4.6.2018
Sklep II Ips 122/2000 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - stranke izvršilnega postopka - upravljanje nepremičnin RS - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS - pooblastila sklada Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 14.9.2000
VSRS Sodba II Ips 173/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - podrejene obveznice - prenehanje kvalificiranih obveznosti banke - plačilo obresti - zapadlost obrestnega kupona - oblastni akt - pravni akti Banke Slovenije - prepoved izplačila - centralna banka - nadzor v bančnem sektorju - bančna kriza Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sklep II Ips 310/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - brezplačna pravna pomoč - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - stroški pravdnega postopka - povračilo izplačanih stroškov brezplačne pravne pomoči - odmera stroškov po uspehu - odstop od ustaljene sodne prakse - osamljen odstop od sodne prakse - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.3.2018
Sklep II Ips 922/2008 pobot - procesni pogoji - zapadlost obveznosti - prenehanje terjatve - zahteva za varstvo zakonitosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.11.2008
Sklep II Ips 951/2008 avstrijsko dedno pravo - dedna pravica - volilojemnik kot dedič zapuščina brez dediča - kaducitetna pravica države - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek DEDNO PRAVO 24.3.2011
Sklep II Ips 405/2010 obstoj izvenzakonske skupnosti - predhodno vprašanje - pravo, ki ga je treba uporabiti - navezne okoliščine - samostojno navezovanje - dedna pravica tujih državljanov - vzajemnost - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.10.2011
Sklep II Ips 76/2011 izvršilni postopek - procesna legitimacija - formalna legaliteta - identiteta strank - aktivna legitimacija stečajnega upravitelja - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.7.2011
Sodba II Ips 836/2009 sklenitev pogodbe - soglasje volj pogodbenih strank - konkludentna dejanja - soglasje solastnikov - dogovor o razdelitvi solastnih nepremičnin - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.4.2010
Sklep II Ips 73/2010 ugovor zoper sklep o izvršbi - obseg izpodbijanja - višina denarne kazni - odlog izvršbe - vpliv odloga izvršbe na odločanje o pravnih sredstvih - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 29.4.2010
Sklep II Ips 883/2007 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršilni postopek - ugovor po izteku roka - prenehanje terjatve - izbris družbe iz sodnega registra - potek enoletnega roka proti družbenikom - pravna narava roka - obveznost zastavitelja Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 16.12.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 15 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(5) 2018(8) 2017(7) 2016(6)
2015(7) 2014(21) 2013(17) 2012(11)
2011(20) 2010(24) 2009(20) 2008(18)
2007(19) 2006(18) 2005(29) 2004(19)
2003(19) 2002(17) 2001(24) 2000(11)
1999(15) 1998(11) 1997(3) 1995(1)
1994(3) 1993(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(355)

Vpisniki

Ips(355)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsizahteva za varstvo zakonitosti(355)