FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > zahteva za varstvo zakonitosti
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 355)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 56/2019 zahteva za varstvo zakonitosti - pravica do osebnih stikov z otrokom - varstvo koristi otroka - udeležba v postopku - Center za socialno delo (CSD) kot udeleženec v postopku - izvrševanje stikov pod nadzorom Centra za socialno delo (CSD) - upoštevanje otrokovih koristi - bistvena kršitev določb nepravdnega postopka - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 20.6.2019
VSRS Sklep II Ips 125/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - lovska izkaznica - izdaja izkaznice - veljavnost izkaznice - preklic veljavnosti izkaznice - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LOVSTVO 6.6.2019
VSRS Sklep II Ips 35/2019 zahteva za varstvo zakonitosti - procesna nesposobnost - zastopanje v sodnem postopku - pravica do izjavljanja v postopku - test sorazmernosti - postavitev skrbnika za poseben primer - center za socialno delo kot skrbnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 18.4.2019
VSRS Sklep II Ips 2/2019 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - etažna lastnina - nujna pot - poseg v lastninsko pravico - javni interes - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sklep II Ips 190/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - pravočasna vloga - pravnomočnost sklepa o dedovanju - klavzula pravnomočnosti - zapuščinski postopek - postopek z mednarodnim elementom - krajevna pristojnost - nepopolna smrtovnica - vabljenje dedičev na zapuščinsko obravnavo - zastopanje dediča - obseg pooblastila odvetniku - dedna izjava - odpoved dednemu deležu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 182/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - stroški pravdnega postopka - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.10.2018
VSRS Sklep II Ips 338/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba za poplačilo denarne terjatve - pravna oseba - zasebni zavod - nepridobitna dejavnost - sredstvo in predmet izvršbe - premoženjska pravica - izvršba na delež družbenika - ustanoviteljski delež zasebnega zavoda - prodaja poslovnega deleža - pravna praznina - smiselna uporaba določb ZIZ Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STATUSNO PRAVO 30.8.2018
VSRS Sklep II Ips 326/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - zemljiškoknjižni postopek - vpis pravice v zemljiško knjigo - stvarna služnost - vpis služnosti v zemljiško knjigo - načelo pravnega prednika - odtujitev stvari ali pravice, o kateri teče pravda - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - subjektivne meje pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 9.8.2018
VSRS Sklep II Ips 275/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - ponovno motenje posesti - subjektivni rok - obstoj izvršilnega naslova - neenotnost sodne prakse - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 4.6.2018
VSRS Sklep II Ips 284/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.4.2018
VSRS Sklep II Ips 310/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - brezplačna pravna pomoč - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - stroški pravdnega postopka - povračilo izplačanih stroškov brezplačne pravne pomoči - odmera stroškov po uspehu - odstop od ustaljene sodne prakse - osamljen odstop od sodne prakse - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.3.2018
VSRS Sodba II Ips 173/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - podrejene obveznice - prenehanje kvalificiranih obveznosti banke - plačilo obresti - zapadlost obrestnega kupona - oblastni akt - pravni akti Banke Slovenije - prepoved izplačila - centralna banka - nadzor v bančnem sektorju - bančna kriza Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 28.3.2018
VSRS Sklep II Ips 233/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba zaradi izterjave preživnine - izvršilni naslov - prenehanje preživninske obveznosti - izpolnitev tretji osebi - veljavnost izpolnitve Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.2.2018
VSRS Sklep II Ips 138/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - vknjižba lastninske pravice - zemljiškoknjižno dovolilo v obliki notarskega zapisa - notarska listina - notarski zapis - javna listina - trajna hramba notarskih listin - vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - jezikovna razlaga - teleološka razlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NOTARIAT - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 14.12.2017
VSRS Sklep II Ips 35/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - brezplačna pravna pomoč - odločitev o pravdnih stroških - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti - kriterij, da vsaka stranka krije svoje stroške - odstop od sodne prakse Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.9.2017
VSRS Sklep II Ips 2/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - pomembno pravno vprašanje - izvršilni postopek - zaznamba - umik predloga za izvršbo - razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj - zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 14.9.2017
VSRS Sklep II Ips 209/2016 zahteva za varstvo zakonitosti - oporočno dedovanje - dedovanje zaščitenih kmetij - solastninska pravica na nepremičnini Civilni oddelek DEDNO PRAVO 15.6.2017
VSRS Sklep II Ips 313/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršilni postopek - načelo formalne legalitete - izvršilni naslov - davek - obdavčitev - davčni odtegljaj - ugovor delne izpolnitve - delna prostovoljna izpolnitev obveznosti - plačilo davčnega odtegljaja za upnika s strani dolžnika - odškodnina - denacionalizacija - akontacija dohodnine - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja Civilni oddelek DAVKI - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠILNO PRAVO 20.4.2017
VSRS sklep II Ips 347/2016 zahteva za varstvo zakonitosti - sklenitev sodne poravnave - priznanje očetovstva - izpodbijanje očetovstva - polnoletni otrok - nasprotovanje prisilnim predpisom - dovoljenost sodne poravnave Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 2.3.2017
VSRS sodba II Ips 105/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - kršitev pravic osebnosti - pravica do zdravega življenjskega okolja - prekomerne imisije - hrup - železniški promet - škoda, ki presega običajne meje - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.3.2017
VSRS sklep II Ips 151/2016 zahteva za varstvo zakonitosti - predlog za vpis v zemljiško knjigo - pravni interes - vpis pravice v korist tretje osebe - zamudna sodba - vpis v zemljiško knjigo na podlagi sodbe - bistvena kršitev določb pravdnega oddelka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 24.11.2016
VSRS sklep II Ips 107/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - delitev skupnega premoženja skupno premoženje zakoncev - družbena pogodba - razpolaganje s poslovnim deležem - odsvojitev poslovnega deleža tretjemu - soglasje družbenikov - sodna poravnava - dovoljenost sodne poravnave - zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati - načelo vestnosti in poštenja - svoboda urejanja obligacijskih razmerij - morala - kogentna določba zakona Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.9.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 263/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - pravočasnost zahteve za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteva za varstvo zakonitosti - upravljanje večstanovanjskih stavb - pogodba o upravljanju - aktivna legitimacija - procesna legitimacija - prenos procesne legitimacije - razširitev procesne legitimacije - rezervni sklad - aktivna legitimacija upravnika za vložitev tožbe - aktivna legitimacija etažnih lastnikov - posredno mandatno zastopanje - cesija - prenos materialnopravnih upravičenj - izterjava sredstev v rezervni sklad - tožbeni zahtevek - račun za vodenje sredstev rezervnega sklada Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.4.2016
VSRS sklep II Ips 297/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - dovoljenost revizije - odločitev o pomembnem pravnem vprašanju - stroški pravdnega postopka - sklep o stroških postopka - načelo uspeha v pravdi - pravica do izjave v postopku - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.1.2016
VSRS sklep II Ips 334/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - solastnina - delitev solastnine - prevzemnik nepremičnine - solastniški delež Civilni oddelek STVARNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 28.1.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 15 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

2019(5) 2018(8) 2017(7) 2016(6)
2015(7) 2014(21) 2013(17) 2012(11)
2011(20) 2010(24) 2009(20) 2008(18)
2007(19) 2006(18) 2005(29) 2004(19)
2003(19) 2002(17) 2001(24) 2000(11)
1999(15) 1998(11) 1997(3) 1995(1)
1994(3) 1993(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(355)

Vpisniki

Ips(355)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsizahteva za varstvo zakonitosti(355)