FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2011
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 44
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1098)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 246/2010 objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne stvari - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - odgovornost delodajalca - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - povrnitev škode - pojem nevarne stvari - odgovornost delodajalca za ravnanje delavca - čistilo - škoda povzročena tretjim - funkcionalna zveza med dejavnostjo delodajalca in ravnanjem delavca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 248/2011 odstop od sodne prakse - predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - neudeležba tožnika na kasnejšem naroku - sankcije zaradi izostanka z naroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 20/2011 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost zdravstvenega zavoda - trditveno breme - medicinska napaka - prekluzija - sprememba tožbe - pojasnila dolžnost - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 31.3.2011
Sodba II Ips 991/2008 ugotovitvena tožba - pravni interes za ugotovitveno tožbo - napotitev dediča na pravdo - izkazovanje pravnega interesa za ugotovitveno tožbo s pravnomočnim sklepom o napotitvi na pravdo - pravno mnenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 31.3.2011
Sklep II Ips 95/2011 dovoljenost revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.3.2011
Sklep II DoR 340/2010 dopuščena revizija - lastninska pravica na grobnici - stavbna pravica na grobnici - obstoj sodne prakse - pomembno pravno vprašanje Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.3.2011
Sodba II Ips 769/2008 tožba na vrnitev stvari - neupravičena pridobitev - črna gradnja zaznamba prepovedi razpolaganja - ničnost predpogodbe - nedopusten predmet predpogodbe Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 31.3.2011
Sodba in sklep II Ips 253/2009 neupravičena pridobitev - odpadla pravna podlaga - kondikcija - nastop razlogov za preklic darila - ugovor stranskega intervenienta - zastaranje terjatve - dovoljenost revizije - denarni in nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 31.3.2011
Sklep I R 38/2011 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - vodja vpisnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.4.2011
Sodba II Ips 141/2008 oderuštvo - ničnost pogodbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 24.3.2011
Sklep II DoR 154/2010 predlog za dopustitev revizije - ugovor zoper taksni plačilni nalog - plačilo sodne takse - priloge predloga za dopustitev revizije - sodba sodišča druge stopnje - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 24.3.2011
Sodba II Ips 74/2008 povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - višina odškodnine - zmotna uporaba materialnega prava - ravnanje oškodovanca - soprispevek sopotnika - vožnja z alkoholiziranim voznikom - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.3.2011
Sodba in sklep II Ips 1094/2007 kreditni posel s tujino - registracija posla pri Banki Slovenije - opustitev registracije - ničnost kreditnega posla s tujino - odložni pogoj - dovoljenost revizije - laična revizija - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.3.2011
Sklep II Ips 951/2008 avstrijsko dedno pravo - dedna pravica - volilojemnik kot dedič zapuščina brez dediča - kaducitetna pravica države - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek DEDNO PRAVO 24.3.2011
Sklep II Ips 437/2010 zavrženje tožbe - opredelitev vrednosti spornega predmeta - nepopolna vloga - odprava pomanjkljivosti - tožba, ki jo vloži odvetnik - odločba Ustavnega sodišča - razveljavitev dela procesnega zakona - protiustavnost določb ZPP - učinki razveljavitve zakona Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 10.3.2011
Sodba in sklep II Ips 197/2008 razveljavitev pogodbe - izbrisna tožba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 5.5.2011
Sklep II DoR 23/2011 dopuščena revizija - javna pot - pravni status zemljišča - odškodninska odgovornost - protipravnost ravnanja občine - poškodba pri hoji po stopničasti tlakovani poti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.5.2011
Sklep I R 43/2011 spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - naknadna kumulacija izvršilnih sredstev - izvršba na premičnino - čoln - uporaba PZ Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 19.5.2011
Sklep I R 61/2011 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - nezadovoljstvo stranke z delom sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.5.2011
Sklep I R 48/2011 spor o pristojnosti - pristojnost za odločanje o predlogu za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti sklepa o izvršbi - izvršitveno sodišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 25.5.2011
Sklep II DoR 28/2011 dopuščena revizija - objektivna odgovornost imetnika nevarne stvari - pojem nevarne stvari - mokre in spolzke stopnice - odstop od sodne prakse Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 31.3.2011
Sklep II DoR 633/2010 predlog za dopustitev revizije - neupravičena obogatitev - uporabnina - nemožnost uporabe solastne nepremičnine - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.4.2011
Sodba II Ips 213/2010 lastninjenje komunalne infrastrukture - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - originarna pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek LASTNINJENJE 5.5.2011
Sklep II Ips 22/2010 splošni učinki pogodbe - pogodba v korist tretjega - ugovori dolžnika (promitenta) proti tretjemu (beneficiarju) - zavarovalna pogodba - sklenitev pogodbe - zavarovanje na tuj račun ali na račun tistega, katerega se tiče - življenjsko zavarovanje - obveznosti zavarovanca - prijava okoliščin, ki so pomembne za ocenitev nevarnosti - namerna neresnična prijava ali zamolčanje - nenamerna neresničnost ali nepopolnost prijave - dolžnost zavarovalnice - izplačilo zavarovalne vsote ob smrti zavarovanca - posledice neresnične prijave ali zamolčanja podatkov za upravičenca do zavarovalnine - razlaga zakona - namenska (teleološka) razlaga - sistematična razlaga - temeljna načela obligacijskega prava - načelo vestnosti in poštenja - načelo enake vrednosti dajatev - dolžnost izpolnitve obveznosti - načelo prepovedi zlorabe pravic Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.4.2011
Sklep II Ips 662/2008 dovoljenost revizije - navadno sosporništvo na aktivni strani - nediferencirana vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.4.2011
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 44 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2011(1098)
> Januar(113) > Februar(82) > Marec(136) > April(59) > Maj(102) > Junij(88) > Julij(42) > Avgust(23) > September(145) > Oktober(102) > November(91) > December(115)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1098)

Vpisniki

Cp(18) Dor(337) Ips(636) R(107)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(187) dopuščena revizija(162) povrnitev nepremoženjske škode(134) višina odškodnine(109) zavrženje revizije(108) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(103) dovoljenost revizije(98) določitev krajevne pristojnosti po višje...(74) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(74) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(64) vrednost spornega predmeta(61) odstop od sodne prakse(58) hrup(57) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(54) pravica do zdravega življenjskega okolja(47) pomembno pravno vprašanje(43) prekomerne imisije(39) podlage odškodninske odgovornosti(37) spor o pristojnosti(31) objektivna odgovornost(28) povrnitev škode(27) zmotna uporaba materialnega prava(27) vzročna zveza(26) dokazovanje(25) neupravičena pridobitev(24) objektivna nepristranskost sodišča(24) telesne bolečine(23) krivdna odgovornost(23) priposestvovanje(22) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(22) imisije(21) zastaranje odškodninske terjatve(21) protipravnost(21) odgovornost delodajalca(21) odškodnina(21) opredelitev vrednosti spornega predmeta(20) nepopoln predlog za dopustitev revizije(20) skupno premoženje zakoncev(20) ravnanje oškodovanca(20) zahteva za varstvo zakonitosti(20)