FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2011
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 44
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1098)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 766/2008 preložitev naroka - opravičljivi razlogi - zaslišanje strank - odsotnost stranke z naroka - širitev pravice do izvedbe dokaza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.12.2011
Sklep Cp 15/2011 priznanje tuje sodne odločbe - češka sodba - dvostranska pogodba Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 248/2011 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - neudeležba tožnika na kasnejšem naroku - sankcije zaradi izostanka z naroka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sodba II Ips 1039/2008 odškodnina za premoženjsko škodo - renta - pravica do polne družinske pokojnine - prenizka odmera družinske pokojnine zaradi opustitve zavarovanja športnika - obvezno zavarovanje - odgovornost športne organizacije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 775/2008 odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 426/2011 opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - nepopoln predlog za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 288/2011 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - najemna pogodba - najem grobnega prostora - ničnost pogodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.12.2011
Sodba II Ips 369/2008 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - pogodba o priznanju deleža na skupnem premoženju - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - neodplačna pogodba - actio Pauliana - pravni interes Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 56/2011 predlog za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - trajne vloge delavcev - znižanje trajnih vlog - odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem - zastaranje - pobot - lastninjenje - revalorizacija - obrestovanje terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 375/2010 vmesna sodba - meje učinkov vmesne sodbe - temelj odškodninskega zahtevka - izrek vmesne sodbe - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - ugotavljanje obstoja vzročne zveze pri presoji utemeljenosti temelja zahtevka - dopuščena revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II Ips 187/2010 dopuščena revizija - priloge - predlog za dopustitev revizije - nepopolna vloga - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sodba II Ips 124/2009 prodaja kmetijskih zemljišč - predkupna pravica - ponudba za prodajo - prejem izjave o sprejemu ponudbe - sklenitev pogodbe - obličnost - odobritev upravnega organa - izpolnitev obveznosti iz zavezovalnega pravnega posla - tožba na sklenitev pogodbe in izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 375/2010 vmesna sodba - meje učinkov vmesne sodbe - temelj odškodninskega zahtevka - izrek vmesne sodbe - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - ugotavljanje obstoja vzročne zveze pri presoji utemeljenosti temelja zahtevka - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 574/2008 zastaranje odškodninske terjatve - nepremoženjska škoda - začetek teka zastaralnega roka - subjektivni zastaralni roki - zaključek zdravljenja - dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 256/2009 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - gradnja na tujem svetu - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - uporaba ODZ - Codice civile - območje STO Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 574/2008 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka zastaralnega roka - zavrženje revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - nepremoženjska škoda - zaključek zdravljenja - subjektivni zastaralni roki Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 235/2011 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - veljavnost oporoke - ustna oporoka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 63/2011 dopuščena revizija - odstop od sodne prakse - obstoj sodne prakse - odškodnina za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostne pravice - zavrnitev vloge za sprejem v državljanstvo - zastaranje terjatve - odgovornost države - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 255/2011 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - plačilo uporabnine - odstop od sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.12.2011
Sklep II Ips 200/2011 kršitev predkupne pravice - tožbeni zahtevek - sklepčnost tožbe - razveljavitev pogodbe in sklenitev nove - izbrisna tožba - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zmotna uporaba materialnega prava - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sodba II Ips 749/2008 predpogodba - sklenitev glavne pogodbe - ara - vrnitev dvojne are - zmota - opravičljiva zmota - pogodba sklenjena v zmoti Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 22.12.2011
Sklep II DoR 88/2011 predlog za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokaz z izvedencem Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2011
Sodba in sklep II Ips 565/2008 pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - nacionalizacija Civilni oddelek STVARNO PRAVO 22.12.2011
Sklep II Ips 259/2011 izvršba na nepremičnine - nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo - vrstni red poplačila več upnikov - register hipotek na nevpisanih nepremičninah - zaznamba izvršbe - učinki zaznambe izvršbe - opravičitev predznambe - zavarovanje terjatev - sredstva zavarovanja - predhodna odredba - predznamba zastavne pravice - predznamba zastavne pravice na nevpisani nepremičnini - učinki zapisnika o rubežu - zastavna pravica na podlagi sporazuma strank - notarska hipoteka na nevpisani nepremičnini - predlog za zavarovanje - bistvene sestavine predloga - zahteva za varstvo zakonitosti - smiselna uporaba določb ZIZ o izvršbi za zavarovanje Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 22.12.2011
Sodba II Ips 246/2010 odgovornost delodajalca - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne stvari - pojem nevarne stvari - čistilo - odgovornost delodajalca za ravnanje delavca - škoda povzročena tretjim - funkcionalna zveza med dejavnostjo delodajalca in ravnanjem delavca - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - povrnitev škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2011
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 44 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2011(1098)
> Januar(113) > Februar(82) > Marec(136) > April(59) > Maj(102) > Junij(88) > Julij(42) > Avgust(23) > September(145) > Oktober(102) > November(91) > December(115)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1098)

Vpisniki

Cp(18) Dor(337) Ips(636) R(107)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(187) dopuščena revizija(162) povrnitev nepremoženjske škode(134) višina odškodnine(109) zavrženje revizije(108) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(103) dovoljenost revizije(98) določitev krajevne pristojnosti po višje...(74) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(74) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(64) vrednost spornega predmeta(61) odstop od sodne prakse(58) hrup(57) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(54) pravica do zdravega življenjskega okolja(47) pomembno pravno vprašanje(43) prekomerne imisije(39) podlage odškodninske odgovornosti(37) spor o pristojnosti(31) objektivna odgovornost(28) povrnitev škode(27) zmotna uporaba materialnega prava(27) vzročna zveza(26) dokazovanje(25) neupravičena pridobitev(24) objektivna nepristranskost sodišča(24) telesne bolečine(23) krivdna odgovornost(23) priposestvovanje(22) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(22) imisije(21) zastaranje odškodninske terjatve(21) protipravnost(21) odgovornost delodajalca(21) odškodnina(21) opredelitev vrednosti spornega predmeta(20) nepopoln predlog za dopustitev revizije(20) skupno premoženje zakoncev(20) ravnanje oškodovanca(20) zahteva za varstvo zakonitosti(20)