FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 1998
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 22
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 536)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 406/1997 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev - izpodbijanje zakonske domneve iz 59. člena ZZZDR - odškodnina za negmotno škodo, prejeto med zakonsko zvezo, kot posebno premoženje zakonca Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 17.9.1998
Sklep II Ips 260/1998 upravičenci do denacionalizacije - pravni posel, sklenjen zaradi grožnje državnega organa oziroma predstavnikov oblasti - napoved arondacije Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 20.8.1998
Sodba II Ips 219/1998 razmerja med starši in otroci - dolžnost preživljanja mladoletnih otrok - spremenjene okoliščine - zvišanje preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 3.9.1998
Sklep II Ips 421/1997 prodaja nepremičnine - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - povrnitev škode v primeru, če se prodaja razdre - če ima stvar dnevno ceno (diferenčna škoda) - padec vrednosti denarja (inflacija) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 23.12.1998
Sodba II Ips 581/1996 neupravičena pridobitev - pravila vračanja - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - pridržek kondikcije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 18.3.1998
Sodba II Ips 194/1998 ničnost - ničnostni razlogi - napake volje - prevara Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 23.12.1998
Sodba II Ips 134/1998 človekove pravice in temeljne svoboščine - svoboda izražanja - pravica do popravka in odgovora - javna glasila - objava odgovora na informacijo in/ali mnenje Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 1.10.1998
Sodba II Ips 554/1997 ničnost - uveljavljanje ničnosti - izpodbojnost - razveljavitev pogodbe - aktivna legitimacija tretjih oseb Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 2.12.1998
Sodba II Ips 599/1996 povzročitev škode - podlage za odgovornost - krivdna odgovornost - zmanjšanje odškodnine - negmotna škoda - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.4.1998
Sodba II Ips 521/1996 odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - obojestranska krivda - deljena odgovornost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 25.2.1998
Sodba II Ips 563/1996 obvezno zavarovanje v prometu - odgovornost za škodo, povzročeno drugim - zavarovalna vsota - povračilo škode do višine dogovorjene zavarovalne vsote - višina zavarovalne vsote (limit) - inflacija - kritje običajne škode - odškodnina v obliki denarne rente - sprememba prisojene odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 9.4.1998
Sklep II Ips 617/1996 razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - preživnina za nepreskrbljenega zakonca - simbolična preživnina - preživnina za določen čas Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 1.4.1998
Sodba II Ips 571/1996 prodajna pogodba - denarne obveznosti (kupnina) - valuta obveznosti (valutna klavzula) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.3.1998
Sodba II Ips 561/1996 prodaja - odgovornost za stvarne napake - skrite napake - izguba pravic - jamčevalni roki kot prekluzivni roki - predhoden preizkus tožbe - prepozno vložena tožba - zavrženje tožbe Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.4.1998
Sodba II Ips 420/1996 predmet pogodbe - ničnost pogodbe zaradi predmeta - nedopusten predmet - posest - pravica do posesti - sodno varstvo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.2.1998
Sodba II Ips 423/1996 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega (otrok) - individualizacija škode - pravična odškodnina - določitev višine odškodnine - upoštevanje sodne prakse Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 28.1.1998
Sodba II Ips 508/1996 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti in skaženosti - bodoča škoda - zmanjšanje odškodnine - pogoji Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.1998
Sodba II Ips 1/1997 vsebina oporoke - razlaga oporoke - oporočiteljev pravi namen Civilni oddelek DEDNO PRAVO 23.4.1998
Sodba II Ips 159/1997 povrnitev negmotne škode - pravična denarna odškodnina kot pravni standard - skaženost - strah Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.6.1998
Sodba II Ips 100/1997 negmotna škoda - denarna odškodnina - telesne bolečine, strah, duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - bodoča škoda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 6.5.1998
Sodba II Ips 588/1997 odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - domneva vzročnosti - kdo odgovarja za škodo - objektivna odgovornost - oprostitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca - deljena odgovornost - skok z vlaka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 24.6.1998
Sodba II Ips 594/1996 gmotna škoda - negmotna škoda - denarna odškodnina - odškodnina v tuji valuti (pristna valutna terjatev) Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 9.4.1998
Sklep II Ips 538/1997 zahteva za varstvo zakonitosti - pooblaščenci - obseg pooblastila - splošno pooblastilo - pravica predlagati začasne odredbe - odvetnik - odvetniška pisarna - vročanje pisanj - način vročanja, če ima stranka več pooblaščencev - pritožba - tek pritožbenega roka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.1.1998
Sodba II Ips 514/1997 prodaja nepremičnine - pogodba o dosmrtnem preživljanju - obličnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - DEDNO PRAVO 4.2.1998
Sklep II Ips 623/1996 povrnitev gmotne škode - posebej o povrnitvi gmotne škode v primeru smrti preživljalca - denarna renta - določitev višine rente - dohodek od neprijavljenega postranskega poklica (popoldansko delo) - vštevanje davščin Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.3.1998
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 22 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI JK L M N O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
1998(536)
> Januar(46) > Februar(55) > Marec(52) > April(64) > Maj(54) > Junij(46) > Julij(30) > Avgust(13) > September(54) > Oktober(50) > November(37) > December(35)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(536)

Vpisniki

Ips(532) R(4)

Instituti / Izbor najpogostejših

denarna odškodnina(112) povrnitev negmotne škode(81) povzročitev škode(79) negmotna škoda(47) podlage za odgovornost(36) telesne bolečine(34) pravična denarna odškodnina(24) revizija(23) individualizacija škode(22) oprostitev odgovornosti(21) deljena odgovornost(20) strah(20) krivdna odgovornost(20) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(19) domneva vzročnosti(19) določitev višine odškodnine(18) ravnanje oškodovanca(18) odgovornost za škodo od nevarne stvari(16) posojilo(15) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(15) premoženjska razmerja med zakonci(15) pravična odškodnina(14) razmerja staršev do otrok po razvezi zak...(14) ničnost(14) pogodba o dosmrtnem preživljanju(13) kdo odgovarja za škodo(13) delitev skupnega premoženja(13) darilna pogodba(12) dovoljenost revizije(11) razmerja med starši in otroci(11) zahteva za varstvo zakonitosti(11) skupno premoženje zakoncev(10) povrnitev škode(10) prodaja(10) povrnitev bodoče škode(10) upoštevanje sodne prakse(10) bodoča škoda(10) upravičenci do denacionalizacije(10) objektivna odgovornost(10) napake volje(9)