FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2012
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 37
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 922)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 465/2009 deljena odgovornost - prispevek oškodovanca k nastanku škode - skrbnost sopotnika - uporaba varnostnega pasu - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 896/2009 menica - bianco menica - menično pooblastilo - rok dospelosti - kraj izpolnitve - lice menice - akcept Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 19.12.2012
Sklep II Ips 628/2009 dovoljenost revizije - rok za vložitev revizije - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2012
Sklep II DoR 379/2012 predlog za dopustitev revizije - neenotnost sodne prakse višjih sodišč - najemna pogodba za stanovanje - odpoved najemne pogodbe - odpovedni razlog - neplačevanje najemnine - opomin najemodajalca s pisnim opozorilom - vročitev opomina najemniku - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 672/2009 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost hotelirja - gostinska dejavnost - fizični napad na delavca hotelirja Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2012
Sklep II Ips 81/2012 razlastitev - razlastitev nepremičnin - javni interes - odškodnina zaradi razlastitve - odškodnina zaradi odvzema pravice - odškodnina za stranske posledice razlastitve - dokazovanje - izvedenec - izvedensko mnenje - strokovne izvedenske metode - prepričljivost izvedenskega mnenja Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 619/2009 povrnitev premoženjske škode - vzročna zveza - zastopniška pogodba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.12.2012
Sklep II DoR 440/2012 ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - delna oprostitev plačila sodne takse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 19.12.2012
Sodba II Ips 334/2009 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine deljena odgovornost - prispevek oškodovanca k nastanku škode - alkoholiziranost voznika - skrbnost sopotnika Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 542/2009 povrnitev škode - odgovornost odvetnika - privatizacija stanovanj - opustitev vložitve ustavne pritožbe - kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin - nastanek škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 19.12.2012
Sklep I R 197/2012 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 716/2009 menica - odgovornost avalista - izpolnitev obveznosti iz menice - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe - sklep o izvršbi - paricijski rok - nerazumljiv rok Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 19.12.2012
Sklep II Ips 10/2009 povrnitev nepremoženjske škode - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - krivdna odgovornost - nesreča pri delu - delo na višini - padec z gradbenega odra - uporaba varnostnega pasu - deljena odgovornost - prispevek oškodovanca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 482/2009 povračilo škode - premoženjskopravni zahtevek - vrnitev v kazenskem postopku zaseženih predmetov - nastanek škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 719/2009 neizpolnitev pogodbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga - zaslišanje priče - razlogi o odločilnih dejstvih Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 780/2009 posojilna pogodba - neveljavnost pogodbe - ničnost - obstoj pogodbe - bistvene kršitve določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe - protispisnost - revizija zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2012
Sklep II Ips 307/2012 zdravljenje oseb z duševno motnjo - sprejem v nadzorovano obravnavo na podlagi sklepa sodišča - pogoji za nadzorovano obravnavo - človekove pravice in temeljne svoboščine - pravica do varstva duševne integritete - pravica do prostovoljnega zdravljenja Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.12.2012
Sodba II Ips 644/2009 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - pogoji za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - zmanjšanje dolžnikovega premoženja - dejanja v škodo tožnika - subjektivni element izpodbijanja - odplačni pravni posel Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2012
Sklep II Ips 321/2009 zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO plus - škoda, povzročena v prometni nesreči - škoda, nastala po prometni nesreči - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - omrzline Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 13.12.2012
Sklep II Ips 421/2009 dovoljenost revizije - pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe - predsednik uprave - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2012
Sodba II Ips 442/2009 lastninska pravica na nepremičnini - nacionalizacija - cona B Svobodnega tržaškega ozemlja - veljavnost odločbe o nacionalizaciji kot predhodno vprašanje v pravdi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.12.2012
Sodba II Ips 218/2009 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost založnik dnevnega časopisa - podlage odškodninske odgovornosti - umik kandidature za člana nadzornega sveta - članek v medijih Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2012
Sodba II Ips 29/2011 povrnitev premoženjske škode - nesreča pri delu - varstvo pri delu - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - načelo proste presoje dokazov Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2012
Sodba in sklep II Ips 392/2009 sporazum o razdelitvi skupnega premoženja - napake volje - zmota o vrednosti predmetu pogodbe - izpodbojnost - ničnost - odstop terjatve - odgovornost za izterljivost terjatve Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 13.12.2012
Sodba II Ips 221/2009 povrnitev škode - odškodnina zaradi zlorabe pravice - pravica do pravnega sredstva - pritožba zoper upravno odločbo - izdaja gradbenega dovoljenja - odložitev gradnje - namen pritožnika Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - GRADBENIŠTVO 13.12.2012
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 37 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC ČD EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2012(922)
> Januar(100) > Februar(92) > Marec(106) > April(69) > Maj(95) > Junij(51) > Julij(44) > Avgust(41) > September(103) > Oktober(73) > November(98) > December(50)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(922)

Vpisniki

Cp(12) Dor(189) Dsp(1) Ips(591) R(129)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(124) zavrženje revizije(119) dovoljenost revizije(119) predlog za dopustitev revizije(100) povrnitev nepremoženjske škode(91) določitev krajevne pristojnosti po višje...(86) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(65) višina odškodnine(65) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(59) vrednost spornega predmeta(54) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(52) podlage odškodninske odgovornosti(46) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(45) povrnitev škode(44) spor o pristojnosti(40) vzročna zveza(32) priposestvovanje(27) povrnitev premoženjske škode(25) odstop od sodne prakse(25) zastaranje(24) ničnost(24) dokazovanje(23) neupravičena pridobitev(22) protipravnost(22) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(22) nediferencirana vrednost spornega predme...(22) odgovornost države(22) pridobitev lastninske pravice(21) telesne bolečine(21) odškodnina(21) lastninjenje(21) krivdna odgovornost(21) hrup(20) opredelitev vrednosti spornega predmeta(19) deljena odgovornost(19) prodajna pogodba(19) subjektivna kumulacija tožbenih zahtevko...(18) strah(17) zastaranje odškodninske terjatve(17) ravnanje oškodovanca(17)