FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2018
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 30
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 728)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sodba II Ips 129/2017 povrnitev premoženjske škode - igre na srečo - zmanjšanje premoženja zaradi iger na srečo - odgovornost igralnice - odgovornost koncesionarja - škoda - protipravnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.12.2018
VSRS Sklep Cp 41/2018 zahteva za izločitev sodnika - zavrženje zahteve za izločitev sodnika - pooblastila predsednika senata - ponovna predložitev zadeve sodišču druge stopnje po razveljavitvi - dodelitev zadev - zahteva za izločitev sodnikov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II DoR 469/2018 dovoljenost revizije - zavarovanje terjatve - sklep o začasni odredbi - nepravdni postopek - spor o izvrševanju roditeljske pravice - pravica do revizije - novela ZPP-E - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 134/2017 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odstop od predpogodbe - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - običajno poslovno tveganje - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - solidarnost na upniški strani Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 187/2018 preživninska obveznost staršev - prenehanje preživninske obveznosti - invalid - polnoletni invalidni otrok - zadostna sredstva za preživljanje - pravni standard - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II DoR 397/2018 predlog za dopustitev revizije - služnost v javno korist - priposestvovanje - dobra vera - pravni posel - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II DoR 385/2018 odobritev pravnega posla s strani centra za socialno delo - veljavnost pogodbe - sklenitev pogodbe - mladoletnik kot pogodbena stranka - izjava volje - poslovna sposobnost - zastopanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 175/2017 zavarovanje odgovornosti - povrnitev premoženjske škode - odgovornost notarja - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep Cp 40/2018 pritožba zoper sklep o razveljavitvi sodbe sodišča prve stopnje - pritožbeni razlogi - zavrnitev pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II DoR 271/2018 predlog za dopustitev revizije - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - določitev stikov - preživnina - izvrševanje stikov pod nadzorom Centra za socialno delo (CSD) - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II Ips 272/2017 dovoljenost revizije - tožba za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna in subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 197/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - valuta obveznosti (valutna klavzula) - aleatorna pogodba - dolgoročni kredit v CHF - posojilo v tuji valuti - ničnost pogodbe - predmet pogodbe - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - informacijska dolžnost banke - Direktiva Sveta 93/13/EGS - sodna praksa Sodišča Evropske unije - trditveno in dokazno breme - prehod dokaznega bremena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep I R 176/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - objektivna nepristranskost sodišča - pristojno sodišče kot stranka v postopku - izločitveni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2018
VSRS Sodba II Ips 293/2017 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - ničnost pogodbe - valuta denarne obveznosti (valutna klavzula) - posojilo v tuji valuti - valutno tveganje - dolgoročni kredit v CHF - novacija - obročno odplačilo dolga - konverzija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV 17.12.2018
VSRS Sklep II DoR 424/2018 predlog za dopustitev revizije - sklep o zavrženju pritožbe - dovoljenost revizije - direktna revizija - nedovoljen predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2018
VSRS Sodba II Ips 207/2017 poroštvo - solidarno poroštvo - razmerje med porokom in dolžnikom - opustitev garancij s strani upnika - oprostitev poroka zaradi opustitve garancij - dolžnost obvestitve poroka o dolžnikovi opustitvi - subrogacija - prenehanje obveznosti dolžnika - regres plačnika nasproti porokom - ugovor vrstnega reda - odpoved kreditne pogodbe - finančni leasing - splošni pogoji - odpoved pogodbe o leasingu - vrnitev predmeta leasinga - izpodbijanje dejanskega stanja - pravica do poštenega sojenja - ustavna vloga Vrhovnega sodišča - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 383/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - padec na poledenelem parkirišču - odškodninska odgovornost - odgovornost za opustitve - čiščenje parkirišča - protipravnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 231/2018 mediji - pravica do objave popravka - pogoji za objavo popravka - odklonitveni razlogi - vsebina popravka - vsebinsko zanikanje - poslovna skrivnost - ugled in dobro ime pravne osebe - kolizija ustavnih pravic - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda - zavrnitev zahteve za objavo popravka Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 233/2018 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - lastninska pravica na nepremičnini - z razlastitvijo povezani stroški Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep I R 181/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - trajanje sodnega postopka - Sodni red - dodeljevanje zadev, v katerih je bil procesni akt že vložen Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 185/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - napaka sodišča - protipravno ravnanje sodnika - izvršilni postopek - izvršba na podlagi izvršilnega naslova - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sodba II Ips 276/2017 razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - z razlastitvijo povezani stroški - bodoča škoda - vzročna zveza - pravica do zasebne lastnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 6.12.2018
VSRS Sklep I R 168/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča - videz nepristranskosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep I R 182/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - sodnik sodišča druge stopnje kot stranka v postopku pred pristojnim sodiščem prve stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
VSRS Sklep II DoR 390/2018 predlog za dopustitev revizije - obrazložitev predloga za dopustitev revizije - konkretizacija predloga - nepopoln predlog - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 30 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C ČD EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2018(728)
> Januar(40) > Februar(39) > Marec(80) > April(74) > Maj(62) > Junij(71) > Julij(61) > Avgust(36) > September(70) > Oktober(89) > November(67) > December(39)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(728)

Vpisniki

Cp(29) Dor(219) Ips(373) R(107)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(161) predlog za dopustitev revizije(147) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(101) določitev krajevne pristojnosti po višje...(87) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(79) dovoljenost revizije(52) objektivna nepristranskost sodišča(48) podlage odškodninske odgovornosti(44) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(40) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(40) protipravnost(35) zavrnitev predloga(34) povrnitev škode(31) vzročna zveza(31) nepravdni postopek(30) zavrženje revizije(30) višina odškodnine(29) trditveno in dokazno breme(28) povrnitev nepremoženjske škode(27) povrnitev premoženjske škode(27) vrednost spornega predmeta(23) neupravičena pridobitev(23) pravica do izjave v postopku(21) zavarovalna pogodba(20) ničnost pogodbe(18) prodajna pogodba(17) odškodninski spor(16) dobra vera(15) odškodninska odgovornost(15) prekluzija(15) izvršilni postopek(14) skupno premoženje zakoncev(13) zavrnitev dokaznega predloga(13) delitev skupnega premoženja(13) družbena lastnina(13) spor o pristojnosti(12) razlogi za revizijo(12) priposestvovanje(12) videz nepristranskosti(12) solastnina(12)