FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2000
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 23
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 558)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep II Ips 106/2000 povrnitev škode - odgovornost upravljalca cest - krivdna odgovornost - dokazano breme - vzdrževanje avtocest - poledenelo cestišče - skrajna skrbnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2000
Sodba II Ips 132/2000 stavbna škoda - odgovornost za škodo, nastalo zaradi nevzdrževanja stavbe - odgovornost solastnikov - posest nepremičnine - pasivna legitimacija - denarna odškodnina Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ODZ 21.12.2000
VS Sodba II Ips 120/2000 prodaja - garancija za brezhibno delovanje stvari - tehnično blago - garancijski rok - popravilo stvari Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 21.12.2000
VS Sodba II Ips 89/2000 povzročitev škode - odgovornost cestnega podjetja - vzdrževanje cest - poledenelo cestišče - skrajna skrbnost - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2000
VS Sodba II Ips 98/2000 povzročitev škode - povrnitev gmotne škoda - odškodnina za posek lesa Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2000
Sodba II Ips 310/2000 povrnitev negmotne škode - višine denarne odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2000
Sodba II Ips 270/2000 odgovornost za škod od nevarne stvari - mokra in spolzka tla kot nevarna stvar - objektivna odgovornost imetnika nevarne stvari - oprostitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2000
VS Sodba II Ips 291/2000 sodba zaradi izostanka - izostanek z naroka - opravičilo pravdne stranke - poštna pošiljka naslovljena na sodnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2000
VS Sklep II Ips 228/2000 izločitev izvedenca - pravica do sodnega varstva - pravica do neodvisnega, neopredeljenega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 20.12.2000
Sodba in sklep II Ips 316/2000 odgovornost za nesrečo, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - odgovornost imetnikov motornih vozil - deljena odgovornost - vožnja v križišču - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.12.2000
VS Sodba II Ips 99/2000 razlogi za revizijo - pravni pouk v odločbi sodišča druge stopnje - pravica do pravnega sredstva - izredna pravna sredstva - družbena pogodba - namensko posojilo - pravna podlaga - odpadla pravna podlaga - pretrganje zastaranja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ODZ 14.12.2000
Sodba II Ips 295/2000 povrnitev škode - odgovornost upravljalca smučišča - urejenost smučišča - zavarovanje pred odgovornostjo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.12.2000
VS Sklep II Ips 290/2000 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta tožba vložena pred uveljavitvijo ZPP (1999) - sodba izdana po uveljavitvi ZPP (1999) Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.12.2000
VS Sklep II Ips 311/2000 res iudicata - neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - plačilo uporabnine - obogatitveni zahtevek - visečnost pravde Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.12.2000
VS Sodba II Ips 300/2000 odškodninska odgovornost šole - nesreča na smučišču - športni dan - krivdna in objektivna odgovornost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.12.2000
VS Sodba II Ips 109/2000 izvenzakonska skupnost - dedna pravica Civilni oddelek DEDNO PRAVO 14.12.2000
Sklep II Ips 371/2000 zahteva za varstvo zakonitosti - preživljanje polnoletnega otroka - prekinitev rednega šolanja in prenehanje preživninske obveznosti - izvršilni naslov Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 13.12.2000
VS Sodba in sklep II Ips 49/2000 zavarovanje avtomobilske odgovornosti -zavarovalna vsota - seštevanje zavarovalnih vsot - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - vštevanje invalidnine pri odmeri odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2000
VS Sklep I R 93/2000 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - pristojno sodišče kot pravdna stranka - sodnik kot pravdna stranka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2000
VS Sodba II Ips 276/2000 obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - odgovornost za škodo od nevarne stvari - škoda po nezavarovanem vozilu - pasivna legitimacija zavarovalnice Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2000
Sodba II Ips 309/2000 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine individualizacija odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2000
Sodba II Ips 287/2000 zakoniti zastopnik - upravljanje stanovanjskih hiš - aktivna legitimacija upravnika - razlogi za revizijo - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - nova dejstva in novi dokazi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2000
VS Sodba II Ips 253/2000 izvršba na nepremičnino - skupno premoženje - nepremičnina v skupni lasti zakoncev - vpis lastninske pravice zakonca v zemljiško knjigo - zastavna pravica na nepremičnini - načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic - nedopustnost izvršbe - izločitvena tožba Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - DRUŽINSKO PRAVO 13.12.2000
VS Sodba II Ips 298/2000 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2000
Sodba II Ips 320/2000 odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu ali v zvezi z delom - nesreča na poti na delo - podlage odškodninske odgovornosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2000
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 23 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2000(558)
> Januar(66) > Februar(49) > Marec(66) > April(41) > Maj(47) > Junij(63) > Julij(15) > Avgust(19) > September(50) > Oktober(66) > November(41) > December(35)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(558)

Vpisniki

Cp(9) G(1) Ips(462) R(86)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(127) telesne bolečine(81) določitev krajevne pristojnosti po višje...(71) denarna odškodnina(68) strah(64) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(48) višina denarne odškodnine(43) delegacija pristojnosti iz drugih tehtni...(37) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(28) duševne bolečine zaradi skaženosti(27) povrnitev škode(25) povzročitev škode(22) podlage odškodninske odgovornosti(18) krivdna odgovornost(17) neupravičena pridobitev(15) deljena odgovornost(14) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(14) dvom v nepristranskost sojenja(14) višina preživnine(13) pravična denarna odškodnina(13) skupno premoženje zakoncev(12) denacionalizacija(11) dovoljenost revizije(11) zahteva za varstvo zakonitosti(11) nesreča pri delu(10) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(10) vrnitev posojila(10) objektivna odgovornost(10) ravnanje oškodovanca(10) oblika pogodbe(9) individualizacija odškodnine(9) razlogi za revizijo(8) posojilo(8) odgovornost za škodo od nevarne dejavnos...(8) delegacija pristojnosti(8) vmesna sodba(8) odgovornost za škodo od nevarne stvari(8) odgovornost delodajalca(7) dokazno breme(7) obojestranska krivda(7)