FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2019
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 20
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 478)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep I R 218/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - odškodninski spor - odgovornost države za delo sodišč - protipravno ravnanje sodnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 415/2018 predlog za dopustitev revizije - paulijanska tožba (actio pauliana) - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - kavza pogodbe - nedopustna kavza - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - ničnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 444/2018 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - renta - izguba na zaslužku - bodoča škoda - zastaranje - zavarovalna vsota - višina zavarovalne vsote (limit) - valorizacija - dohodnina - dohodnina od odškodnine - akontacija dohodnine Civilni oddelek DAVKI - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 355/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - objektivna in krivdna odgovornost - dokazovanje - izvedba dokaza z izvedencem - postavitev drugega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - prekluzija - načelo kontradiktornosti - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba II Ips 271/2017 prodajna pogodba - darilna pogodba - navidezna (simulirana) pogodba - dokazno breme - cesija - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene v reviziji - pravica do pritožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe sodišča druge stopnje - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 441/2018 dopuščena revizija - zamudna sodba - trditveno in dokazno breme - izvedenec grafolog - zavrnitev dokaznega predloga - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba II Ips 249/2017 pogodba o preužitku - aleatornost pogodbe - huda bolezen preužitkarja - poslovna sposobnost - razsodnost - razveljavitev pogodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep II Ips 243/2018 dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - nediferencirana vednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep I R 196/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik pristojnega sodišča kot stranka v postopku - videz nepristranskosti - objektivna nepristranskost - manjše sodišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba in sklep II Ips 221/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje postopka - kršitev pravic osebnosti - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - odločba Ustavnega sodišča - odločba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - pravna podlaga - uporaba ZPŠOIRSP - višina odškodnine - enotna odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - lastninski certifikat - pridobitev certifikata - poseg v pravnomočno odločbo - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE 24.1.2019
VSRS Sklep I R 222/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - nezadovolstvo z delom sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 368/2018, II Ips 372/2018 dopuščena revizija - družbena pogodba (societas) - pogodba o skupnosti imovine - obličnost pogodbe - stvarni vložek - delitev dobička - dobiček od kapitala - letno poročilo - izplačilo dobička - pasivna legitimacija - zastaranje - zastaralni rok - gospodarska pogodba - pričetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - prenehanje družbe civilnega prava - konkretizacija tožbenega zahtevka - sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 418/2018 predlog za dopustitev revizije - sočasnost izpolnitve - neizpolnitev pogodbene obveznosti - primeren dodatni rok - odstop od pogodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep I R 191/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - sedež stranke v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sklep I R 10/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - preuranjen predlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.2.2019
VSRS Sodba II Ips 242/2017 hipotekarna tožba - tožbeni zahtevek - aktivna stvarna legitimacija - maksimalna hipoteka - prenos maksimalne hipoteke - prenos pogodbe, iz katere izvira temeljno razmerje - izbrisna tožba - prenos terjatev banke na DUTB - lex specialis - lex posterior derogat legi priori Civilni oddelek BANČNO JAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 356/2018 predlog za dopustitev revizije - varstvo lastninske pravice - solastnina - vznemirjanje solastnika nepremičnine - služnost stanovanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II DoR 425/2018 predlog za dopustitev revizije - ničnost kupoprodajne pogodbe - nedopustna podlaga - stvarna legitimacija - res iudicata - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 31.1.2019
VSRS Sklep II Ips 156/2018 razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja - izpodbijanje dokazne ocene - dokazovanje - materialno in procesno dokazno breme - dokazna ocena - prosta presoja dokazov - negativno dejstvo - dokazovanje z indici - indična sodba - dokazna stiska - nižji dokazni standard - arbitrarnost sojenja - kršitev metodološkega napotka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prodajna pogodba - sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino - napake volje - prevara - ničnost pogodbe - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - pravica do spoštovanja doma Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba II Ips 21/2018 upravna pogodba - prenos terjatev - prenehanje pogodbe - potek časa veljavnosti - vrnitev prejetih sredstev - stvarna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.2.2019
VSRS Sodba II Ips 243/2017 povrnitev premoženjske škode - poslovna odškodninska odgovornost - poslovno sodelovanje - pismo o nameri - odstop od pisma o nameri - pogajanja - culpa in contrahendo - predpogodba - sklenitev predpogodbe - glavna pogodba - sklenitev glavne pogodbe - spremenjene okoliščine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sklep II Ips 190/2018 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - pravočasna vloga - pravnomočnost sklepa o dedovanju - klavzula pravnomočnosti - zapuščinski postopek - postopek z mednarodnim elementom - krajevna pristojnost - nepopolna smrtovnica - vabljenje dedičev na zapuščinsko obravnavo - zastopanje dediča - obseg pooblastila odvetniku - dedna izjava - odpoved dednemu deležu Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.1.2019
VSRS Sodba II Ips 253/2018 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - objektivna pogojenost višine odškodnine - višina odškodnine - izsiljevanje prednosti v križišču - vožnja brez vozniškega dovoljenja - ravnanje oškodovanca - prispevek oškodovanca k nastanku škode - vzorčna zveza - načelo zaupanja v cestnem prometu - stroški za tujo pomoč - tuja pomoč v času zdravljenja - tuja pomoč v času bivanja v zdravstveni ustanovi - urna postavka - stroški doplačila za enoposteljno sobo - stroški prevoza - zakonske zamudne obresti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.2.2019
VSRS Sodba II Ips 251/2017 upravni postopek - odmera komunalnega prispevka - odprava upravne odločbe - posledice odprave odločbe - izdaja gradbenega dovoljenja - pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja - pravica do povrnitve škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza Civilni oddelek KOMUNALNA DEJAVNOST - ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK 7.3.2019
VSRS Sklep II DoR 459/2018 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - odgovornost vzgojno varstvenega zavoda (vrtca) - odgovornost za ravnanje drugega - odgovornost drugih za mladoletnika - poškodba otroka pri igri - opustitev dolžnega nadzorstva - skrbnost dobrega strokovnjaka - vmesna sodba - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 20 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D E FG HI J K L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2019(478)
> Januar(68) > Februar(47) > Marec(57) > April(63) > Maj(72) > Junij(58) > Julij(14) > Avgust(37) > September(50) > Oktober(12)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(478)

Vpisniki

Cp(30) Dor(202) Ips(176) R(69) SM(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(133) dopuščena revizija(108) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(84) določitev krajevne pristojnosti po višje...(58) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(34) zavrnitev predloga(30) dovoljenost revizije(30) zavrženje revizije(27) podlage odškodninske odgovornosti(23) objektivna nepristranskost sodišča(23) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(21) videz nepristranskosti(21) povrnitev nepremoženjske škode(19) povrnitev premoženjske škode(17) povrnitev škode(16) neupravičena pridobitev(15) trditveno in dokazno breme(15) postulacijska sposobnost(15) protipravnost(15) višina odškodnine(15) izvršilni postopek(15) zavarovalna pogodba(13) opravljen pravniški državni izpit(13) nedovoljen predlog(13) pravica do izjave v postopku(13) dokazna ocena(13) zastaranje(13) vzročna zveza(12) nepravdni postopek(11) zavrnitev dokaznega predloga(11) vrednost spornega predmeta(11) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(10) skupno premoženje zakoncev(9) razlogi za revizijo(9) odškodninska odgovornost(9) izbrisna tožba(9) dovoljenost revizije zoper sklep o stroš...(9) dokazovanje(9) pasivna legitimacija(9)