FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2010
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 47
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1152)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep II Ips 472/2009 dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.1.2010
Sodba II Ips 374/2007 premoženjska razmerja med izvenzakonskima partnerjema - delitev skupnega premoženja - posebno premoženje - določitev deležev na skupnem premoženju - darilo - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.1.2010
Sklep II DoR 136/2009 predlog za dopustitev revizije - prepoved povzročanja škode - protipravnost - predvidljivost negativne posledice - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.1.2010
Sodba II Ips 275/2007 odgovornost za škodo od nevarne stvari - objektivna odgovornost imetnika motornega vozila - pešec - oprostitev odgovornosti - konkurenca objektivne in krivdne odgovornosti - povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 14.1.2010
Sodba II Ips 288/2009 neveljavnost oporoke - pravica do kontradiktornega postopka - oporočna sposobnost Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.1.2010
Sodba II Ips 870/2008 premoženjska razmerja med zakoncema - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - posebno premoženje - privatizacija stanovanj - stanovanjska pravica - privatizacijski upravičenci - privolitev imetnika stanovanjske pravice - kogentna narava premoženjskega režima med zakoncema Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 28.1.2010
Sodba in sklep II Ips 410/2007 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - eventualna kumulacija - nediferencirana vrednost spornega predmeta - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročitev odgovora na pritožbo - načelo kontradiktornosti v postopku o pravdnem sredstvu - pisnost postopka - pogodba o dosmrtnem preživljanju - razveza pogodbe - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - DEDNO PRAVO 28.1.2010
Sodba II Ips 99/2008 nadomestilo za uporabo tuje stvari - verzija - višina prikrajšanja - prikrajšanec - predhodno vprašanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.4.2010
Sklep II DoR 254/2009 predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - odškodnina - kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - prenehanje kršitve - smiselna uporaba določb ZVPSBNO - neenotnost sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.5.2010
Sklep II DoR 210/2009 dopustitev revizije - sklepčnost tožbe - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - darilna pogodba - ugotovitev ničnosti zaradi nedopustne podlage - ugotovitev ničnosti zaradi nedopustnega razloga za sklenitev pogodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.5.2010
Sklep II Ips 73/2010 ugovor zoper sklep o izvršbi - obseg izpodbijanja - višina denarne kazni - odlog izvršbe - vpliv odloga izvršbe na odločanje o pravnih sredstvih - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 29.4.2010
Sklep II Ips 680/2008 skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delitev skupnega premoženja - lastninska pravica tujca na nepremičnini - vzajemnost - državljanstvo izvenzakonskega partnerja ob delitvi skupnega premoženja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 10.5.2010
Sodba II Ips 189/2008 razlog za revizijo - zmotna uporaba materialnega prava - zmotna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 13.5.2010
Sklep II DoR 190/2009 dopustitev revizije - privatizacija stanovanj - pravica od odkupa stanovanja - prenehanje stanovanjske pravice - državljanstvo Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 19.5.2010
Sodba II Ips 428/2007 stvarna služnost poti - priposestvovanje stvarne služnosti - dobrovernost - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.4.2010
Sodba II Ips 836/2009 sklenitev pogodbe - soglasje volj pogodbenih strank - konkludentna dejanja - soglasje solastnikov - dogovor o razdelitvi solastnih nepremičnin - zahteva za varstvo zakonitosti Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.4.2010
Sklep II Ips 195/2008 dovoljenost revizije - več tožnikov - več tožencev - deljiva terjatev več tožnikov - dediči - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.4.2010
Sklep II Ips 691/2009 dovoljenost revizije v zapuščinskem postopku - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.4.2010
Sodba II Ips 1057/2007 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - načelo objektivne pogojenosti odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 15.4.2010
Sklep II DoR 241/2009 predlog za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.4.2010
Sklep II DoR 19/2010 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - odškodnina za nezmožnost uporabe zemljišča - zemljišča v vodovarstvenem območju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 2.6.2010
Sklep II Ips 403/2007 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrnitev posojil - vrednost spornega predmeta - opredelitev vrednosti spornega predmeta - nepopolna revizija - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.6.2010
Sodba in sklep II Ips 2/2010 avtorsko pravo - avtorskopravno varstvo - kršitev materialne avtorske pravice - grafični design - avtorsko delo ustvarjeno v delovnem razmerju - trajanje avtorske pravice - zastaranje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dopolnilna sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 3.6.2010
Sklep II DoR 132/2010 predlog za dopustitev revizije - pogoji za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - posebno premoženje zakoncev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 9.6.2010
Sklep II Ips 654/2009 dovoljenost revizije - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadni sosporniki - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.6.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 47 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2010(1152)
> Januar(82) > Februar(95) > Marec(112) > April(90) > Maj(112) > Junij(112) > Julij(58) > Avgust(36) > September(137) > Oktober(108) > November(101) > December(109)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1152)

Vpisniki

Cp(7) Dor(322) Ips(701) R(122)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(249) dovoljenost revizije(150) zavrženje revizije(138) povrnitev nepremoženjske škode(124) dopuščena revizija(124) vrednost spornega predmeta(104) višina odškodnine(98) določitev krajevne pristojnosti po višje...(80) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(75) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(73) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(71) odstop od sodne prakse(64) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) podlage odškodninske odgovornosti(53) pomembno pravno vprašanje(50) protipravnost(38) telesne bolečine(37) spor o pristojnosti(36) neupravičena pridobitev(29) vzročna zveza(29) strah(29) dokazovanje(28) odgovornost države(28) pogoji za dopustitev revizije(27) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(27) načelo objektivne pogojenosti višine odš...(27) pravica do zdravega življenjskega okolja(27) krivdna odgovornost(27) zahteva za varstvo zakonitosti(24) zmotna uporaba materialnega prava(23) dopustitev revizije(23) nepopoln predlog(22) deljena odgovornost(21) razlogi za revizijo(21) načelo individualizacije odškodnine(21) zmanjšanje odškodnine(20) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(20) višina odškodnine za nepremoženjsko škod...(20) zastaranje(20) povrnitev premoženjske škode(19)