FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2010
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 47
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1152)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 101/2007 odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - sečnja v gozdu - eksplozija mine - objektivna odgovornost - nevarna dejavnost - krivdna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teorija o naravni vzročnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 151/2010 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - pomembno pravno vprašanje - odškodninska odgovornost - prispevek oškodovanca - višina odškodnine za nepremoženjsko škodo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 931/2008 odškodninska odgovornost izvedenca - sodni izvedenec - nestrokovno izvedensko mnenje - malomarnost izvedenca - razjasnjevalna dolžnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 1004/2007 povrnitev nepremoženjske škode - poškodba vojaka med vojaško vajo - objektivna odgovornost države - nevarna dejavnost skok v jarek v polni bojni opremi Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 406/2010 predlog za dopustitev revizije - stvarna služnost - presoja pomena sprememb vsebine izvrševanja stvarne služnosti med priposestvovalno dobo - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 397/2010 dopuščena revizija - lastninska pravica - razlastitev - prenehanje lastninske pravice na nepremičninah zaradi kompleksne gradnje - družbena lastnina - pravica uporabe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 23.12.2010
Sklep II DoR 442/2010 predlog za dopustitev revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 846/2007 gradbena pogodba - ustne spremembe projekta - določitev cene pogodbenih del - določitev cene del po sodišču - pogodbena kazen - pobotni ugovor Civilni oddelek GRADBENIŠTVO - POGODBENO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 579/2010 predlog za dopustitev revizije - zmotna uporaba materialnega prava - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - nastanek zavarovalnega primera - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 378/2010 dopuščena revizija - odškodninska odgovornost države - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - izdaja sodbe na podlagi pripoznave - neenotnost sodne prakse - povrnitev nepremoženjske škode - imisije - višina odškodnine - pravica do zdravega življenjskega okolja - hrup zaradi tranzitnega prometa - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 465/2010 predlog za dopustitev revizije - pogoji za dopustitev revizije - odstop od sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - deljena odgovornost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 1032/2007 povrnitev nepremoženjske škode - krivdna odgovornost - nasilništvo - deljena odgovornost - izključna krivda - zmanjšanje odškodnine - razvezana zakonca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 466/2010 predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 184/2009 odgovornost zastopnika obvladujoče družbe za obveznosti odvisne družbe - zapadlost odškodninske obveznosti - stečaj odvisne družbe - preuranjenost tožbe Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sklep II DoR 514/2010 predlog za dopustitev revizije - zavrženje predloga za dopustitev revizije - nepopoln predlog - bistvene vsebine predloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sodba II Ips 3/2008 gradbena pogodba - dodatna dela - dolžnost plačila - neupravičena pridobitev - koristi pridobitelja - povečanje vrednosti nepremičnine - začetek teka zamudnih obresti - dobrovernost pridobitelja - izvedensko mnenje - pogoji za spremembo prvostopenjske sodbe pred sodiščem druge stopnje - pobotni ugovor Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.12.2010
Sklep I R 169/2010 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - dvom v nepristranskost sodišča - sodnik pristojnega pritožbenega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.12.2010
Sklep II Ips 986/2007 absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje - obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.12.2010
Sklep I R 171/2010 spor o pristojnosti - izvršilni postopek - krajevna pristojnost - ustalitev pristojnosti - stalno bivališča dolžnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 16.12.2010
Sklep I R 163/2010 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - odvetnik in izvedenec s sedeža pristojnega sodišča kot stranki v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.12.2010
VSRS Sodba II Ips 911/2007 izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije po ZFPPod - prenehanje obveznosti - odgovornost družbenika za obveznosti izbrisane gospodarske družbe - poroštvo - aktivni družbenik izbrisane družbe - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - STATUSNO PRAVO 16.12.2010
Sodba in sklep II Ips 930/2007 poprava krivic - sodna pristojnost - upravna pristojnost - status bivšega političnega zapornika - plačilo odškodnine - lex specialis - dovoljenost revizije zoper sklep o stvarni nepristojnosti - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - POPRAVA KRIVIC 16.12.2010
Sodba II Ips 96/2009 odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - duševne bolečine zaradi neupravičenega odvzema prostosti staršev - posredni oškodovanci - povrnitev nepremoženjske škode - neutemeljena obsodba - prosta presoja dokazov v kazenskem postopku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 16.12.2010
VSRS Sklep II Ips 985/2007 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - sosporništvo - pravdna stranka - pravica do vložitve izrednega pravnega sredstva - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.12.2010
Sodba II Ips 382/2008 sodna pristojnost - premoženjskopravni spor - lastninska tožba - ničnost razpolagalnega pravnega posla - ničnost zemljiškoknjižne izjave - obstoj pravnoposlovne volje - ugotovitev lastninske pravice - premoženje agrarne skupnosti - podržavljenje premoženja agrarnih skupnosti - vpis v zemljiško knjigo - gradnja na tujem svetu - originarna pridobitev lastninske pravice - denacionalizacija Civilni oddelek ODZ - CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 16.12.2010
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 47 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2010(1152)
> Januar(82) > Februar(95) > Marec(112) > April(90) > Maj(112) > Junij(112) > Julij(58) > Avgust(36) > September(137) > Oktober(108) > November(101) > December(109)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(1152)

Vpisniki

Cp(7) Dor(322) Ips(701) R(122)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(249) dovoljenost revizije(150) zavrženje revizije(138) povrnitev nepremoženjske škode(124) dopuščena revizija(124) vrednost spornega predmeta(104) višina odškodnine(98) določitev krajevne pristojnosti po višje...(80) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(75) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(73) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(71) odstop od sodne prakse(64) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) podlage odškodninske odgovornosti(53) pomembno pravno vprašanje(50) protipravnost(38) telesne bolečine(37) spor o pristojnosti(36) neupravičena pridobitev(29) vzročna zveza(29) strah(29) dokazovanje(28) odgovornost države(28) pogoji za dopustitev revizije(27) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(27) načelo objektivne pogojenosti višine odš...(27) pravica do zdravega življenjskega okolja(27) krivdna odgovornost(27) zahteva za varstvo zakonitosti(24) zmotna uporaba materialnega prava(23) dopustitev revizije(23) nepopoln predlog(22) deljena odgovornost(21) razlogi za revizijo(21) načelo individualizacije odškodnine(21) zmanjšanje odškodnine(20) objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov(20) višina odškodnine za nepremoženjsko škod...(20) zastaranje(20) povrnitev premoženjske škode(19)