FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2013
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 797)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 546/2009 pogodbene obresti - višina obrestne mere pogodbenih obresti - oderuštvo - odgovornost družbenikov izbrisane družbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.4.2013
Sklep II Ips 161/2013 roditeljska pravica - odvzem roditeljske pravice - koristi otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 11.7.2013
Sklep II Ips 89/2012 dedni dogovor - pogodba o preužitku - razveza dednega dogovora - sosporništvo - nujno sosporništvo - dediči kot sosporniki - dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku Civilni oddelek DEDNO PRAVO 6.6.2013
Sklep II Ips 211/2012 pravočasnost vloge - roki - vložitev pritožbe po telefaksu - uporaba sredstev telekomunikacijske tehnologije - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.6.2013
Sklep II DoR 456/2012 dopuščena revizija - odgovornost športnika - kolektivna športna igra - kršitev pravil športne igre - nogomet - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - teža kršitve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.5.2013
Sklep I R 79/2013 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - drugi tehtni razlogi - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 11.7.2013
Sklep II Ips 81/2011 dovoljenost revizije - nepopolna revizija - priloge revizije - predlog za dopustitev revizije - naknadna predložitev priloge revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.7.2013
Sklep II DoR 186/2013 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - odškodninski spor - zvišanje tožbenega zahtevka in zastaranje - vmesna sodba in zastaranje - obstoj sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.7.2013
Sklep II DoR 73/2013 dopuščena revizija - pogodba o dosmrtnem preživljanju - zastaranje tožbenega zahtevka za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 6.6.2013
Sklep II Ips 293/2012 obnova postopka - revizija stranskega intervenienta - dovoljenost revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.6.2013
Sodba in sklep II Ips 615/2009 neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - nadomestilo za neupravičeno uporabo tuje stvari - uporabnina - sklepčnost tožbe - neprerekana dejstva - priznanje dejstev - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije poprava tožbe v revizijskem postopku - vrnitev tožbe v dopolnitev v revizijskem postopku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 30.5.2013
Sklep II Ips 199/2011 zahteva za varstvo zakonitosti - izplačilo nadomestila plače pri nevrnitvi delavca na delo - nezakonito prenehanje delovnega razmerja - pravnomočna sodba - predlog za izvršbo - vrnitev delavca na delo - poziv na delo - vzpostavitev delovnega razmerja - nadomestilo plače Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 20.6.2013
Sklep II DoR 69/2013 dopuščena revizija - imisije - odstranitev dela gradnje - krajevno običajna mera - terasa - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev odločbe sodišča druge stopnje - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.6.2013
Sklep II Ips 38/2013 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vročanje sodnih pisanj - obvestilo o pisanju v hišnem predalčniku - rok za vročitev - tek rokov - iztek roka na dela prost dan - rok za dvig pisanja - pritožba - prepozna pritožba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.6.2013
Sklep II Ips 120/2013 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.5.2013
Sklep II Ips 412/2010 povrnitev škode - škoda iz prometne nesreče v tujini - odgovornostna zavarovalnica - pooblaščena zavarovalnica - pasivna stvarna legitimacija Slovenskega zavarovalnega združenja - predhodno vprašanje - vezanost pravdnega sodišča na odločitev o predhodnem vprašanju - predpravdni odškodninski zahtevek kot materialna predpostavka - predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije (SES) - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 30.5.2013
Sklep II DoR 1/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanje - dobra vera - dobroverni lastniški posestnik - priposestvovanje dela nepremičnine - velikost in lega dela nepremičnine - tožbeni zahtevek - zemljiškoknjižno stanje - zunajknjižno priposestvovanje - protiknjižno priposestvovanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.6.2013
Sodba II Ips 398/2010 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - Paulijanska tožba - enakovrednost protidajatev Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.7.2013
Sklep II DoR 478/2012 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škoda - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - zapadlost odškodninske terjatve - kdaj zapade odškodninska obveznost - zakonske zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - zaključek zdravljenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 21.3.2013
Sklep II Ips 339/2010 dovoljenost revizije - prepozna revizija - vložitev revizije pri nepristojnem sodišču - očitna pomota tožnika - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 6.6.2013
Sklep I R 61/2013 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku - zapisnikarica Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.5.2013
Sodba II Ips 387/2011 premoženjska razmerja med zakoncema - skupno premoženje zakoncev - obseg skupnega premoženja - posebno premoženje zakonca - poslovni delež - povečanje vrednosti poslovnega deleža - vlaganje skupnega premoženja v obstoječe posebno premoženje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽB - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.9.2013
Sklep II Ips 92/2013 dovoljenost revizije - dopuščena revizija - priloge - predlog za dopustitev revizije - nepopolna vloga - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.9.2013
Sklep II Ips 163/2011 dovoljenost revizije - pooblastilo za zastopanje - odvetnik - novo pooblastilo v revizijskem postopku - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.9.2013
Sodba II Ips 290/2012 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - neposredna revizija - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - prometna nesreča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.9.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2013(797)
> Januar(80) > Februar(67) > Marec(55) > April(76) > Maj(65) > Junij(61) > Julij(59) > Avgust(28) > September(99) > Oktober(61) > November(78) > December(68)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(797)

Vpisniki

Cp(11) Cpg(1) Dor(195) Ips(495) R(95)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(128) predlog za dopustitev revizije(105) dovoljenost revizije(91) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(85) zavrženje revizije(81) določitev krajevne pristojnosti po višje...(71) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(62) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) povrnitev nepremoženjske škode(54) podlage odškodninske odgovornosti(53) višina odškodnine(48) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(45) vrednost spornega predmeta(43) povrnitev škode(42) neupravičena pridobitev(34) povrnitev premoženjske škode(30) protipravnost(28) dokazovanje(27) vzročna zveza(23) priposestvovanje(21) spor o pristojnosti(20) lastninjenje(20) zastaranje(20) telesne bolečine(19) trditveno in dokazno breme(19) zavrnitev dokaznega predloga(18) denacionalizacija(18) prodajna pogodba(18) strah(18) zahteva za varstvo zakonitosti(17) objektivna nepristranskost sodišča(17) krivdna odgovornost(17) nesreča pri delu(16) zastaranje odškodninske terjatve(16) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(16) odškodnina(16) nediferencirana vrednost spornega predme...(16) prekluzija(16) opredelitev vrednosti spornega predmeta(15) duševne bolečine zaradi skaženosti(15)