FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2013
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 32
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 797)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sklep II Ips 275/2013 in II Ips 276/2013 dovoljenost revizije - laična revizija - revizija, ki jo vloži stranka sama - opravljen pravniški državni izpit - postulacijska sposobnost - začasni zastopnik - odobritev skrbnika - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 377/2010 neupravičena pridobitev - zastaranje - zastaralni rok - povrnitev vlaganj v nepremičnino Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 264/2010 obstoj izvenzakonske skupnosti - skupno bivanje izvenzakonskih partnerjev Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.12.2013
Sodba in sklep II Ips 255/2010 izvršba na podlagi verodostojne listine - terjatev iz menice - priloge - menica - predložitev originala menice - dodatna pravna podlaga za izdajo sklepa o izvršbi Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2013
Sodba in sklep II Ips 7/2010 dovoljenost revizije - revizija zoper razveljavljeni sklep - delna nedovoljenost revizije - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku - obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje - zavrženje revizije - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - oddajanje poslovnega prostora v najem Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 19.12.2013
Sodba II Ips 357/2010 pogodba o upravljanju - sklenitev pogodbe - soglasje volj pogodbenih strank - dejansko vprašanje - obličnost - ničnost - neobstoječa pogodba - izločitev višjega sodnika Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba in sklep II Ips 170/2012 povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost imetnika nevarne stvari - odgovornost Slovenskega zavarovalnega združenja - odgovornost države za delo upravnega organa - skrbnost dobrega strokovnjaka - objektivna odgovornost - motorno vozilo - dovoljenje za izvedbo športne prireditve - cestna dirka - poškodba gledalca na športni prireditvi - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 426/2010 posojilna pogodba - navidezna pogodba - izigranje upnikov - vsebina tožbenega zahtevka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2013
Sklep II DoR 204/2013 predlog za dopustitev revizije - najemna pogodba - najem poslovnega prostora - odstop od pogodbe - aneks k pogodbi - vročanje pooblaščencu - zastopanje po odvetniku - preklic pooblastila odvetniku - obstoj sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 169/2011 premoženjska razmerja med zakoncema - pridobitev solastninske pravice na nepremičnini - pravni posel med zakoncema - obličnost - veljavnost zavezovalnega pravnega posla - sklepčnost tožbe - notarski zapis - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 438/2010 mandatna pogodba - dogovor o nagradi - višina nagrade - oderuštvo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.12.2013
Sodba in sklep II Ips 266/2010 dovoljenost revizije - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadno sosporništvo - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina v obveznicah RS - odmena za donos denarne vrednosti zaplenjenega premoženja - izgubljeni dobiček iz 145c člena ZIKS Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 458/2010 lastninjenje - kmetijska zemljišča - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - tožba na izstavitev zemljiškoknjižne listine - oblikovanje tožbenega zahtevka - ugotovitveni tožbeni zahtevek - zastaranje Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 129/2013 pravica do povrnitve škode - odgovornost države - izbris iz registra stalnega prebivalstva - izbrisani - zastaranje - bodoča škoda - sukcesivno nastajajoča škoda - nepremagljive ovire Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.12.2013
Sklep I R 152/2013 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - sodni zaostanki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 366/2011 povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - enotna odškodnina - zadoščenje v posebnih primerih - spolno nasilje - spolna zloraba mladoletnika - vezanost civilnega sodišča na kazensko obsodilno sodbo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 19.12.2013
Sodba II Ips 260/2010 obseg zapuščine - skupno premoženje zakoncev - določitev deležev na skupnem premoženju - posebno premoženje Civilni oddelek DEDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.12.2013
Sklep II Ips 321/2013 dopuščena revizija - mandatna pogodba - odgovornost odvetnika - zastaranje odškodninske terjatve - dovoljenost revizije - priloge - nepopolna vloga - predložitev sklepa o dopustitvi revizije - zavržene revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2013
Sklep II Ips 273/2010 dopuščena revizija - trditveno breme - trditve o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje - sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje brez obravnave krivdna odgovornost - nesreča pri delu - odgovornost delodajalca - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 359/2010 pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - lastniška dobroverna posest - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - veljavnost pravnega naslova Civilni oddelek STVARNO PRAVO 19.12.2013
Sodba II Ips 331/2010 darilna pogodba - veljavnost darilne pogodbe - oblika pogodbe - izpolnitev pogodbene obveznosti - načelo realizacije - konvalidacija - pogodba o prenosu vrednostnih papirjev - vrednostni papir - indosament - če je bila izpolnjena pogodba, ki ji manjka oblika - obseg revizijskega preizkusa - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekoračitev trditvene podlage - dokazni standardi - dokazna ocena - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sklep II Ips 177/2012 povrnitev premoženjske škode - vrednost nepremičnine - ustanovitev služnosti v javno korist - zmanjšana vrednost nepremičnine zaradi služnosti - izgradnja javne infrastrukture na nepremičnini - prodaja nepremičnine zaradi manjvrednosti - navadna škoda - nastanek škode - zapadlost - višina škode - odsvojitev nepremičnine med pravdo - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2013
Sklep I R 151/2013 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - sodnik sodišča druge stopnje kot stranka v postopku pred pristojnim sodiščem prve stopnje - dvom v nepristranskost sodišča - objektivna nepristranskost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2013
Sklep II DoR 356/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - odškodnina - cena nepremičnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 18.12.2013
Sklep II DoR 272/2013 predlog za dopustitev revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - laična revizija - postulacijska sposobnost - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 32 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2013(797)
> Januar(80) > Februar(67) > Marec(55) > April(76) > Maj(65) > Junij(61) > Julij(59) > Avgust(28) > September(99) > Oktober(61) > November(78) > December(68)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(797)

Vpisniki

Cp(11) Cpg(1) Dor(195) Ips(495) R(95)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(128) predlog za dopustitev revizije(105) dovoljenost revizije(91) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(85) zavrženje revizije(81) določitev krajevne pristojnosti po višje...(71) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(62) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(56) povrnitev nepremoženjske škode(54) podlage odškodninske odgovornosti(53) višina odškodnine(48) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(45) vrednost spornega predmeta(43) povrnitev škode(42) neupravičena pridobitev(34) povrnitev premoženjske škode(30) protipravnost(28) dokazovanje(27) vzročna zveza(23) priposestvovanje(21) spor o pristojnosti(20) lastninjenje(20) zastaranje(20) telesne bolečine(19) trditveno in dokazno breme(19) zavrnitev dokaznega predloga(18) denacionalizacija(18) prodajna pogodba(18) strah(18) zahteva za varstvo zakonitosti(17) objektivna nepristranskost sodišča(17) krivdna odgovornost(17) nesreča pri delu(16) zastaranje odškodninske terjatve(16) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(16) odškodnina(16) nediferencirana vrednost spornega predme...(16) prekluzija(16) opredelitev vrednosti spornega predmeta(15) duševne bolečine zaradi skaženosti(15)