FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2001
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 21
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 515)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 559/2001 izpodbijanje očetovstva - aktivna legitimacija dedičev domnevnega očeta - varstvo osebnostni pravic - statusne pravice - neprenosljivost osebnih pravic - pravna praznina - pravno mnenje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 20.12.2001
VS Sodba II Ips 248/2001 avtorsko pravo - razdrtje avtorske pogodbe - učinki razdrte pogodbe - kondikcija Civilni oddelek PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.12.2001
VS Sodba II Ips 257/2001 zavarovanje avtomobilskega kaska - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - alkoholiziranost voznika Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 20.12.2001
VS Sodba II Ips 266/2001 lastninsko preoblikovanje podjetij - zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev - začasna odredba v zavarovanje zahteve za denacionalizacijo - stečaj denacionalizacijskega zavezanca - stečajna masa - izločitvena pravica denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STEČAJNO PRAVO - LASTNINJENJE - DENACIONALIZACIJA 20.12.2001
VS Sklep II Ips 238/2001 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2001
Sklep II Ips 230/2001 sodba zaradi izostanka - pogoji za izdajo sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2001
VS Sklep II Ips 278/2001 dovoljenost revizije - premoženjskopravni spor - opredelitev vrednosti spornega predmeta v tožbi - sprememba tožbe - vrednost spornega predmeta v točkah - pravno mnenje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2001
VS Sklep I R 76/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - zapuščinski postopek - bivališče dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 19.12.2001
Sodba II Ips 276/2001 odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost države - krivdna odgovornost - služenje vojaškega roka - vojaška vaja - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
VS Sodba II Ips 217/2001 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - kriteriji za odmero odškodnine - trajanje sodnega postopka in višina odškodnine - zamudne obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
VS Sodba II Ips 211/2001 odgovornost za škodo od nevarne stvari - odgovornost imetnika nevarne stvari - objektivna odgovornost - načelo vzročnosti - pojem nevarne stvari Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
VS Sodba II Ips 240/2001 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
VS Sklep I R 68/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti zaradi dvoma v nepristranost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2001
Sodba II Ips 219/2001 pogodba o dosmrtnem preživljanju - izročilna pogodba - razveza pogodbe - skupno življenje - preužitek Civilni oddelek DEDNO PRAVO 19.12.2001
Sklep II Ips 633/2001 dolžnost preživljanja otroka - odpoved pravici do preživnine - redno šolanje kot pravni standard - prekinitev študija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.12.2001
Sodba II Ips 309/2001 povrnitev gmotne škode - posredni oškodovanci - pravica do denarne rente - višina družinske pokojnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.12.2001
Sodba II Ips 471/2001 razveljavitev pogodbe zaradi neizpolnitve - nadomestna izpolnitev - zamuda z izpolnitvijo - dodatni rok za izpolnitev - sodelovalna dolžnost - pogodbeno dogovorjena razvezna klavzula - clausula irritatoria - temeljna načela obligacijskega prava - dispozitivna narava zakonskih določb Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.12.2001
Sodba II Ips 222/2001 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - podlage odškodninske odgovornosti - škoda, ki jo povzroči pooblaščenec tožene stranke - pasivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2001
Sklep Cp 14/2001 priznanje tuje sodne odločbe - sklep o valorizaciji preživnine - potrdilo o izvršljivosti - delno priznanje - dovolitev in oprava izvršbe - izključna pristojnost Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 13.12.2001
VS Sodba II Ips 201/2001 skupno premoženje zakoncev - deleži na skupnem premoženju - posebno premoženje zakonca - originarna pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem kmetijskem zemljišču - stavbno zemljišče - črna gradnja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.12.2001
Sodba II Ips 415/2001 izpodbijanje sklepov občnega zbora zadruge - glasovanje - pooblastilo za zastopanje na občnem zboru - veljavnost zadružnih pravil Civilni oddelek ZADRUGE 13.12.2001
VS Sklep I R 82/2001 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost izvršilnega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 13.12.2001
VS Sodba II Ips 363/2000 pravnomočnost - objektivne meje pravnomočnosti - odločitev o prejudicialni pravici - ničnost - neomejeno uveljavljanje ničnosti - vmesna ugotovitvena sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 13.12.2001
Sklep II Ips 514/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - izvršba - Jamstveni in preživninski sklad RS kot upnik - stroški izvršilnega postopka - pravna narava predujma za stroške izvršitelja - oprostitev plačila sodnih stroškov - lex specialis Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 13.12.2001
VS Sodba II Ips 154/2001 povrnitev negmotne škode - pravična denarna odškodnina - trajanje sodnega postopka in višina odškodnine - enotna sodna praksa Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.12.2001
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 21 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠT U VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2001(515)
> Januar(50) > Februar(53) > Marec(50) > April(53) > Maj(48) > Junij(47) > Julij(14) > Avgust(19) > September(55) > Oktober(34) > November(38) > December(54)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(515)

Vpisniki

Cp(15) Ips(444) R(56)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(116) telesne bolečine(71) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(69) strah(60) višina denarne odškodnine(57) določitev krajevne pristojnosti po višje...(45) dovoljenost revizije(42) duševne bolečine zaradi skaženosti(40) denarna odškodnina(38) povrnitev škode(25) zahteva za varstvo zakonitosti(24) vrednost spornega predmeta(21) pravična denarna odškodnina(18) krivdna odgovornost(17) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(14) zavrženje revizije(14) deljena odgovornost(13) višina preživnine(13) povzročitev škode(13) odgovornost za škodo od nevarne stvari(13) nesreča pri delu(12) odgovornost za škodo od nevarne dejavnos...(11) razmerja staršev do otrok po razvezi zak...(11) podlage odškodninske odgovornosti(10) posredni oškodovanci(10) vmesna sodba(10) delegacija pristojnosti iz drugih tehtni...(10) revizija(9) odgovornost za drugega(9) skupno premoženje zakoncev(8) denacionalizacija(8) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(8) zamudne obresti(8) pojem nevarne dejavnosti(8) objektivna odgovornost(8) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(7) oprostitev odgovornosti(7) odgovornost delodajalca(7) objektivna odgovornost države(7) priznanje tuje sodne odločbe(7)