FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2001
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 21
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 515)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sodba II Ips 220/2001 privatizacija stanovanj - prodajna pogodba - zastaranje tožbenega zahtevka za sklenitev pogodbe po členu 117 SZ - splošni zastaralni rok Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.11.2001
VS Sodba II Ips 206/2001 prodaja - nakup motornega vozila od nelastnika - pridobitev lastninske pravice na premični stvari - pridobitni način - dobrovernost pridobitelja - skrbnost dobrega gospodarstvenika Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.11.2001
VS Sodba II Ips 125/2001 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - prepletanje oblik negmotne škode - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - zmotna uporaba materialnega prava Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.11.2001
VS Sodba II Ips 142/2001 odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost delodajalca - služba varovanja kot nevarna dejavnost - povrnitev negmotne škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - višina denarne odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 8.11.2001
Sklep II Ips 230/2001 sodba zaradi izostanka - pogoji za izdajo sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.12.2001
VS Sodba II Ips 201/2001 skupno premoženje zakoncev - deleži na skupnem premoženju - posebno premoženje zakonca - originarna pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem kmetijskem zemljišču - stavbno zemljišče - črna gradnja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 13.12.2001
VS Sodba II Ips 279/2001 zavarovanje avtomobilskega kaska - začetek zavarovalnega kritja - nastanek škode - ničnost zavarovalne pogodbe - načelo vestnosti in poštenja Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 12.12.2001
Sklep Cp 14/2001 priznanje tuje sodne odločbe - sklep o valorizaciji preživnine - potrdilo o izvršljivosti - delno priznanje - dovolitev in oprava izvršbe - izključna pristojnost Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 13.12.2001
VS Sklep I R 76/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - zapuščinski postopek - bivališče dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 19.12.2001
Sklep II Ips 633/2001 dolžnost preživljanja otroka - odpoved pravici do preživnine - redno šolanje kot pravni standard - prekinitev študija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.12.2001
Sklep II Ips 113/2001 relativna bistvena kršitev postopka na prvi in drugi stopnji - pravilnost in zakonitost sodbe - izpodbijanje izvedenskega mnenja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.11.2001
VS Sodba II Ips 157/2001 podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - oprostilna kazenska sodba - kriva ovadba - povrnitev škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.12.2001
VS Sklep I R 84/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti zaradi spremembe stalnega bivališča tožnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.12.2001
Sklep II Ips 189/2001 dokazi in izvajanje dokazov - izvedenci - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zakonitost in pravilnost sodbe - zavarovanje - plačilo zavarovalnine - obvestilo zavarovalnici o stopnji invalidnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 29.11.2001
VS Sklep I R 12/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija zaradi drugih tehtnih razlogov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.4.2001
VS Sklep I R 26/2001 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti zaradi oddaljenosti sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.4.2001
VS Sodba II Ips 35/2001 povrnitev gmotne in negmotne škode - višine denarne odškodnine - zastaranje odškodninske terjatve - ugovor dolžnika - valorizacija zavarovalne vsote Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.4.2001
Sklep II Ips 59/2001 dovoljenost revizije za spremenjeno tožbo - opredelitev vrednosti spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.4.2001
Sodba II Ips 518/2000 povrnitev škode - krivdna odgovornost - dovoljena samopomoč - avtomobilski promet Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.4.2001
VS Sodba in sklep II Ips 381/2000 dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.3.2001
VS Sodba II Ips 570/2000 povrnitev negmotne škode - individualizacija odškodnine - višina odškodnina - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2001
VS Sodba II Ips 538/2000 premoženjska razmerja med zakonci po razvezi zakonske zveze - skupno premoženje - posebno premoženje - ugotovitev velikosti deležev na skupnem premoženju Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 17.5.2001
VS Sodba II Ips 481/2000 premoženjska razmerja med zakonci po razvezi zakonske zveze - skupno premoženje - posebno premoženje - ugotovitev velikosti deležev na skupnem premoženju Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 17.5.2001
Sodba II Ips 567/2000 odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - divjad na cesti - trčenje dveh vozil - povrnitev škode - zavarovanje pred odgovornostjo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 17.5.2001
Sklep II Ips 85/2001 upravičenci do denacionalizacije - prodaja nepremičnine - napake volje - grožnja, sila ali zvijača državnega organa oziroma predstavnika oblasti - arondacija Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 19.4.2001
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 21 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠT U VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2001(515)
> Januar(50) > Februar(53) > Marec(50) > April(53) > Maj(48) > Junij(47) > Julij(14) > Avgust(19) > September(55) > Oktober(34) > November(38) > December(54)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(515)

Vpisniki

Cp(15) Ips(444) R(56)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(116) telesne bolečine(71) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(69) strah(60) višina denarne odškodnine(57) določitev krajevne pristojnosti po višje...(45) dovoljenost revizije(42) duševne bolečine zaradi skaženosti(40) denarna odškodnina(38) povrnitev škode(25) zahteva za varstvo zakonitosti(24) vrednost spornega predmeta(21) pravična denarna odškodnina(18) krivdna odgovornost(17) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(14) zavrženje revizije(14) deljena odgovornost(13) višina preživnine(13) povzročitev škode(13) odgovornost za škodo od nevarne stvari(13) nesreča pri delu(12) odgovornost za škodo od nevarne dejavnos...(11) razmerja staršev do otrok po razvezi zak...(11) podlage odškodninske odgovornosti(10) posredni oškodovanci(10) vmesna sodba(10) delegacija pristojnosti iz drugih tehtni...(10) revizija(9) odgovornost za drugega(9) skupno premoženje zakoncev(8) denacionalizacija(8) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(8) zamudne obresti(8) pojem nevarne dejavnosti(8) objektivna odgovornost(8) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(7) oprostitev odgovornosti(7) odgovornost delodajalca(7) objektivna odgovornost države(7) priznanje tuje sodne odločbe(7)