FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2017
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 601)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep I R 145/2017 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nekdanji predsednik sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2017
VSRS Sklep II DoR 342/2017 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - direktna revizija - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sklep II Ips 36/2016 odškodninska odgovornost - odgovornost izvedenca - psihiatrično izvedensko mnenje - strokovno mnenje - namen zaničevanja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - razžalitev dobrega ime in časti - pravno priznana škoda - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sklep II DoR 301/2017 dopuščena revizija - stanovanjska pravica - sklenitev najemne pogodbe z imetnikom stanovanjske pravice - kontrahirna dolžnost - soglasje volj - zavrnitev sklenitve najemne pogodbe - prenehanje pravice - primerna najemnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sodba II Ips 190/2017 prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve - razdrtje pogodbe - pravočasna izpolnitev kot bistvena sestavina pogodbe - zamuda z izpolnitvijo - sklenitev pogodbe na podlagi javnega razpisa - upravna pogodba - rok za izpolnitev pogodbe - fiksen rok - razlaga pogodbenega določila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sodba II Ips 273/2017 lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - prenos kmetijskih zemljišč - lastninjenje premoženja zadrug - pridobitev lastninske pravice - arondacija - odplačna pridobitev - vrednost kmetijskega zemljišča - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča - višina nadomestila Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sodba II Ips 18/2017 komisijska pogodba - stvarne napake - pravne napake - jamčevanje za napake - uporaba OZ - uporaba ZVPot - dejstva - priznanje dejstev - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sodba II Ips 203/2016 pogodba o dosmrtnem preživljanju - razveza pogodbe - razlogi za razvezo - neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti - spremenjene okoliščine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 176/2017 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - zastopanje po odvetniku - novo pooblastilo odvetnika - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 225/2017 predlog za dopustitev revizije - vznemirjanje lastninske pravice - parkiranje kot vznemirjanje lastninske pravice - delna sodna poravnava - vsebina sodne poravnave - dogovor o uporabi nepremičnine - zavrnitev dokaznih predlogov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II Ips 278/2017 dovoljenost revizije - formalno sosporništvo na pasivni strani - formalno sosporništvo na aktivni strani - navadno sosporništvo - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 377/2017 predlog za dopustitev revizije - sprememba odločitve o stikih - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - nedovoljena revizija - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 313/2017 dopuščena revizija - kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - javna priobčitev glasbenih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - običajni honorar - honorar po licenčni pogodbi - minimalni honorar - uporaba tarife - primernost tarife Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 14.12.2017
VSRS Sodba II Ips 24/2016 zavarovalna pogodba - pogodba za nedoločen čas - plačilo zavarovalne premije - posledice, če premija ni plačana - prenehanje pogodbe Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 315/2017 dopuščena revizija - kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - tarifa za uporabo avtorskih del - avtorski honorar - običajni honorar - honorar po licenčni pogodbi - minimalni honorar - višina nadomestila - primernost tarife Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 14.12.2017
VSRS Sklep II Ips 105/2016 dovoljenost revizije - dopuščena revizija - priloge dopuščene revizije - sklep o dopustitvi revizije - predlog za dopustitev revizije - nepopolna vloga - naknadna predložitev priloge revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II Ips 138/2017 zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti - vknjižba lastninske pravice - zemljiškoknjižno dovolilo v obliki notarskega zapisa - notarska listina - notarski zapis - javna listina - trajna hramba notarskih listin - vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - jezikovna razlaga - teleološka razlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NOTARIAT - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 328/2017 dopuščena revizija - družba z omejeno odgovornostjo - izstop družbenika - prenehanje poslovnega deleža - prenos poslovnega deleža družbenika - izplačilo ocenjene vrednosti poslovnega deleža - pasivna legitimacija družbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 371/2017 dopuščena revizija - pogodba o vodenju bančnega tekočega računa - odstop od pogodbe zaradi kršitve nasprotne stranke - zaprtje računa - vročitev izjave o odstopu - prejemna teorija - učinkovanje odstopne izjave - oddajna teorija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 263/2017 predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 231/2017 dopuščena revizija - uporabnina - neupravičena pridobitev - pravni temelj - obstoj prikrajšanja - dogovor o brezplačni uporabi nepremičnine - vrnitev nepremičnine v postopku denacionalizacije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 144/2017 predlog za dopustitev revizije - spor iz razmerij med starši in otroki - varstvo, vzgoja in preživljanje otroka - višina preživnine - potrebe otroka - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 226/2017 dopuščena revizija - pogodba o štipendiranju - vračilo štipendije - kršitev pogodbe - študij v tujini - zapadlost terjatve - prepoved povratne veljave pravnih aktov - prepoved retroaktivnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 331/2017 predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - nepravdni postopek - postopek za določitev odškodnine zaradi razlastitve - opredelitev vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II DoR 258/2017 pasivna legitimacija - stroški porabe vode - zavezanec za plačilo porabljene vode - javno dobro - uporabnik - najemnik nepremičnine - lastnik nepremičnin - financiranje gospodarske javne službe - odlok o oskrbi z vodo - urejanje s podzakonskim aktom - exceptio illegalis Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 13.12.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 25 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2017(601)
> Januar(61) > Februar(35) > Marec(71) > April(36) > Maj(64) > Junij(65) > Julij(32) > Avgust(38) > September(53) > Oktober(45) > November(61) > December(40)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(601)

Vpisniki

Cp(10) Dor(217) Ips(273) R(101)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(150) predlog za dopustitev revizije(112) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(72) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(68) določitev krajevne pristojnosti po višje...(57) dovoljenost revizije(42) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(40) vrednost spornega predmeta(38) objektivna nepristranskost sodišča(37) zavrženje revizije(32) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(31) podlage odškodninske odgovornosti(30) povrnitev premoženjske škode(28) povrnitev nepremoženjske škode(27) protipravnost(25) neupravičena pridobitev(24) višina odškodnine(24) povrnitev škode(21) odškodnina(19) zavarovalna pogodba(18) vzročna zveza(17) denacionalizacija(14) trditveno in dokazno breme(13) pridobitev lastninske pravice(12) spor o pristojnosti(12) nepravdni postopek(12) kolektivno uveljavljanje avtorskih pravi...(12) dokazovanje(12) sklepčnost tožbe(12) skupno premoženje zakoncev(11) etažna lastnina(11) priposestvovanje(11) pravica do izjave v postopku(11) odstop od pogodbe(11) kabelska retransmisija avdiovizualnih de...(11) višina nadomestila(11) družbena lastnina(11) ničnost(11) avtorski honorar(10) nepopolna vloga(10)