FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2017
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 25
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 601)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 144/2017 predlog za dopustitev revizije - spor iz razmerij med starši in otroki - varstvo, vzgoja in preživljanje otroka - višina preživnine - potrebe otroka - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sklep II Ips 36/2016 odškodninska odgovornost - odgovornost izvedenca - psihiatrično izvedensko mnenje - strokovno mnenje - namen zaničevanja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - razžalitev dobrega ime in časti - pravno priznana škoda - dopuščena revizija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 21.12.2017
VSRS Sklep I R 130/2017 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - uslužbenka pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.11.2017
VSRS Sklep II DoR 225/2017 predlog za dopustitev revizije - vznemirjanje lastninske pravice - parkiranje kot vznemirjanje lastninske pravice - delna sodna poravnava - vsebina sodne poravnave - dogovor o uporabi nepremičnine - zavrnitev dokaznih predlogov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sklep II DoR 320/2017 predlog za dopustitev revizije - določitev pripadajočega zemljišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 297/2016 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - navadna škoda - odškodninski zahtevek - verzija - prekluzija - sprememba tožbe - identiteta tožbenega zahtevka - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.11.2017
VSRS Sklep II DoR 195/2017 predlog za dopustitev revizije - skupno premoženje - določitev deležev na skupnem premoženju - vlaganja v skupno premoženje - posebno premoženje - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomembno pravno vprašanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 14.9.2017
VSRS Sklep II Ips 259/2017 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroki - preživljanje otroka - višina preživnine - zmožnosti preživninskega zavezanca - odstop od sodne prakse - obrazložitev odstopa od ustaljene prakse - ovrženje (overrulling) - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja zaradi zmotne uporabe materialnega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 19.10.2017
VSRS Sklep II Ips 250/2017 bančni račun - pogodba o vodenju transakcijskega računa - bančni depozit - nalog za plačilo - telefonski nalog - razpolaganje s sredstvi na bančnem računu - obstoj pravne podlage - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 16.11.2017
VSRS Sklep II DoR 176/2017 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - zastopanje po odvetniku - novo pooblastilo odvetnika - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.12.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 16/2017 varstvo avtorskih pravic - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - prenos materialne avtorske pravice - avtorsko delo iz delovnega razmerja - posest avtorskega dela - druge pravice avtorja - pravica dostopa in izročitve - uporaba avtorskega dela Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 20.7.2017
VSRS Sklep II DoR 272/2017 predlog za dopustitev revizije - zastopanje po odvetniku - novo pooblastilo - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.12.2017
VSRS Sodba II Ips 311/2016 varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - negatorna tožba - prekarij - trditveno breme - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - sodba presenečenja - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 27.7.2017
VSRS Sklep II DoR 106/2017 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost delodajalca (države) - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne dejavnosti ali nevarne stvari - pojem nevarne dejavnosti - nesreča pri delu - delo policista Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.7.2017
VSRS Sodba II Ips 192/2017 skupno premoženje zakoncev - obseg skupnega premoženja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - sklepčnost tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 23.11.2017
VSRS Sodba II Ips 203/2017 odškodninska terjatev za škodo povzročeno s kaznivim dejanjem - terjatve, ugotovljene pred sodiščem ali drugim pristojnim organom - predhodno vprašanje - ugotavljanje obstoja kaznivega dejanja v pravdi - domneva nedolžnosti - zavrženje obtožnega akta - absolutno zastaranje kazenskega pregona - zastaranje odškodninske terjatve - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - pojem katastrofalne škode - posebno težka invalidnost bližnjega - posredni oškodovanci - obseg zavarovalnega kritja - omejitev zavarovalne vsote - pasivna legitimacija tuje zavarovalnice - prispevek oškodovanca - škoda povzročena z vozilom tuje registracije - zamudne obresti - kršitev cestnoprometnih predpisov - kršitev pravila o prednosti na cesti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 10.8.2017
VSRS Sklep II DoR 16/2017 dopuščena revizija - poroštvo - razmerje med porokom in dolžnikom - prenehanje obveznosti dolžnika - opustitev garancij s strani upnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.3.2017
VSRS Sklep II DoR 160/2017 preživljanje otroka - višina preživnine - porazdelitev preživninskega bremena Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 6.7.2017
VSRS Sklep II DoR 155/2017 dopuščena revizija - avtorske pravice - pogodba o neizključnem prenosu pravic za uporabo del iz repertoarja kolektivne organizacije - skupni sporazum - nadomestilo za uporabo malih avtorskih pravic - tarifa SAZAS - višina nadomestila - revalorizacija - preplačilo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE 22.3.2017
VSRS Sklep II DoR 399/2016 dopuščena revizija - materialno procesno vodstvo - načelo odprtega sojenja - dokazovanje - prekluzija - privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš - dolžnost sklenitve prodajne pogodbe (kontrahirna dolžnost) - rok za sklenitev pogodbe - zapadlost terjatve - splošni zastaralni rok - začetek teka zastaralnih rokov - pravnomočno končan denacionalizacijski postopek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 23.3.2017
VSRS Sklep I R 103/2017 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - izločitev sodnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.8.2017
VSRS Sodba II Ips 214/2016 posojilna pogodba - zavarovanje denarne terjatve - poroštvo - maksimalna hipoteka - ustanovitev maksimalne hipoteke - ničnost pogodbe - napake volje - nesporazum - soglasje volj Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.8.2017
VSRS Sklep II Ips 215/2016 dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.7.2017
VSRS Sodba in sklep II Ips 56/2017 denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - pravnomočnost denacionalizacijske odločbe - zastaranje - nastop zamude - prekluzija - načelo popolnosti - načelo vestnosti in upoštevanja - načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - vezanost na načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča - odstop od načelnega pravnega mnenja - odstop od sodne prakse - ovrženje (overrulling) - razlikovanje (distinguishing) - zamudne obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 7.9.2017
VSRS Sklep II DoR 244/2017-8 predlog za dopustitev revizije - rok za vložitev - prepozen predlog - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.9.2017
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 25 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

AB C Č D EFG HI JK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2017(601)
> Januar(61) > Februar(35) > Marec(71) > April(36) > Maj(64) > Junij(65) > Julij(32) > Avgust(38) > September(53) > Oktober(45) > November(61) > December(40)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(601)

Vpisniki

Cp(10) Dor(217) Ips(273) R(101)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(150) predlog za dopustitev revizije(112) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(72) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(68) določitev krajevne pristojnosti po višje...(57) dovoljenost revizije(42) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(40) vrednost spornega predmeta(38) objektivna nepristranskost sodišča(37) zavrženje revizije(32) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(31) podlage odškodninske odgovornosti(30) povrnitev premoženjske škode(28) povrnitev nepremoženjske škode(27) protipravnost(25) neupravičena pridobitev(24) višina odškodnine(24) povrnitev škode(21) odškodnina(19) zavarovalna pogodba(18) vzročna zveza(17) denacionalizacija(14) trditveno in dokazno breme(13) pridobitev lastninske pravice(12) spor o pristojnosti(12) nepravdni postopek(12) kolektivno uveljavljanje avtorskih pravi...(12) dokazovanje(12) sklepčnost tožbe(12) skupno premoženje zakoncev(11) etažna lastnina(11) priposestvovanje(11) pravica do izjave v postopku(11) odstop od pogodbe(11) kabelska retransmisija avdiovizualnih de...(11) višina nadomestila(11) družbena lastnina(11) ničnost(11) avtorski honorar(10) nepopolna vloga(10)