FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2016
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 26
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 642)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 148/2015 sklepčnost tožbe - trditvena podlaga - dokazi - listine pripoznava tožbenega zahtevka - trditveno in dokazno breme - neupravičena pridobitev - vzročna zveza med prikrajšanjem in obogatitvijo - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sodba II Ips 235/2015 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep I R 133/2016 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - odvzem poslovne sposobnosti - zdravstveno stanje stranke v postopku - oddaljenost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sodba II Ips 125/2016 neveljavnost pogodbe - ničnost - promet s kmetijskimi zemljišči - pogodba o dosmrtnem preživljanju - zaščitena kmetija - veljavnost razpolaganja - prepoved manjšega pomena - odobritev pravnega posla - potrdilo, da odobritev ni potrebna - konvalidacija - trditveno in dokazno breme - prekluzija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sklep II Ips 163/2015 zastaranje odškodninskega zahtevka - zastaralni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep II DoR 326/2016 dopuščena revizija - odškodninska tožba - povrnitev materialne škode - škoda nastala uporabniku zemljišča pri izgradnji avtoceste - pasivna stvarna legitimacija - pasivna legitimacija DARS - obstoj sodne prakse Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep II DoR 225/2016 dopuščena revizija - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti - postopek pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.12.2016
VSRS Sklep II DoR 157/2016 dopuščena revizija - jamčevanje za napake gradbe - stvarne napake - odgovornost za stvarne napake - odprava napak - odločanje v mejah postavljenega tožbenega zahtevka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep I R 127/2016 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot zakonec stranke v postopku - vpisničarka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep II DoR 285/2016 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost države - kršitev osebnostnih pravic - osebno dostojanstvo - odvzem prostosti - prestajanje zaporne kazni - zaporniška celica - velikost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sodba II Ips 243/2015 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska - izključitev zavarovalnega kritja - tipska pogodba - razlaga pogodbe - splošni zavarovalni pogoji - kaznivo dejanje zatajitve - tatvina - storilec kaznivega dejanja - sozavarovana oseba Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep I R 131/2016 predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - sorodstvena vez med stranko v postopku in uslužbenko pristojnega sodišča - odvetnik kot stranka v postopku - manjše sodišče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 239/2015 dovoljenost revizije - tožba in nasprotna tožba - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - osebni stečaj - začetek stečajnega postopka - prenehanje pooblastila - pooblastilo za vložitev revizije - pravilo o dokaznem bremenu - prosta presoja dokazov - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sodba II Ips 172/2015 povrnitev škode - odgovornost države za delo sodišča - odgovornost države za delo upravnega organa - denacionalizacijski postopek - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep I R 134/2016 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - nepravdni postopek - postopek za vrnitev poslovne sposobnosti - bivališče nasprotnega udeleženca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sodba II Ips 214/2015 povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - varstvo osebnostnih pravic - razlogi za revizijo - razlogi za pritožbo - obrazloženost vloge - razumljivost vloge - razumljivost razlogov v pravnem sredstvu - preskakovanje pravnih sredstev - obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sodba II Ips 124/2015 družbena lastnina - lastninjenje - lastninska pravica na nepremičnini - trditvena podlaga - dejstva - dokazovanje - zemljiškoknjižni izpisek - zamudna sodba - sklepčnost tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 22.12.2016
VSRS Sklep II DoR 354/2016 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloga za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.12.2016
VSRS Sklep I R 128/2016 spor o pristojnosti - izvršba na podlagi verodostojne listine - sedež dolžnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 22.12.2016
VSRS sodba in sklep II Ips 7/2012 dopuščena revizija - pristojnost slovenskega sodišča - Uredba 44/2001 (Uredba Bruselj I) - potrošniška pogodba - pogodba o finančnem lizingu - litispendenca - procesne predpostavke - nasprotna tožba - neupravičena pridobitev - vrnitev danega na podlagi razveljavljene sodne odločbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 19.12.2016
VSRS Sklep I R 124/2016 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.12.2016
VSRS Sklep II DoR 333/2016 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - letalska nesreča - balonarska nesreča - odgovornost prevoznika - zastaranje odškodninske terjatve - začetek teka zastaralnega roka - tek rokov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.12.2016
VSRS sodba II Ips 178/2015 podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - diskriminacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo kontradiktornosti - dokazovanje - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.12.2016
VSRS Sklep II DoR 164/2016 dopuščena revizija - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - vrnitev podržavljenega premoženja v obliki nadomestnega premoženja - pravica do odškodnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 8.12.2016
VSRS sodba II Ips 278/2016 bianko menica - aval - menično pooblastilo - prekoračitev pooblastila - menični ugovor - predrugačenje menice - lastna menica - načelo vestnosti in poštenja Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 8.12.2016
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 26 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A BC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2016(642)
> Januar(78) > Februar(49) > Marec(46) > April(45) > Maj(62) > Junij(65) > Julij(40) > Avgust(25) > September(51) > Oktober(70) > November(51) > December(60)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(642)

Vpisniki

Cp(18) Dor(215) Ips(321) R(88)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(160) predlog za dopustitev revizije(95) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(74) določitev krajevne pristojnosti po višje...(64) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(59) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(51) podlage odškodninske odgovornosti(50) povrnitev škode(45) povrnitev nepremoženjske škode(39) protipravnost(38) vrednost spornega predmeta(36) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(32) višina odškodnine(32) dovoljenost revizije(32) povrnitev premoženjske škode(28) pravica do izjave v postopku(25) pridobitev lastninske pravice(24) zavrženje revizije(24) objektivna nepristranskost sodišča(24) vzročna zveza(22) dokazovanje(21) lastninska pravica na nepremičnini(20) sklepčnost tožbe(20) odškodnina(19) prekluzija(19) trditveno in dokazno breme(18) spor o pristojnosti(17) denacionalizacija(17) neupravičena pridobitev(16) prodajna pogodba(16) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(16) ničnost(16) materialno procesno vodstvo(15) zavrnitev dokaznega predloga(14) priposestvovanje(14) načelo kontradiktornosti(14) povrnitev premoženjske in nepremoženjske...(14) objektivna odgovornost(14) družbena lastnina(14) lastninjenje(13)