FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 1997
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 472)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Vmesna sodba in sklep II Ips 492/1995 škoda - obseg povrnitve škode - deljena odgovornost - prispevek oškodovanca - pravnomočna kazenska sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 665/1996 razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze - preživnina za otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 23.1.1997
Sodba in sklep II Ips 415/1995 devize vlagateljev v enotah LB na območju drugih nekdanjih republik SFRJ Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 27.2.1997
Sodba II Ips 269/1995 prednostno upravičenje za oddajo zemljišča v uporabo - ničnost pogodbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 6.2.1997
Sklep II Ips 604/1995 neveljavnost pogodb - ničnost - uveljavljanje ničnosti - aktivna legitimacija - podstanovalska razmerja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 29.1.1997
Sodba II Ips 762/1995 povzročitev škode - podlage za odgovornost - krivdna odgovornost - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - strah - povrnitev bodoče škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.2.1997
Sklep II Ips 633/1995 razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin - predpostavke za razvezo - okoliščine, pomemebne za odločbo sodišča - odpoved sklicevanju na spremenjene okoliščine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 20.3.1997
Sodba II Ips 38/1995 ustanovitev podjetja v družbeni lastnini - akt o ustanovitvi - vsebina - medsebojne pravice in obveznosti Civilni oddelek STATUSNO PRAVO 26.3.1997
Sodba II Ips 117/1995 odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - povračilo škode osebi, proti kateri je bil ustavljen postopek o prekršku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.1997
Sodba II Ips 296/1995 odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se vozila - obojestranska krivda Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.1997
Sodba II Ips 155/1997 razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze - preživnina za otroka - znižanje preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 9.4.1997
Sodba II Ips 519/1995 prodaja - dolžnosti prodajalca blaga - pogojevanje prodaje z vnaprejšnjim plačilom kupnine (predplačilo) - načelo vestnosti in poštenja - obresti od vnaprej plačane kupnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.5.1997
Sklep II Ips 6/1997 revizija - dovoljenost revizije - prekinitev postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 10.4.1997
Sodba II Ips 734/1995 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - telesna okvara Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 8.5.1997
Sodba II Ips 8/1996 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - zadoščenje v posebnih primerih - odškodnina za spolno nasilje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.1997
Sodba II Ips 564/1996 dedni dogovor - preklic dedne izjave - podlaga - nagib - neupravičena pridobitev Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.6.1997
Sodba II Ips 258/1996 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje - višina deležev - vrednotenje deleža vsakega zakonca Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 11.6.1997
Sklep II Ips 482/1995 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - ni razlogov o odločilnih dejstvih - pogoji za veljavnost oporoke - oporočna sposobnost - pismena oporoka pred pričami Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 10.7.1997
Sodba II Ips 782/1995 vojaško stanovanje - pridobitev imetništva stanovanjske pravice - dobrovernost - prevzem upravljanja premoženja JLA Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO 23.4.1997
Sodba II Ips 171/1996 tožba - (objektivna) sprememba tožbe - padec vrednosti denarja - valorizacija tožbenega zahtevka - negmotna škoda - denarna odškodnina - odgovornost za škodo od nevarne stvari - domneva vzročnosti - izročitev stvari v uporabo tretjemu - pogodba o delu - odgovornost prevzemnika posla za sodelavce Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 148/1996 pogodba o delu - obveznost naročnika - določitev plačila in izplačilo Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 732/1995 pogodba o najemu poslovnih prostorov - odpoved najemne pogodbe - obveznost plačila najemnine - denarne obveznosti - valuta obveznosti - valutna klavzula - zamudne obresti - obrestna mera Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 22.10.1997
Sklep II Ips 51/1997 zahteva za varstvo zakonitosti - verodostojna listina - pojem verodostojne listine po ZIP in ZPP - verodostojna listina kot dokazno sredstvo - verodostojna listina kot izvršilni naslov - značaj listine, v kateri je terjatev izražena v tuji valuti - dovoljenost izvršbe Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.11.1997
Sodba II Ips 276/1996 sporazum zakoncev o razdelitvi skupnega premoženja v času trajanja zakonske zveze - razlaga pogodb - uporaba določil pogodbe - predčasna izpolnitev - sporočitev namena predčasne izpolnitve upniku Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.10.1997
Sodba II Ips 330/1997 razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze - dodelitev otroka - določitev preživnine Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 18.9.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK LM N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
1997(472)
> Januar(34) > Februar(39) > Marec(35) > April(44) > Maj(44) > Junij(44) > Julij(28) > Avgust(16) > September(42) > Oktober(61) > November(45) > December(40)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(472)

Vpisniki

Ips(470) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(99) denarna odškodnina(90) telesne bolečine(36) povrnitev bodoče škode(36) strah(27) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(26) povzročitev škode(26) revizija(25) podlage za odgovornost(24) premoženjska razmerja med zakonci(21) neupravičena pridobitev(20) skupno premoženje(19) razmerja staršev do otrok po razvezi zak...(18) deljena odgovornost(16) dovoljenost revizije(16) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(15) oprostitev odgovornosti(13) krivdna odgovornost(12) napake volje(11) domneva vzročnosti(11) neveljavnost pogodb(10) kdo odgovarja za škodo(10) skaženost(10) ničnost(10) posojilo(9) sklenitev pogodbe(9) zvišanje preživnine(9) pridobitev lastninske pravice(8) povrnitev škode(8) dolžnost preživljanja(8) prodaja(8) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(8) vrednotenje deleža vsakega zakonca(8) pogodba o dosmrtnem preživljanju(8) objektivna odgovornost(8) zastaranje(8) odgovornost za škodo od nevarne stvari(8) navidezna pogodba(7) bistvena zmota(7) obojestranska krivda(7)