FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 1997
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 472)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
Sodba II Ips 230/1996 sklenitev pogodbe - podlaga pogodbe - podlaga, ki je v nasprotju s prisilnimi predpisi (nedopustna podlaga) - ničnost pogodbe zaradi podlage - promet s kmetijskimi zemljišči - omejitve - predkupna pravica - daritev kmetijskega zemljišča - navidezna pogodba Civilni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 232/1996 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, strah - bodoča škoda - pravična denarna odškodnina kot pravni standard - pomen prizadete dobrine in namen odškodnine - individualizacija škode Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 601/1995 najem poslovnih stavb - prenehanje najema - povračilo vlaganj - razlaga pogodb - razlaga spornih določil - nejasna določila v primeru pogodbe, pripravljene od ene pogodbene stranke Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 332/1996 prodaja - dolžnosti prodajalca blaga - pogojevanje prodaje z vnaprejšnjim plačilom kupnine (predplačilo) - načelo vestnosti in poštenja - obresti od vnaprej plačane kupnine Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 171/1996 tožba - (objektivna) sprememba tožbe - padec vrednosti denarja - valorizacija tožbenega zahtevka - negmotna škoda - denarna odškodnina - odgovornost za škodo od nevarne stvari - domneva vzročnosti - izročitev stvari v uporabo tretjemu - pogodba o delu - odgovornost prevzemnika posla za sodelavce Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 786/1995 denarne obveznosti - valuta obveznosti (valutna klavzula) - sklenitev pogodbe - soglasje volj - načelo enake vrednosti dajatev - dokazi in izvajanje dokazov - izvedenci - postavitev novega izvedenca Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.12.1997
Sklep II Ips 182/1996 povzročitev škode - podlage za odgovornost - krivdna odgovornost - profesionalna skrbnost zdravstvenega zavoda - krvodajalstvo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 18.12.1997
Sodba II Ips 71/1996 najemna pogodba - prenehanje najema - odpoved - pridobitev lastninske pravice - pravni posel Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 70/1996 najem poslovnih prostorov - prenehanje najemnega razmerja - odpoved najemne pogodbe - povračilo stroškov vlaganj Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 106/1996 vojaško stanovanje - razpolaganje s stanovanji v času moratorija - odločba organa JLA po 25.6.1991 - dodelitev drugega primernega stanovanja - prejšnje stanovanje izven RS - človekove pravice in temeljne svoboščine - enakost pred zakonom Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 660/1995 najem stanovanja - uporaba posebnih predpisov - odtujitev v najem dane stvari - sklenitev najemne pogodbe po SZ s prvotnim lastnikom stanovanja - pridobitev statusa najemnika stanovanja - izpraznitev stanovanja Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 619/1995 prehod zapuščine na dediče - izjava o odplačnem odstopu dednega deleža - izvršljivost poravnave - primernost izvršilnega naslova (poravnave) za izvršbo - izpolnitev obveznosti - čas izpolnitve, če rok ni določen - zastaranje - kdaj začne zastaranje teči - splošni zastaralni rok - razmerja med starši in otroci - dolžnost polnoletnih otrok preživljati starše - predpostavke - izpolnitev naravne in moralne obveznosti do staršev Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 11.12.1997
Sklep II Ips 357/1996 upravičenec do denacionalizacije - pravni posel, sklenjen zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa - nagibi za sklenitev pogodbe - nedopusten nagib Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 11.12.1997
Sklep II Ips 147/1996 nujni dediči - pravica do nujnega deleža kot dedna pravica - zmanjšanje oporočnih razpolaganj in vrnitev daril zaradi prikrajšanja nujnega deleža - upravičenec zahteve za zmanjšanje in vrnitev darila - zastaranje zahtevka za vračilo darila - pretrganje zastaranja - pripoznava dolga - vsebina pripoznave Civilni oddelek DEDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.12.1997
Vmesna sodba in sklep II Ips 492/1995 škoda - obseg povrnitve škode - deljena odgovornost - prispevek oškodovanca - pravnomočna kazenska sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 107/1996 negmotna škoda - denarna odškodnina - pretrpljene duševne bolečine zaradi razžalitve časti in okrnitve svobode - pripor Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 434/1997 razmerja med starši in otroci po razvezi zakonske zveze - odločitev o preživljanju skupnih otrok - določitev višine preživnine za otroke - možnosti staršev in potrebe otrok Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 148/1996 pogodba o delu - obveznost naročnika - določitev plačila in izplačilo Civilni oddelek POGODBENO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 55/1996 prodaja - ugovor neizpolnjene pogodbe - procesualni in materilnopravni ugovori - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - pravica ene stranke, če druga stranka ne izpolni svoje obveznosti - razdrtje pogodbe - učinki razdrte pogodbe - vrnitev danega - pravila vračanja - izdatek za drugega (nujna gestija) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.12.1997
Sodba II Ips 89/1996 povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - telesne bolečine, strah, duševne bolečine zaradi skaženosti in zmanjšane življenjske aktivnosti- pomen prizadete dobrine in namen odškodnine - določitev višine odškodnine - upoštevanje sorazmerja z odškodninami, prisojenimi v RS Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.1997
Sodba II Ips 86/1996 soglasje volj - kdaj je pogodba sklenjena - pridržek lastninske pravice - zastopanje - možnost zastopanja - učinki zastopanja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.12.1997
Sodba in sklep II Ips 181/1996 povrnitev škode - odgovornost za škodo od nevarne stvari - odgovornost upravljalca smučišča - opustitev zavarovanja smučišča - negmotna škoda - denarna odškodnina - pretrpljene telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.1997
Sodba II Ips 205/1996 prodajna pogodba - ara in odstopnina - vračanje in vštevanje are - neizpolnitev pogodbe, za katero je odgovorna stranka, ki je prejela aro - izbirna pravica pogodbi zveste stranke Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.12.1997
Sklep II Ips 211/1996 nacionalizacija gradbenih zemljišč - vrnitev premoženja - vrnitev stvari - vzpostavitev lastninske pravice Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 10.12.1997
Sodba II Ips 197/1996 temeljna načela - načelo vestnosti in poštenja - načelo prepovedi zlorabe pravic - načelo enake vrednosti dajatev - denarne obveznosti - valuta obveznosti (valutna klavzula) Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 10.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK LM N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
1997(472)
> Januar(34) > Februar(39) > Marec(35) > April(44) > Maj(44) > Junij(44) > Julij(28) > Avgust(16) > September(42) > Oktober(61) > November(45) > December(40)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(472)

Vpisniki

Ips(470) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

povrnitev negmotne škode(99) denarna odškodnina(90) telesne bolečine(36) povrnitev bodoče škode(36) strah(27) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(26) povzročitev škode(26) revizija(25) podlage za odgovornost(24) premoženjska razmerja med zakonci(21) neupravičena pridobitev(20) skupno premoženje(19) razmerja staršev do otrok po razvezi zak...(18) deljena odgovornost(16) dovoljenost revizije(16) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(15) oprostitev odgovornosti(13) krivdna odgovornost(12) napake volje(11) domneva vzročnosti(11) neveljavnost pogodb(10) kdo odgovarja za škodo(10) skaženost(10) ničnost(10) posojilo(9) sklenitev pogodbe(9) zvišanje preživnine(9) pridobitev lastninske pravice(8) povrnitev škode(8) dolžnost preživljanja(8) prodaja(8) odgovornost pri nesreči, ki jo povzročij...(8) vrednotenje deleža vsakega zakonca(8) pogodba o dosmrtnem preživljanju(8) objektivna odgovornost(8) zastaranje(8) odgovornost za škodo od nevarne stvari(8) navidezna pogodba(7) bistvena zmota(7) obojestranska krivda(7)