FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2002
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 24
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 600)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VS Sklep I R 82/2002 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - prenos pristojnosti zaradi dvoma v nepristranskost sodišča - žaljivo obnašanje stranke Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.10.2002
Sodba II Ips 159/2002 nedopustnost izvršbe - delitev skupnega premoženja zakoncev - delež zakonca na skupnem premoženju - razpolaganje s premoženjem zakonca - načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO 5.12.2002
Sodba II Ips 495/2001 razdrtje prodajne pogodbe - plačilo kupnine - naknadni rok za izpolnitev - dokazna sredstva - dokazovanje - prosta presoja dokazov Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.4.2002
VS Sklep II Ips 155/2002 denacionalizacija - ugotavljanje vrednosti premoženja - stanje premoženja ob podržavljenju - kmetijsko zemljišče Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 20.6.2002
Sklep II Ips 589/2001 zahteva za varstvo zakonitosti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - navedba materialnopravnih predpisov v obrazložitvi sodbe - medsebojno nasprotje v razlogih sodbe - enotno sosporništvo - odpoved dedovanju - skupnost dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 20.6.2002
VS Sodba II Ips 662/2001 kreditna pogodba - razveljavitev aneksa k pogodbi - izpodbojnost - napake volje - bistvena zmota - skrbnost dobrega gospodarja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 4.7.2002
VS Sodba II Ips 163/2002 razmerja med starši in otroki - dolžnost preživljanja otroka - višina preživnine - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo neposrednosti - sprememba senata Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.6.2002
Sodba II Ips 675/2001 povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane telesne aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.8.2002
Sodba II Ips 595/2001 premoženjska škoda - posedanje zgradbe - posedanje tal zaradi rudarjenja - odmera odškodnine po prostem preudarku sodišča - zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 29.8.2002
Sodba II Ips 590/2001 pogodba o delu - odgovornost za stvarne napake - skrite napake - jamčevanje za napake fasade - rok za grajanje napak - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 29.8.2002
VS Sodba II Ips 661/2001 razveza prodajne pogodbe - ugovor neizpolnitve vzajemne obveznosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 29.8.2002
VS Sodba II Ips 587/2001 prodaja nepremičnine - več kupcev nepremičnine - opredelitev lastninskih deležev v pogodbi - pridobitev lastninske pravice - plačilo kupnine - obstoj izvenzakonske skupnosti Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 19.8.2002
Sklep Cp 4/2002 priznanje tujih sodnih odločb - dvostranska pogodba z Republiko Hrvaško - možnost sodelovanja v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.7.2002
VS Sodba II Ips 134/2002 dolžnost preživljanja - preživljanje polnoletnega otroka - redno šolanje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 16.5.2002
Sodba II Ips 529/2001 odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - železniška nesreča - trčenje traktorja in vlaka - krivda - vzročna zveza - primerjava stopnje nevarnosti vozila - sokrivda - deljena odgovornost - povrnitev negmotne škode - strah - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 16.5.2002
Sklep I R 8/2002 izvršba za izterjavo denarne terjatve - sredstva izvršbe - krajevna pristojnost, če je predlaganih več sredstev izvršbe - nematerializirani vrednostni papirji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 8.5.2002
Sklep II Ips 518/2001 izvršba na podlagi verodostojne listine - postopek po ugovoru zoper sklep o izvršbi - obseg presoje prvostopenjskega sodišča - dejstva - cesija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 6.6.2002
VS Sodba II Ips 473/2001 zahteva, da se odstrani škodna nevarnost - imisije - pojem splošno koristne dejavnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 30.5.2002
Sodba II Ips 36/2002 povrnitev škode - nesreča na smučišču - odgovornost upravljalca smučišča - odgovornost smučarja - urejenost smučišča - krivdna odgovornost - deljena odgovornost - denarna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.5.2002
Sklep II Ips 524/2001 dovoljenost revizije - premoženjskopravni spori - stanovanjski spori - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 25.4.2002
VS Sklep I R 93/2002 stvarna pristojnost - krajevna pristojnost - odločitev po uradni dolžnosti - vročitev tožbe zaradi odgovora Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.10.2002
Sodba II Ips 105/2002 odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti - vožnja z vinjenim voznikom - oprostitev odgovornosti - ravnanje oškodovanca - povrnitev negmotne škode - višina odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 7.11.2002
Sklep II Ips 147/2002 zastavljalnica - posojilo - posojanje denarja - pogodbene obresti - višina obrestne mere pogodbenih obresti - ničnost pogodbenega določila - oderuštvo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.10.2002
Sodba in sklep II Ips 74/2002 nepopolna revizija - opredelitev vrednosti v reviziji izpodbijanega dela drugostopenjske odločbe - zavrženje revizije - povrnitev negmotne škode - denarna odškodnina - poklicna bolezen - azbestoza - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - začetek teka zamudnih obresti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 30.10.2002
VS Sklep I R 61/2002 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.9.2002
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 24 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2002(600)
> Januar(64) > Februar(51) > Marec(58) > April(58) > Maj(50) > Junij(34) > Julij(15) > Avgust(27) > September(45) > Oktober(76) > November(61) > December(61)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(600)

Vpisniki

Cp(11) Ips(495) R(94)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(104) povrnitev negmotne škode(97) zavrženje revizije(80) določitev krajevne pristojnosti po višje...(78) telesne bolečine(68) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(65) strah(60) vrednost spornega predmeta(59) višina denarne odškodnine(51) denarna odškodnina(34) duševne bolečine zaradi skaženosti(31) povrnitev škode(25) podlage odškodninske odgovornosti(23) delegacija pristojnosti iz drugih tehtni...(22) krivdna odgovornost(21) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(18) zahteva za varstvo zakonitosti(17) neupravičena pridobitev(16) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(15) začetek teka zamudnih obresti(15) deljena odgovornost(13) nesreča pri delu(13) dvom v nepristranskost sodišča(13) višina preživnine(13) spor o pristojnosti(12) enotna sodna praksa(12) denacionalizacija(11) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(11) individualizacija odškodnine(11) odgovornost delodajalca(10) dokazovanje(10) vzročna zveza(9) pravična denarna odškodnina(9) zavrženje tožbe(9) ničnost(9) revizija(8) odgovornost za škodo od nevarne dejavnos...(8) ravnanje oškodovanca(8) odgovornost za drugega(8) odškodninski spor(7)