FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > odškodnina
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 73/2014 sposobnost biti stranka v postopku - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - agrarna skupnost - člani agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev premoženjskih pravic - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - odškodnina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 59/2014 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - odškodnina - bodoča škoda - akontacija odškodnine - kapitalizirana renta - resni razlogi po petem odstavku člena 167 OZ Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 99/2013 volilna pravica - kršitev volilne pravice - odgovornost države - sodno varstvo volilne pravice - pravica do povrnitve škode - odškodnina - povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana škoda Civilni oddelek ČLOVEKOVE PRAVICE - ODŠKODNINSKO PRAVO - VOLITVE 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 343/2013 identično dejansko stanje - identiteta spora - vezanost pravdnega sodišča na pravnomočno obsodilno sodbo - povrnitev škode - odškodnina - podlage odškodninske odgovornosti - lažna ovadba - načelo zakonitosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 197/2015 predlog za dopustitev revizije - ara - dvojna ara - razveljavitev pogodbe - predpogodba - odškodnina - pomembno pravno vprašanje - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 74/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost države - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - stvarna pasivna legitimacija - Svet Vlade RS za invalide - odgovornost za delavce - odškodnina - razžalitev dobrega imena in časti - kršitev osebnostnih pravic - neposredna odškodninska odgovornost člana organa pravne osebe - neposredna odškodninska odgovornost sodnika - neposredna odškodninska odgovornost državnega tožilca - neposredna odškodninska odgovornost državnega pravobranilca Civilni oddelek USTAVNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II Ips 185/2015 vrnitev zaplenjenega premoženja - odškodnina - odlok AVNOJ - zaplemba premoženja v kazenskem postopku - podlaga prehoda premoženja v državno last - ZIKS - ZDen - poprava krivic - odločba Ustavnega sodišča - nepravni postopek - prekluzija v nepravdnem postopku Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 300/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - pravica zahtevati povrnitev škode - prekluzivni rok - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 254/2015 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - kršitev osebnostnih pravic - okrnitev svobode - protipraven odvzem prostosti - mejni prehod - razžalitev dobrega imena in časti - zaplemba vozila - kazenski postopek - zastaranje terjatve - aktivna legitimacija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 15.10.2015
VSRS Sklep II DoR 222/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - odškodnina - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II Ips 42/2015 denacionalizacija - vrnitev podržavljenega premoženja - odškodnina - višina odškodnine - vrednost podržavljenega premoženja - sedanja vrednost - tržna vrednost - izhodiščna vrednost - exceptio illegalis Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 10.9.2015
VSRS sodba II Ips 184/2013 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti sodbe - povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - odgovornost imetnika nepremičnine - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od za nevarne stvari - pojem nevarne stvari - ograja - ravnanje odškodovanca Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba II Ips 46/2015 povrnitev premoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - ustavitev kazenskega postopka - prenehanje delovnega razmerja - odškodnina - odgovornost države - vzročna zveza - protipravnost - izgubljeni dobiček - laična vloga - odgovor na revizijo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 189/2012 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - škoda zaradi razlastitve - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 308/2014 dopuščena revizija - obnova postopka - povrnitev nepremoženjske škode - odškodnina - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - nepravnomočna kazenska obsodilna sodba - razveljavitev kazenske obsodilne sodbe kot obnovitveni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II DoR 89/2015 dopuščena revizija - kršitev osebnostnih pravic - razžalitev dobrega imena in časti - mediji - razžalitev v tisku - kolizija ustavnih pravic - svoboda izražanja - praktična konkordanca - povrnitev škode - odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - ČLOVEKOVE PRAVICE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.4.2015
VSRS sklep II DoR 435/2014 predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - odškodnina - odškodninska odgovornost - protipravnost - odpoved delovnega razmerja - kaznivo dejanje - vezanost civilnega sodišča na pravnomočno obsodilno sodbo - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 2/2013 povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - višina odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - stroški za tujo nego in pomoč - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 250/2012 lastninska pravica na nepremičnini - družbena lastnina - lastninjenje - zadruga - kmetijsko zemljišče - prenos kmetijskih zemljišč - neodplačna pridobitev - vrednost kmetijskega zemljišča - metoda ugotavljanja vrednosti kmetijskega zemljišča - izvedenec - odškodnina - sklepčnost tožbenega zahtevka - vpis v zemljiško knjigo - izbrisna tožba - dokazno breme - načelo kontradiktornosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 5.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L MN O PRS ŠTU V ZŽ

Datum seje

< Vsi
2015(19)
> Februar(2) > Marec(1) > April(4) > Junij(1) > September(2) > Oktober(4) > November(3) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(19)

Vpisniki

Dor(5) Ips(14)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiodškodnina(19)