FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > trditveno in dokazno breme
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 209/2014 trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 183/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - naravna vzročnost - dejansko stanje - pravno vprašanje - obstoj pravno relevantne vzročne zveze - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravstveni dom - medicinska napaka (zdravniška napaka) - ravnanje zdravnika - skrbnost dobrega strokovnjaka - opustitev dolžnega ravnanja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - napotitev na zdravljenje - melanom - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 55/2014 okoljska tožba - zahteva, da se odstrani škodna nevarnost - imisije - odstranitev škodne nevarnosti - običajne meje imisij - škoda, ki presega običajno mejo - opravljanje splošno koristne dejavnosti - upravičeni ukrepi - preventivni ukrepi - trditveno in dokazno breme - dovoljenost revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - nedenarni tožbeni zahtevek - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sodba II Ips 294/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - delitev stroškov upravljanja - stroški obratovanja - stroški vzdrževanja - investicijski stroški - neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja - rezervni sklad - uporaba sredstev rezervnega sklada - prepoved zahtevati delitev in vračilo vplačil v rezervni sklad - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zahteva za varstvo zakonitosti - spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sodba II Ips 317/2013 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - izguba koristi - višina nadomestila - stroški vzdrževanja - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 329/2013 povrnitev škode - odgovornost odvetnika - mandatna pogodba - vložitev predloga za izvršbo - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 5/2015 povzročitev škode - podlage odškodninske obveznosti - odgovornost upravljalca javne ceste - krivdna odgovornost - objektivna odgovornost - padec prek ograje - opustitev dolžnega ravnanja - lokalna cesta - občinska cesta - vzdrževanje ceste in cestne opreme - ograja za pešce - neustrezna in poškodovana ograja - trditveno in dokazno breme - zadostnost konkretizacije navedb - dokazna ocena - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti določbe - pravica do pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.8.2015
VSRS sklep II DoR 100/2015 dopuščena revizija - preživljanje otroka - preživnina - višina preživnine - zvišanje preživnine - spremenjene okoliščine - sodna poravnava - pravnomočnost - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo - trditveno in dokazno breme - materialno procesno vodstvo - odgovor na pritožbene navedbe - pobotanje preživninske terjatve - odpoved skupnemu premoženju - sklepčnost tožbe - pravica do izjave - zmožnosti preživninskega zavezanca - krivda za brezposelnost - odplačevanje kredita - sodba presenečenja Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 30.7.2015
VSRS sklep II DoR 139/2015 predlog za dopustitev revizije - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 4.6.2015
VSRS sklep II DoR 101/2015 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost - protipravnost - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 73/2015 dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - zavarovanje odgovornosti - krivdna odgovornost - razpravno načelo Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 94/2015 predlog za dopustitev revizije - dovoljenost predloga - stvarna služnost - priposestvovanje služnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - trditveno in dokazno breme - dokazna ocena - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 180/2014 dokazovanje - dokaz z izvedencem - dopolnitev izvedenskega mnenja - predujem za izvedenca - plačilo predujma - izvedba dokaza - varstvo lastninske pravice - negatorna tožba - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.5.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 166/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo upravnih organov - obseg povrnitve škode - popolna odškodnina - compensatio lucri cum damno - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vmesna sodba - delna vmesna sodba - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - prekluzivni učinek vmesne sodbe - razsojena stvar (res iudicata) - odškodninski spor - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - individualizacija tožbenega zahtevka - vsebinska opredelitev pojavnih oblik škode - enotni denarni znesek, sestavljen iz več delnih zneskov - odločanje o temelju tožbenega zahtevka - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka - odločanje o višini tožbenega zahtevka - obseg škode - nastanek škode - zavrnitev tožbenega zahtevka po pravnomočnosti vmesne sodbe - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - prodaja nepremičnine - trditveno in dokazno breme - informativni dokaz - zmožnost ugotovitve višine odškodnine brez nesorazmernih težav - odločitev po prostem preudarku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.5.2015
VSRS sklep II Ips 57/2015 podjemna pogodba - pogodba o delu - stvarne napake - odgovornost za napake - odprava napak - vrnitev kupnine - prenehanje pravice - zastaranje - enoletni prekluzivni rok - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 7.5.2015
VSRS sklep II Ips 68/2015 dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - neupravičena pridobitev - povrnitev vlaganj v nepremičnino Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 155/2013 skupno premoženje - gradnja na tujem svetu - nova stvar - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - solastnina - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - trditveno in dokazno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.4.2015
VSRS sklep II DoR 453/2014 dopuščena revizija - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - preizkus alkoholiziranosti - namen zavarovanca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - trditveno in dokazno breme - trditvena podlaga - dokazovanje - predlog za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 5.3.2015
VSRS Sodba II Ips 80/2012 povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - razžalitev dobrega imena in časti v tisku - obstoj škode - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 22/2014 trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - ugotovitev obsega skupnega premoženja - povrnitev vlaganj - dogovor o skupni gradnji - stvarnopravni zahtevek - obligacijski zahtevek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.2.2015
VSRS sodba II Ips 321/2014 dedovanje - obstoj izvenzakonske skupnosti - življenjska skupnost - trditveno in dokazno breme - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - protispisnost - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 5.2.2015
VSRS sodba II Ips 209/2012 izvršba na podlagi verodostojne listine - postopek po razveljavitvi sklepa o izvršbi zaradi ugovora - prekluzija - trditveno in dokazno breme - sprememba tožbe - poroštvo - solidarno poroštvo Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 8.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKLMNO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2015(23)
> Januar(1) > Februar(3) > Marec(1) > April(2) > Maj(6) > Junij(1) > Julij(1) > Avgust(2) > September(1) > Oktober(1) > November(1) > December(3)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(23)

Vpisniki

Dor(6) Ips(17)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsitrditveno in dokazno breme(23)