FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > vzročna zveza
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 319/2015 zavarovanje avtomobilske odgovornosti - izguba zavarovalnih pravic - vožnja pod vplivom alkohola - vzročna zveza - regres zavarovalnice - splošni zavarovalni pogoji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 250/2015 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - upravni postopek - postopek za izdajo gradbenega dovoljenja - prekinitev upravnega postopka - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teorija sine qua non - teorija ratio legis vzročnosti - škoda zaradi prekinitve upravnega postopka - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK - GRADBENIŠTVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 370/2015 dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje - odgovornost države za delo sodišča - spor o varstvu in vzgoji otroka - dodelitev otroka - odškodninski spor - začasna odredba - pravica do povrnitve nepremoženjske škode - pravica do družinskega življenja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - krivda - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 20/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - osebno zavarovanje - življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalni primer - zavarovalni riziko - kaznivo dejanje - znaki kaznivega dejanja - zavarovalna vsota - zavarovalno kritje - zavarovalnina - vsotno zavarovanje - izključitev zavarovalnega rizika - vzročna zveza Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 183/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - naravna vzročnost - dejansko stanje - pravno vprašanje - obstoj pravno relevantne vzročne zveze - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravstveni dom - medicinska napaka (zdravniška napaka) - ravnanje zdravnika - skrbnost dobrega strokovnjaka - opustitev dolžnega ravnanja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - napotitev na zdravljenje - melanom - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba II Ips 224/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost delodajalca - poškodba v zvezi z delom - Center za socialno delo - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - krivda - fizični napad stranke na delavko centra za socialno delo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 182/2014 dopuščena revizija - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - otrok do 7 leta starosti - krivdna sposobnost - oprostitev odgovornosti - opustitev dolžnega nadzorstva - skrbnost staršev - običajnost ravnanja - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 287/2015 dopuščena revizija - prostovoljno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - izpodbijanje domneve - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 17/2015 povrnitev nepremoženjske škode - posredni oškodovanci - smrt pacienta - odgovornost bolnišnice - skrbnost dobrega strokovnjaka - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - izključitev odgovornosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sklep II DoR 212/2015 dopuščena revizija - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - deljena vzročnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 253/2013 ugotovitev dejanskega stanja - zaslišanje prič - izvedena priča - izvedenec - povrnitev škode - nepremoženjska škoda - odgovornost delodajalca - padec na poledenelih stopnicah - vzročna zveza - razmerje med več vzroki - deljena vzročnost - osebne lastnosti oškodovanca Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.9.2015
VSRS sklep II DoR 183/2015 predlog za dopustitev revizije - podlage odškodninske odgovornosti - povrnitev nepremoženjske škode - vzročna zveza - višina odškodnine - ravnanje oškodovanca - vmesna sodba - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.8.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 94/2015 pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev - zdravstvena dejavnost - pogodbena obveznost zdravnika - zdravniška napaka (medicinska napaka) - paraplegija - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - informirana privolitev - ozaveščena privolitev - obseg pojasnilne dolžnosti - vzročna zveza - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - navadno sosporništvo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 2.7.2015
VSRS sodba II Ips 67/2015 pogodba o naročilu - mandatna pogodba - zastopanje v sodnem postopku - skrbnost dobrega strokovnjaka - odgovornost mandatarja - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi - vrnitev delavca na delo - pojasnilna dolžnost - kršitev pogodbene obveznosti - vložitev predloga za izvršbo - odškodninska odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DELOVNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II DoR 101/2015 predlog za dopustitev revizije - odškodninska odgovornost - protipravnost - vzročna zveza - trditveno in dokazno breme - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 297/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost države za delo sodišča - deljena odgovornost - napačen pravni pouk - opustitev vložitve pravnega sredstva - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - skrbnost dobrega strokovnjaka - vmesna sodba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 166/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo upravnih organov - obseg povrnitve škode - popolna odškodnina - compensatio lucri cum damno - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vmesna sodba - delna vmesna sodba - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - prekluzivni učinek vmesne sodbe - razsojena stvar (res iudicata) - odškodninski spor - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - individualizacija tožbenega zahtevka - vsebinska opredelitev pojavnih oblik škode - enotni denarni znesek, sestavljen iz več delnih zneskov - odločanje o temelju tožbenega zahtevka - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka - odločanje o višini tožbenega zahtevka - obseg škode - nastanek škode - zavrnitev tožbenega zahtevka po pravnomočnosti vmesne sodbe - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - prodaja nepremičnine - trditveno in dokazno breme - informativni dokaz - zmožnost ugotovitve višine odškodnine brez nesorazmernih težav - odločitev po prostem preudarku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.5.2015
VSRS sodba II Ips 46/2015 povrnitev premoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - ustavitev kazenskega postopka - prenehanje delovnega razmerja - odškodnina - odgovornost države - vzročna zveza - protipravnost - izgubljeni dobiček - laična vloga - odgovor na revizijo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 189/2012 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - škoda zaradi razlastitve - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 55/2015 povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - odgovornost odvetnika - zastopanje v postopku denacionalizacije - opustitev vložitve predloga za začasno odredbo - predhodno vprašanje - vrnitev nepremičnine v naravi - odgovornost države za delo upravnega organa - trajanje denacionalizacijskega postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 145/2013 povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode - odgovornost države - objektivna odgovornost - odgovornost za škodo od nevarne stvari - odgovornost za škodo od divjadi in zavarovanih vrst prostoživečih sesalcev in ptic - rjavi medved - ravnanje oškodovanca - lovec - deljena odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - višina odškodnine - tetraplegija - renta - dovoljenost revizije - vednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.4.2015
VSRS sklep II DoR 399/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - posredni oškodovanci - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravniška napaka (medicinska napaka) - maligni melanom - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - dokazno breme - nižji dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 327/2014 zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - nastanek zavarovalnega primera - izplačilo odškodnine - vzročna zveza - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 5.2.2015
VSRS sodba II Ips 221/2012 odgovornost za škodo, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - odgovornost imetnika motornega vozila - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - izključitev odgovornosti - trditvena podlaga Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 8.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HI JK LM NO PRSŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2015(24)
> Januar(1) > Februar(2) > April(4) > Maj(3) > Junij(1) > Julij(1) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(1) > November(3) > December(5)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(24)

Vpisniki

Dor(7) Ips(17)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsivzročna zveza(24)