FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > bistvena kršitev določb pravdnega postopka
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 288/2015 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomajkljivosti sodbe - opredelitev sodišča o dejstvih in dokazih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 143/2014 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost šole - osnovna šola - nesreča na smučišču - šola v naravi - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 318/2015 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - pogodba o priznanju deleža na skupnem premoženju - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - navidezna pogodba - neodplačna pogodba - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 108/2014 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - preskakovanje pravnih sredstev - protispisnost - pomanjkljivosti odločbe - nasprotje med trditvami in zapisom trditev v sodbi Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II Ips 73/2014 sposobnost biti stranka v postopku - podelitev sposobnosti biti stranka v postopku - agrarna skupnost - člani agrarne skupnosti - stvarna legitimacija - vrnitev premoženjskih pravic - denacionalizacija - vrnitev nepremičnine v naravi - odškodnina - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravdni postopek - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 61/2014 menica - menično poroštvo - aval - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - dokazna ocena - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 262/2015 tožba - nepopolna vloga - poprava tožbe - zavrženje tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 1/2014 procesne predpostavke - pravnomočno razsojena stvar - res iudicata - individualizacija spora, o katerem je bilo pravnomočno odločeno - dejstveni kompleks - individualizacija novega spora - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 252/2015 dokazovanje - dejansko stanje - indici - indično sklepanje - indična sodba - posredno dejstvo - dokazni standardi - pojem izkazanosti - pojem dokazanosti - prosta dokazna ocena - dokazna pravila - dokazna stiska - nižji dokazni standard - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 242/2015 pogodbena odškodninska odgovornost - nepogodbena odškodninska odgovornost - zapadlost terjatve - nova dejstva - pritožba - uveljavljanje nezapadlosti terjatve v pritožbi - ureditev zemljiškoknjižnega stanja - izpodbijanje obstoja škode v pritožbi - sodba presenečenja - materialno procesno vodstvo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravni interes za uveljavljanje procesnih kršitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 294/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - delitev stroškov upravljanja - stroški obratovanja - stroški vzdrževanja - investicijski stroški - neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja - rezervni sklad - uporaba sredstev rezervnega sklada - prepoved zahtevati delitev in vračilo vplačil v rezervni sklad - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zahteva za varstvo zakonitosti - spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sklep II Ips 300/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - bistveno zmanjšanje vrednosti nepremičnine - odškodnina - pravica zahtevati povrnitev škode - prekluzivni rok - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sodba II Ips 283/2013 zapuščina - obseg zapuščine - izročilna pogodba - odpoved dediščini - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - obseg obrazložitve odločbe sodišče druge stopnje - ugovor pasivne legitimacije - nujni enotni sosporniki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II Ips 353/2013 dopuščena revizija - skupno premoženje zakoncev - sporazum o obsegu skupnega premoženja - neveljavnost sporazuma o obsegu skupnega premoženja - sposobnost razsojanja - poslovna sposobnost - omejena poslovna sposobnost - dokazovanje - zaslišanje priče - zavrnitev dokaznega predloga - substanciranje dokaznega predloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - opredelitev bistvene kršitev določb pravdnega postopka v pritožbi - načelo kontradiktornosti - pravica do izjave v postopku - dokazna stiska - primernost dokaza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 269/2015 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje - dokaz z izvedencem - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 281/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - pravična denarna odškodnina - višina odškodnine - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - preizkus sodbe sodišča druge stopnje - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo - pomanjkljivost izreka sodbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.10.2015
VSRS sklep II DoR 214/2015 predlog za dopustitev revizije - kredit - vrnitev kredita - poroštvo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazna ocena - obrazložitev dokazne ocene - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.10.2015
VSRS sodba II Ips 33/2014 res iudicata - objektivne meje pravnomočnosti - subjektivne meje pravnomočnosti - pravdna sposobnost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - prekluzija - trditveno breme - nova dejstva in dokazi - zastopanje pravdno nesposobne stranke - zakoniti zastopnik - ničnost pooblastila - kupoprodajna pogodba - ničnost pogodbe - ugotovitev lastninske pravice - poslovna sposobnost - enotno sosporništvo - predhodno vprašanje - dejstva ugotovljena v drugi pravdi - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.10.2015
VSRS sklep II Ips 340/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - ravnanje oškodovanca - poškodbe sopotnika v vozilu - podlage odškodninske odgovornosti - sprememba in razširitev dejanskega stanja - dopolnitev dokaznega postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - pomanjkljivosti sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 13/2014 dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - sklep o stroških postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje z izvedencem - postavitev izvedenca - protispisnost - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj škode - protipravnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 326/2013 pogodba o vodenju transakcijskega računa - kršitev osebnostnih pravic - nepremoženjska škoda - prekoračitev stanja (limita) na transakcijskem računu - odobritev prekoračitve stanja (limita) na računu - blokada kreditne kartice - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - izpodbijanje dejanskega stanja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 316/2014 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - dogovor o gradnji in menjavi posameznih delov stavbe - prehodne določbe SPZ - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - sodno varstvo dejanske etažne lastnine - tožbeni zahtevek - ugotovitev lastninske pravice na opisno določenem samostojnem delu stavbe - ugotovitev lastninske pravice na nepremičnini, na kateri stoji stavba - načelo dispozitivnosti - odločanje v mejah tožbenega zahtevka - delna ugoditev tožbenemu zahtevku - prekoračitev tožbenega zahtevka - materialno procesno vodstvo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - pripoznava tožbenega zahtevka - nova dejstva in dokazi Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 135/2015 ugotovitev izvenzakonske zveze - skupno premoženje - obseg skupnega premoženja - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - preskakovanje pravnih sredstev - dovoljenost revizije zoper procesni sklep - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 5/2015 povzročitev škode - podlage odškodninske obveznosti - odgovornost upravljalca javne ceste - krivdna odgovornost - objektivna odgovornost - padec prek ograje - opustitev dolžnega ravnanja - lokalna cesta - občinska cesta - vzdrževanje ceste in cestne opreme - ograja za pešce - neustrezna in poškodovana ograja - trditveno in dokazno breme - zadostnost konkretizacije navedb - dokazna ocena - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti določbe - pravica do pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.8.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKLM N O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2015(72)
> Januar(6) > Februar(7) > Marec(8) > April(3) > Maj(14) > Junij(5) > Julij(2) > Avgust(4) > September(4) > Oktober(9) > November(3) > December(7)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(72)

Vpisniki

Dor(12) Ips(60)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsibistvena kršitev določb pravdnega postop...(72)