FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > priposestvovanje
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sodba II Ips 177/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - promet s kmetijskimi zemljišči - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - originarna pridobitev - dobrovernost - ničnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II DoR 312/2015 dopuščena revizija - priposestvovanje - privatizacija - pridobitev lastninske pravice na stanovanju Civilni oddelek STVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 283/2015 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - priposestvovanje - služnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II Ips 224/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - odločba državnega organa - skrbnost denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STVARNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 279/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - nepremičnina v lasti države - priposestvovanje - stvarna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 113/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - dokaz - dolžnikova listina - podlaga tožbe po petem odstavku člena 168 ZIZ - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sodba II Ips 210/2014 dopuščena revizija - stvarna služnost - služnost v javno korist - priposestvovanje - razlastitev - razlastitveni akt - teleološka redukcija - dobra vera - pravni posel - neprava stvarna služnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - RAZLASTITEV 8.10.2015
VSRS sklep II Ips 357/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dedič - posestnik - dobrovernost - dobra vera dediča - raziskovalna dolžnost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 21/2014 revizija zoper sklep o stroških - dovoljenost revizije - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - obstoj izvenzakonske zveze - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - pravni posel - verzija - neupravičena pridobitev - preskakovanje pravnih sredstev - pripoznava tožbenega zahtevka - priznanje dejstev - sodba na podlagi pripoznave - kogentne zakonske določbe - prepoved razpolaganja strank - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.9.2015
VSRS sodba II Ips 323/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - lastniška dobroverna posest - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - veljavnost pravnega naslova - lastninjenje kmetijskih zemljišč - družbena lastnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 208/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita posest - tožba na ugotovitev neveljavnosti darilne pogodbe - lastninska pravica tujca - vzajemnost - Republika Hrvaška - dedovanje - izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 272/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - stavbna pravica - povrnitev vlaganj - dobrovernost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 318/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - izvenknjižno priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO 9.7.2015
VSRS sklep II DoR 130/2015 predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna in subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - nediferencirana vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - dopuščena revizija - priposestvovanje - neupravičena pridobitev - dokazovanje - prekluzija - dokazni predlog po zaključku prvega naroka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.7.2015
VSRS Sklep II Ips 209/2013 družbena lastnina - pravica uporabe - nezazidano stavbno zemljišče - promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči - omejitve pravnega prometa - ničnost pogodbe - lastninjenje po ZLNDL - lastninska pravica - načini pridobitve lastninske pravice - priposestvovanje - prodaja tuje nepremičnine - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II DoR 142/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - prirejenost upravnega in pravdnega postopka - sodba presenečenja - napaka pri vknjižbi v zemljiško knjigo - vrnitev nepremičnine - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - javno dobro - vodotok Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II DoR 226/2014 predlog za dopustitev revizije - priposestvovanje - dobra vera - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - presoja listin pred sodiščem druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 176/2013 pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - vpis v zemljiško knjigo - publicitetni učinek - menjalna pogodba - navidezna pogodba - dobra vera - dokazno breme Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2015
VSRS sklep II DoR 61/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sodba II Ips 173/2014 dopuščena revizija - gradnja infrastrukture - odložni pogoj - izjava volje - konkludentna dejanja - neprava stvarna služnost - ustanovitev stvarne služnosti - priposestvovanje - varstvo lastninske pravice - tožba za prenehanje vznemirjanja lastninske pravice - negatorna tožba - pravno nasledstvo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 223/2012 dopuščena revizija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO 12.2.2015
VSRS sklep II DoR 374/2014 predlog za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - skupna lastnina - pridobitev lastninske pravice - družbena lastnina - pravica uporabe - priposestvovanje - dobra vera gradnja na tujem svetu - vmesna sodba - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 5.2.2015
VSRS sklep II DoR 412/2014 predlog za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - pomembno pravno vprašanje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.2.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 9/2015 lastninska pravica na nepremičnini - varstvo lastninske pravice - negatorna tožba - predhodno vprašanje - vezanost sodišča na pravnomočno odločitev o predhodnem vprašanju - ugotovitev obstoja lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - eventualna kumulacija tožbenih zahtevkov - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - nasprotna tožba - primarni tožbeni zahtevek - podredni tožbeni zahtevek - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 5.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL MNO PR S ŠTU VZŽ

Datum seje

< Vsi
2015(27)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(1) > April(1) > Maj(2) > Junij(2) > Julij(4) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(3) > November(3) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(27)

Vpisniki

Dor(11) Ips(16)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipriposestvovanje(27)