FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > dopuščena revizija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 174)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 370/2015 dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje - odgovornost države za delo sodišča - spor o varstvu in vzgoji otroka - dodelitev otroka - odškodninski spor - začasna odredba - pravica do povrnitve nepremoženjske škode - pravica do družinskega življenja - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - krivda - višina odškodnine Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 20/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - osebno zavarovanje - življenjsko zavarovanje - nezgodno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - zavarovalni primer - zavarovalni riziko - kaznivo dejanje - znaki kaznivega dejanja - zavarovalna vsota - zavarovalno kritje - zavarovalnina - vsotno zavarovanje - izključitev zavarovalnega rizika - vzročna zveza Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 288/2015 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomajkljivosti sodbe - opredelitev sodišča o dejstvih in dokazih Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 143/2014 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost šole - osnovna šola - nesreča na smučišču - šola v naravi - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkljivosti odločbe - vmesna sodba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 111/2014 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odvetnik - opravljanje odvetniške dejavnosti - izračun izgubljenega dobička - materialno trditveno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme - sklepčnost tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sodba II Ips 183/2015 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - naravna vzročnost - dejansko stanje - pravno vprašanje - obstoj pravno relevantne vzročne zveze - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravstveni dom - medicinska napaka (zdravniška napaka) - ravnanje zdravnika - skrbnost dobrega strokovnjaka - opustitev dolžnega ravnanja - posredni oškodovanci - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - napotitev na zdravljenje - melanom - trditveno in dokazno breme - dokazni standard Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II DoR 337/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroci - pravice in dolžnosti staršev - pravice in dolžnosti otrok - dolžnost preživljanja staršev - izdatki za preživljanje - verzija - neupravičena pridobitev - izjalovitev namena preživljanja - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II DoR 312/2015 dopuščena revizija - priposestvovanje - privatizacija - pridobitev lastninske pravice na stanovanju Civilni oddelek STVARNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 318/2015 dopuščena revizija - jamstvo države - vnovčenje jamstva države - jamstvena shema Republike Slovenije - poroštvo države - obveznost vnovčitve jamstva Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 224/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - odgovornost delodajalca - poškodba v zvezi z delom - Center za socialno delo - varnost pri delu - opustitev dolžnega ravnanja - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost - krivda - fizični napad stranke na delavko centra za socialno delo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 287/2015 dopuščena revizija - prostovoljno zavarovanje - splošni zavarovalni pogoji - izguba zavarovalnih pravic - izpodbijanje domneve - vzročna zveza Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 139/2014 dopuščena revizija - glavna pogodba - predpogodba - pogodbena kazen - izpolnitev obveznosti - akcesornost - pravica zahtevati sklenitev glavne pogodbe - prekluzivni rok Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 9/2014 dopuščena revizija - zavarovalna pogodba - zavarovanje odškodninske odgovornosti - skrbnost - poškodba pri košnji Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 147/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 305/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - nadomestna nepremičnina Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba II Ips 182/2014 dopuščena revizija - deljena odgovornost - ravnanje oškodovanca - soprispevek oškodovanca - otrok do 7 leta starosti - krivdna sposobnost - oprostitev odgovornosti - opustitev dolžnega nadzorstva - skrbnost staršev - običajnost ravnanja - vzročna zveza Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 26.11.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 161/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravne napake - javnopravna omejitev - stanovanje brez uporabnega dovoljenja - sorazmerno znižanje kupnine - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - neposredna revizija - utemeljenost dopuščene revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.11.2015
VSRS sklep II Ips 220/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroki - razveza zakonske zveze - stiki z otrokom - obseg stikov - prazniki - počitnice - nadomestitev odpadlega stika z otrokom - bolezen otroka - predložitev potrdila o zdravstvenem stanju otroka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II DoR 240/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljišču Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II Ips 211/2015 dopuščena revizija - solastnina - vknjižba lastninske pravice - pritožba - nova dejstva v pritožbi - bistvena kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 12.11.2015
VSRS sodba II Ips 10/2014 dopuščena revizija - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - strah Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 224/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - odločba državnega organa - skrbnost denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STVARNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II Ips 179/2015 dopuščena revizija - dovoljenost revizije - nepopolna vloga - priloge - predlog za dopustitev revizije - sklep o dopustitvi revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(174)
> Januar(18) > Februar(16) > Marec(12) > April(17) > Maj(20) > Junij(7) > Julij(18) > Avgust(7) > September(10) > Oktober(19) > November(21) > December(9)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(174)

Vpisniki

Dor(78) Ips(96)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsidopuščena revizija(174)