FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > pridobitev lastninske pravice
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 215/2014 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - dogovor o gradnji - originarna pridobitev lastninske pravice - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sodba II Ips 177/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - promet s kmetijskimi zemljišči - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - originarna pridobitev - dobrovernost - ničnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS Sklep II DoR 284/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - dokazna ocena - izpodbijanje dejanskega stanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 283/2015 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - priposestvovanje - služnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 240/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljišču Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II Ips 224/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - odločba državnega organa - skrbnost denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STVARNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 279/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - nepremičnina v lasti države - priposestvovanje - stvarna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS Sklep II Ips 203/2013 lastninska pravica na nepremičnini - vodno zemljišče - javno dobro - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje javnega dobra - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VODE 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 357/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dedič - posestnik - dobrovernost - dobra vera dediča - raziskovalna dolžnost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 21/2014 revizija zoper sklep o stroških - dovoljenost revizije - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - obstoj izvenzakonske zveze - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - pravni posel - verzija - neupravičena pridobitev - preskakovanje pravnih sredstev - pripoznava tožbenega zahtevka - priznanje dejstev - sodba na podlagi pripoznave - kogentne zakonske določbe - prepoved razpolaganja strank - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 336/2013 pridobitev lastninske pravice - lastninjenje - družbena lastnina - nepremičnine - nepremičnine zavodov - absolutno stvarno upravičenje na družbeni lastnini - pravica uporabe - pravica upravljanja - pravica razpolaganja - družbeno sredstvo v družbeni pravni osebi - produkcijsko sredstvo - prehod stvari v družbeno lastnino - povezanost objekta z zemljiščem - sodba presenečenja Civilni oddelek LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.9.2015
VSRS sodba II Ips 323/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - lastniška dobroverna posest - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - veljavnost pravnega naslova - lastninjenje kmetijskih zemljišč - družbena lastnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 208/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita posest - tožba na ugotovitev neveljavnosti darilne pogodbe - lastninska pravica tujca - vzajemnost - Republika Hrvaška - dedovanje - izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 272/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - stavbna pravica - povrnitev vlaganj - dobrovernost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 222/2014 stavbna pravica - pridobitev lastninske pravice Civilni oddelek STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 110/2015 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - pridobitev lastninske pravice - prodaja nepremičnine - prodajna pogodba - oblika pogodbe - ustna pogodba - prenos lastninske pravice - vknjižba lastninske pravice - razveljavitev sklepa o izvršbi Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.7.2015
VSRS sodba II Ips 318/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - izvenknjižno priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO 9.7.2015
VSRS sklep II Ips 286/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - konkurenca originarnih načinov pridobitve lastninske pravice - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice po ZLNDL - pridobitev lastninske pravice z nakupom nepremičnine v izvršilnem postopku - odločba državnega organa - sklep o izročitvi - dobrovernost - izvršilni postopek - ugovor tretjega - izločitvena tožbe - opustitev vložitve pravnega sredstva - prekluzija - zloraba izvršilnega postopka - oblika pravnega varstva - lastninska tožba - zunajknjižni originarni lastnik nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJE 28.5.2015
VSRS sklep II Ips 176/2013 pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - vpis v zemljiško knjigo - publicitetni učinek - menjalna pogodba - navidezna pogodba - dobra vera - dokazno breme Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2015
VSRS sklep II DoR 16/2015 predlog za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - solastnina - vlaganja v tujo nepremičnino - vlaganja v tujo nepremičnino v času veljavnosti ZTLR - povrnitev vlaganj - neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - zastaranje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II DoR 61/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sklep II DoR 45/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - vpis v zemljiško knjigo - lastninska pravica v pričakovanju - pravica do sodnega varstva - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe procesnih pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sodba II Ips 155/2013 skupno premoženje - gradnja na tujem svetu - nova stvar - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - solastnina - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - trditveno in dokazno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 9.4.2015
VSRS sklep II Ips 254/2013 lastninjenje - športni objekt občinskega pomena - pridobitev lastninske pravice - javni interes Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 2.4.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL MNO PRS ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(33)
> Januar(3) > Februar(5) > April(4) > Maj(3) > Julij(5) > Avgust(1) > September(4) > Oktober(1) > November(4) > December(3)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(33)

Vpisniki

Dor(10) Ips(23)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipridobitev lastninske pravice(33)