FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > prekluzija
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 253/2014 dopuščena revizija - služnost pridobitev služnostne pravice - stvarna služnost - pogodba o ustanovitvi služnosti - spremembe obsega in načina izvrševane služnosti - priposestvovanje služnosti - trditveno in dokazno breme - prekluzija - nova dejstva in dokazi - listina pri tretji osebi - krivda za prepozno predlaganje dokazov - enako varstvo pravic - pravica do izjave v postopku - enakost orožij - načelo vestnosti in poštenja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 269/2013 pravica uporabe stanovanja - imetnik stanovanjske pravice - dolžnost sklenitve najemne pogodbe - izselitev - ugovor zastaranja - prekluzija - trditveno breme - pravočasnost navajanja trditev glede ugovora zastaranja - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 19.11.2015
VSRS sodba II Ips 19/2014 posojilna pogodba - pogodba o naročilu - prekluzija - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS sodba II Ips 33/2014 res iudicata - objektivne meje pravnomočnosti - subjektivne meje pravnomočnosti - pravdna sposobnost - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - materialno procesno vodstvo - prekluzija - trditveno breme - nova dejstva in dokazi - zastopanje pravdno nesposobne stranke - zakoniti zastopnik - ničnost pooblastila - kupoprodajna pogodba - ničnost pogodbe - ugotovitev lastninske pravice - poslovna sposobnost - enotno sosporništvo - predhodno vprašanje - dejstva ugotovljena v drugi pravdi - preskakovanje pravnih sredstev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 8.10.2015
VSRS sklep II Ips 64/2015 dopuščena revizija - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - izvenzazakonska skupnost - delitev skupnega premoženja - povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - solastnina - koristi zaradi brezplačnega bivanja - povečanje vrednosti nepremičnine - neupravičena pridobitev - uporabnina - razpravno načelo - materialno procesno vodstvo - prekluzija - sodba presenečenja - pravica do izjave v postopku - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 60/2015 neveljavnost pogodbe - ničnost - uveljavljanje ničnosti - predhodno vprašanje - nova dejstva in novi dokazi - prekluzija - priznanje sklopa dejstev - priznanje predhodnega pravnega vprašanja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 9.7.2015
VSRS sklep II DoR 130/2015 predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna in subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - nediferencirana vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - dopuščena revizija - priposestvovanje - neupravičena pridobitev - dokazovanje - prekluzija - dokazni predlog po zaključku prvega naroka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.7.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 293/2013 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - primarni podredni tožbeni zahtevek - sklep, s katerim se postopek konča - sprememba tožbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost - skupno premoženje zakoncev - obseg skupnega premoženja - delitev skupnega premoženja - preiskovalno načelo - dokazovanje - prekluzija - dogovor o delitvi skupnega premoženja - notarski zapis - ničnost - teorija realizacije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sklep II Ips 286/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - konkurenca originarnih načinov pridobitve lastninske pravice - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice po ZLNDL - pridobitev lastninske pravice z nakupom nepremičnine v izvršilnem postopku - odločba državnega organa - sklep o izročitvi - dobrovernost - izvršilni postopek - ugovor tretjega - izločitvena tožbe - opustitev vložitve pravnega sredstva - prekluzija - zloraba izvršilnega postopka - oblika pravnega varstva - lastninska tožba - zunajknjižni originarni lastnik nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJE 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 166/2013 posojilna pogodba - vrnitev posojila - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razpravno načelo - kršitev pravice do izjave - razlogi o odločilnih dejstvih - prekluzija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 21.5.2015
VSRS sodba II Ips 91/2013 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - stvarna pristojnost - gospodarski spor - prekluzija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2015
VSRS sklep II DoR 3/2015 dopuščena revizija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - upoštevanje pripravljalne vloge - prekluzija - pomanjkljivosti sodbe - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - podizvajalec - sodelavec podjemnika - javna naročila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.3.2015
VSRS sklep II DoR 437/2014 predlog za dopustitev revizije - trditveno breme - prekluzija - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.3.2015
VSRS sklep II Ips 38/2015 povrnitev premoženjske škode - tožbeni zahtevek delodajalca - odgovornost delavca - prometna nesreča - trditvena podlaga - trditveno breme - prekluzija - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.2.2015
VSRS sodba II Ips 209/2012 izvršba na podlagi verodostojne listine - postopek po razveljavitvi sklepa o izvršbi zaradi ugovora - prekluzija - trditveno in dokazno breme - sprememba tožbe - poroštvo - solidarno poroštvo Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 8.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL MNO P RS ŠTUVZ Ž

Datum seje

< Vsi
2015(15)
> Januar(1) > Februar(1) > Marec(3) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(2) > Avgust(1) > Oktober(2) > November(1) > December(1)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(15)

Vpisniki

Dor(3) Ips(12)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiprekluzija(15)