FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > prodajna pogodba
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 15 (od skupaj 15)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II DoR 192/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravna napaka - ukradeno vozilo - odgovornost prodajalca - izključitev odgovornosti - lastninska pravica na premičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.12.2015
VSRS sklep II DoR 349/2015 predlog za dopustitev revizije - zavrnitev predloge za dopustitev revizije - prodajna pogodba - površina nepremičnine - stvarne napake - cena - znižanje kupnine Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 161/2015 dopuščena revizija - prodajna pogodba - pravne napake - javnopravna omejitev - stanovanje brez uporabnega dovoljenja - sorazmerno znižanje kupnine - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - neposredna revizija - utemeljenost dopuščene revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.11.2015
VSRS Sklep II Ips 301/2014 denacionalizacija - vrnitev v naravi - vlaganja v nepremičnino - prepoved razpolaganja s premoženjem za katerega obstaja dolžnost vrnitve - ničnost pogodbe - privatizacija stanovanja - pravica do odkupa stanovanja - lastninska pravica - kolizija pravic - lastninska pravica v pričakovanju - prodajna pogodba - zahtevek na ugotovitev ničnosti pogodbe - denacionalizacijski postopek - nepravdni postopek - prekoračitev tožbenega zahtevka - standard obrazloženosti drugostopenjske odločbe - pravica do sodelovanja v postopku - res transacta - sodna poravnava - učinek pravnomočnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 8.10.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 3/2014 prodajna pogodba - pogodbena volja strank - ugotovitev dejanskega stanja - razlaga pogodbe - sporno pogodbeno določilo - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 348/2013 dopuščena revizija - prodajna pogodba - prodaja nepremičnine - jamčevanje za napake - stvarne napake - običajne lastnosti stanovanja - zahtevek za znižanje kupnine - zahtevek za odpravo napak - prevzem nepremičnine - izguba pravic kupca - rok za vložitev tožbe - sodna praksa Vrhovnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep II Ips 198/2013 denacionalizacija - vrnitev nepremičnine - prodajna pogodba - odplačna pridobitev nepremičnine - pravica do odškodnine - odškodnina denacionalizacijskega zavezanca Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 123/2015 dopuščena revizija - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve - prodajna pogodba - ničnost - razpolaganje tretjega - dobroverna pridobitev nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 110/2015 nedopustnost izvršbe - ugovor tretjega - pridobitev lastninske pravice - prodaja nepremičnine - prodajna pogodba - oblika pogodbe - ustna pogodba - prenos lastninske pravice - vknjižba lastninske pravice - razveljavitev sklepa o izvršbi Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.7.2015
VSRS sodba II Ips 130/2013 dopuščena revizija - prodajna pogodba - odgovornost za napake - stvarne napake - jamčevalni zahtevek - znižanje kupnine - tožbeni zahtevek - dajatveni zahtevek - oblikovalni zahtevek Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 21.5.2015
VSRS sodba II Ips 47/2015 prodajna pogodba - stvarne napake vozila - jamčevanje za stvarne napake - zamenjava stvari - uporaba stvari z napako - odgovornost za uničenje stvari - prehod nevarnosti za uničenje stvari - dolžniška zamuda - odločba Ustavnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.3.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 27/2013 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - vmesni ugotovitveni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije - prehodno vprašanje - prodajna pogodba - izpolnitev pogodbene obveznosti - izročitev nepremičnine - sočasnost izpolnitve - varstvo kupcev stanovanj - stvarne napake - odprava napak - običajna raba stanovanja- dokončno plačilo kupnine - odstop od pogodbe - zamuda z izpolnitvijo - pogodbena kazen Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO POTROŠNIKOV - OBLIGACIJSKO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 87/2013 dopuščena revizija - navidezna pogodba - ustna pogodba - prodajna pogodba - izpolnitev pogodbene obveznosti - izpolnitev tretjemu - veljavnost izpolnitve - plačilo kupnine - posredniška pogodba - posrednik - naknadna odobritev načina izpolnitve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II DoR 377/2014 dopuščena revizija - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve - prodajna pogodba - ničnost - razpolaganje tretjega - dobroverna pridobitev nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sodba II Ips 243/2013 predpogodba - prodajna pogodba - sklenitev glavne pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - razpolagalni pravni posel - zemljiškoknjižno dovolilo - vpis v zemljiško knjigo - hipoteka - pridobitev zastavne pravice v izvršilnem postopku - zaznamba sklepa o izvršbi - lastninska pravica v pričakovanju Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKLMNO P RS ŠTUV Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(15)
> Januar(2) > Februar(1) > Marec(2) > Maj(1) > Julij(3) > Avgust(1) > September(1) > Oktober(1) > November(1) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(15)

Vpisniki

Dor(3) Ips(12)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsiprodajna pogodba(15)