FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > povrnitev premoženjske škode
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 250/2015 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - upravni postopek - postopek za izdajo gradbenega dovoljenja - prekinitev upravnega postopka - odgovornost države za delo državnega organa - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - teorije vzročnosti - teorija sine qua non - teorija ratio legis vzročnosti - škoda zaradi prekinitve upravnega postopka - pretrganje vzročne zveze Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEK - GRADBENIŠTVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 111/2014 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odvetnik - opravljanje odvetniške dejavnosti - izračun izgubljenega dobička - materialno trditveno breme - materialno dokazno breme - procesno dokazno breme - sklepčnost tožbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II Ips 263/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - vzdrževanje večstanovanjske stavbe - redno vzdrževanje - kanalizacija - skupni deli stavbe - upravnik - pooblastila upravnika - povrnitev premoženjske škode - odgovornost upravnika Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 138/2015 zakupna pogodba - zakup nepremičnin - kmetijska zemljišča - stavbe - predmet zakupa - odstop od pogodbe - pravne napake - lastninska pravica - superficies solo cedit - omejitve javnopravne narave - povrnitev premoženjske škode Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 10.12.2015
VSRS sodba II Ips 81/2014 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - mesečna renta - tuja pomoč in nega - pomoč družinskih članov - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 59/2014 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - renta - odškodnina - bodoča škoda - akontacija odškodnine - kapitalizirana renta - resni razlogi po petem odstavku člena 167 OZ Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 42/2014 podjemna pogodba - stvarne napake - odprava napak - povrnitev premoženjske škode - dolžnost zmanjševanja škode Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 5.11.2015
VSRS sodba II Ips 186/2015 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - varovanje zdravja - inšpekcijsko nadzorstvo - prepoved prometa z živili Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 1.10.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 13/2014 dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - sklep o stroških postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje z izvedencem - postavitev izvedenca - protispisnost - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj škode - protipravnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II DoR 203/2015 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - odgovornost lastnika zemljišča - parkirišče - škoda na vozilu - skrbnost oškodovanca - deljena odgovornost - prevzem tveganja negativne posledice Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 207/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost naročnika del - odgovornost izvajalca - skupno gradbišče - skupno delovišče - pojem delodajalca - varnost pri delu - kršitev pravil o varnosti pri delu - solidarna odgovornost naročnika in izvajalca del Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 127/2015 povrnitev premoženjske škode - zastaranje odškodninske terjatve - odgovornost države za delo upravnega organa - komasacija - odločba o komasaciji - subjektivno zavedanje o škodi in storilcu - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.6.2015
VSRS sodba II Ips 192/2013 odškodninska odgovornost - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - kredit - zastavna pogodba - kršitev pogodbe - trditvena podlaga Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 147/2013 odškdoninski tožbeni zahtevek - neupravičena pridobitev - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - uporaba tuje stvari v svojo korist - kondikcija - verzija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 19/2015 denacionalizacija - povrnitev premoženjske škode - odškodnina zaradi nemožnosti uporabe nepremičnin - trditveno breme - višina odškodnine - zakupnina - najemnina - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 14.5.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 166/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost države za delo upravnih organov - obseg povrnitve škode - popolna odškodnina - compensatio lucri cum damno - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - obstoj škode - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - vmesna sodba - delna vmesna sodba - vezanost na pravnomočno vmesno sodbo - prekluzivni učinek vmesne sodbe - razsojena stvar (res iudicata) - odškodninski spor - obseg vezanosti na vmesno sodbo v odškodninskem sporu - individualizacija tožbenega zahtevka - vsebinska opredelitev pojavnih oblik škode - enotni denarni znesek, sestavljen iz več delnih zneskov - odločanje o temelju tožbenega zahtevka - ugovor glede temelja tožbenega zahtevka - odločanje o višini tožbenega zahtevka - obseg škode - nastanek škode - zavrnitev tožbenega zahtevka po pravnomočnosti vmesne sodbe - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - prodaja nepremičnine - trditveno in dokazno breme - informativni dokaz - zmožnost ugotovitve višine odškodnine brez nesorazmernih težav - odločitev po prostem preudarku Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 7.5.2015
VSRS sodba II Ips 46/2015 povrnitev premoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - ustavitev kazenskega postopka - prenehanje delovnega razmerja - odškodnina - odgovornost države - vzročna zveza - protipravnost - izgubljeni dobiček - laična vloga - odgovor na revizijo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 55/2015 povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - odgovornost odvetnika - zastopanje v postopku denacionalizacije - opustitev vložitve predloga za začasno odredbo - predhodno vprašanje - vrnitev nepremičnine v naravi - odgovornost države za delo upravnega organa - trajanje denacionalizacijskega postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 189/2012 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - škoda zaradi razlastitve - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 108/2013 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - odgovornost v večstanovanjski stavbi - odgovornost etažnega lastnika - objektivna odgovornost - krivdna odgovornost - izliv vode - neposlovna odškodninska odgovornost - posebne oblike neposlovne odškodninske - de deiectis et effusis - stavbna škoda - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - standard obrazloženosti odločbe sodišča druge stopnje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2015
VSRS sodba II Ips 109/2013 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odgovornost države - odgovornost za delo državnega organa - policija - zastaranje odškodninske terjatve - zavedanje o škodi - zavedanje o storilcu - zaseg in uničenje konoplje - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - tek kazenskega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.3.2015
VSRS sklep II DoR 435/2014 predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - odškodnina - odškodninska odgovornost - protipravnost - odpoved delovnega razmerja - kaznivo dejanje - vezanost civilnega sodišča na pravnomočno obsodilno sodbo - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 68/2013 povrnitev premoženjske škode - odgovornost odvetnika - mandatna pogodba - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - skrbnost dobrega strokovnjaka - pojasnilna dolžnost odvetnika - nastanek škode - vložitev revizije - uspeh pravočasno vložene revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 5.3.2015
VSRS sodba II Ips 23/2013 dopuščena revizija - nepremičninsko posredovanje - odškodninska odgovornost posrednika - davčno svetovanje - povrnitev premoženjske škode - odsvojitev stanovanjske hiše - davek - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 101/2013 povrnitev premoženjske škode - stečaj družbe - odškodninska odgovornost poslovodje - odškodninska odgovornost družbenikov - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - spregled pravne osebnosti - dokazovanje - obrazloženost dokaznega predloga - sodba presenečenja Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFG HIJK LMNO P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi
2015(29)
> Januar(2) > Februar(4) > Marec(4) > April(3) > Maj(3) > Junij(2) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(1) > November(1) > December(6)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(29)

Vpisniki

Dor(3) Ips(26)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsipovrnitev premoženjske škode(29)