FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > neupravičena pridobitev
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 155/2014 neupravičena pridobitev - pravnomočnost - časovne meje pravnomočnosti - subjektivne meje pravnomočnosti - objektivne meje pravnomočnosti - kdaj se ne more zahtevati vrnitev - kdaj je mogoče prejeto obdržati - izpolnitev naravne obveznosti ali moralne dolžnosti - dvakratno plačilo istega dolga - kondikcija - plačilo na podlagi kasneje spremenjene pravnomočne sodne odločbe - res iudicata - prisilna izterjava dolga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.12.2015
VSRS sklep II DoR 337/2015 dopuščena revizija - razmerja med starši in otroci - pravice in dolžnosti staršev - pravice in dolžnosti otrok - dolžnost preživljanja staršev - izdatki za preživljanje - verzija - neupravičena pridobitev - izjalovitev namena preživljanja - zastaranje Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 3.12.2015
VSRS sklep II Ips 78/2014 neupravičena pridobitev - tožbeni zahtevek - kondikcija - reparacija - najemna pogodba - poslovni prostori - povrnitev vlaganj najemnika - vlaganja v nepremičnino - tožba - sklepčnost tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.11.2015
VSRS sodba II Ips 294/2014 upravljanje večstanovanjske stavbe - delitev stroškov upravljanja - stroški obratovanja - stroški vzdrževanja - investicijski stroški - neupravičena pridobitev - izdatek za drugega - delno plačilo - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja - rezervni sklad - uporaba sredstev rezervnega sklada - prepoved zahtevati delitev in vračilo vplačil v rezervni sklad - zmotna uporaba materialnega prava - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zahteva za varstvo zakonitosti - spor majhne vrednosti - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.10.2015
VSRS sklep II DoR 205/2015 dopuščena revizija - pravna podlaga tožbenega zahtevka - opredelitev pravne podlage - neupravičena pridobitev - odškodninska tožba Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.10.2015
VSRS sodba II Ips 344/2013 vračilo davka - neupravičena pridobitev - upravna pristojnost - sodna pristojnost - cesija Civilni oddelek DAVKI - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 10.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 21/2014 revizija zoper sklep o stroških - dovoljenost revizije - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - obstoj izvenzakonske zveze - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - pravni posel - verzija - neupravičena pridobitev - preskakovanje pravnih sredstev - pripoznava tožbenega zahtevka - priznanje dejstev - sodba na podlagi pripoznave - kogentne zakonske določbe - prepoved razpolaganja strank - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.9.2015
VSRS sklep II Ips 64/2015 dopuščena revizija - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - izvenzazakonska skupnost - delitev skupnega premoženja - povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - solastnina - koristi zaradi brezplačnega bivanja - povečanje vrednosti nepremičnine - neupravičena pridobitev - uporabnina - razpravno načelo - materialno procesno vodstvo - prekluzija - sodba presenečenja - pravica do izjave v postopku - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 188/2013 dopuščena revizija - razlastitev - dejanska razlastitev - neupravičena pridobitev - privolitev v prikrajšanje - javna cesta na nepremičnini v zasebni lasti - prestavitev javne ceste - izdatek za drugega - stroški izgradnje nadomestne ceste - sklepčnost tožbe - trditvena podlaga - stvarnopravno varstvo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVO 16.7.2015
VSRS Sklep II DoR 159/2015 predlog za dopustitev revizije - domneva umika predloga za dopustitev revizije - plačilo sodne takse - dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - pravica uporabe nepremičnine - pravna podlaga - najemna pogodba - najem poslovnih prostorov - veljavnost pogodbe - ničnost - dediči - denacionalizacijski upravičenci Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - SODNE TAKSE - STVARNO PRAVO 16.7.2015
VSRS sklep II DoR 130/2015 predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - objektivna in subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - nediferencirana vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - dopuščena revizija - priposestvovanje - neupravičena pridobitev - dokazovanje - prekluzija - dokazni predlog po zaključku prvega naroka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.7.2015
VSRS Sklep II Ips 209/2013 družbena lastnina - pravica uporabe - nezazidano stavbno zemljišče - promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči - omejitve pravnega prometa - ničnost pogodbe - lastninjenje po ZLNDL - lastninska pravica - načini pridobitve lastninske pravice - priposestvovanje - prodaja tuje nepremičnine - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - STAVBNA ZEMLJIŠČA - STVARNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 53/2014 sklepčnost tožbe - neupravičena pridobitev - načelo dispozitivnosti - razpravno načelo - razlogi za revizijo - obrazložitev razlogov za revizijo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 11.6.2015
VSRS sodba II Ips 169/2013 neupravičena pridobitev - razlogi za revizijo - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.5.2015
VSRS sodba II Ips 147/2013 odškdoninski tožbeni zahtevek - neupravičena pridobitev - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - uporaba tuje stvari v svojo korist - kondikcija - verzija Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 16/2015 predlog za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - solastnina - vlaganja v tujo nepremičnino - vlaganja v tujo nepremičnino v času veljavnosti ZTLR - povrnitev vlaganj - neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - zastaranje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II DoR 98/2015 predlog za dopustitev revizije - nepopoln predlog - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - neupravičena pridobitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 14.5.2015
VSRS sodba II Ips 204/2014 dopuščena revizija - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - vlaganja v nepremičnino tretjega - povrnitev vlaganj - kolektivna terjatev - neupravičena pridobitev - pasivna legitimacija - nujno sosporništvo - predhodno vprašanje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 68/2015 dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - neupravičena pridobitev - povrnitev vlaganj v nepremičnino Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 164/2013 dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - plačilo terjatve na podlagi sodbe - vrnitev danega - naknadna razveljavitev sodbe Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 9.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 45/2013 neupravičena pridobitev - poslovodstvo brez naročila - najemna pogodba - vlaganja v nepremičnino - vlaganja najemnika - povečanje vrednosti nepremičnine - prehod koristi - amortizacija - neupravičena uporaba nepremičnine - uporabnina - zastaranje - pobotni ugovor - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških postopka - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 2.4.2015
VSRS sklep II DoR 421/2014 dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - splošni poslovni pogoji - dobava električne energije - cena - pavšalni obračun porabe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 12.3.2015
VSRS sodba II Ips 113/2013 neupravičena pridobitev - kondikcija - plačilo nadomestne koristi - zaseg denarnih sredstev - zastaranje - dokazovanje - priznanje dejstev nedovoljena razpolaganja strank - zavrnitev dokaznega predloga Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 5.3.2015
VSRS sklep II DoR 440/2014 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - uporabnina - višina uporabnine - zamudne obresti - tek zamudnih obresti - izvedensko mnenje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS Sklep II DoR 423/2014 dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - vrnitev danega na podlagi sklepa o izvršbi - kondikcija - vložitev ugovora v izvršilnem postopku - sklep o izvršbi kot izvršilni naslov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL MNO PRS ŠTU VZŽ

Datum seje

< Vsi
2015(26)
> Januar(2) > Februar(1) > Marec(2) > April(4) > Maj(4) > Junij(2) > Julij(3) > Avgust(1) > September(2) > Oktober(2) > November(1) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(26)

Vpisniki

Dor(9) Ips(17)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsineupravičena pridobitev(26)