FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > lastninska pravica na nepremičnini
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 215/2014 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem svetu - dogovor o gradnji - originarna pridobitev lastninske pravice - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.12.2015
VSRS sodba II Ips 177/2014 zahteva za varstvo zakonitosti - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - promet s kmetijskimi zemljišči - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - originarna pridobitev - dobrovernost - ničnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.12.2015
VSRS sklep II DoR 283/2015 predlog za dopustitev revizije - pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica na nepremičnini - priposestvovanje - služnost - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.11.2015
VSRS sklep II DoR 240/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - dogovor o skupni gradnji - gradnja na tujem svetu - vlaganja v nepremičnino - lastninska pravica na zemljišču Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.11.2015
VSRS sklep II Ips 224/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera - odločba državnega organa - skrbnost denacionalizacijskega upravičenca Civilni oddelek STVARNO PRAVO 5.11.2015
VSRS sklep II DoR 279/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - nepremičnina v lasti države - priposestvovanje - stvarna legitimacija Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.10.2015
VSRS Sklep II DoR 206/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje predloga za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - ničnost denacionalizacijske odločbe - pravnomočnost odločbe - odločba Ustavnega sodišča Up-457/09 Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.10.2015
VSRS Sklep II Ips 203/2013 lastninska pravica na nepremičnini - vodno zemljišče - javno dobro - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje javnega dobra - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VODE 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 357/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dedič - posestnik - dobrovernost - dobra vera dediča - raziskovalna dolžnost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 316/2013 načelo specialnosti - lastninska pravica na nepremičnini - poslovni prostor - ugotovitev lastninske pravice na delu poslovnega prostora - stvarnopravno varstvo - dejanska etažna lastnina - oblikovanje tožbenega zahtevka - postopek za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL - pravdni postopek - razmerje med pravdnim postopkom in postopkom za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 21/2014 revizija zoper sklep o stroških - dovoljenost revizije - skupno premoženje - delitev skupnega premoženja - obstoj izvenzakonske zveze - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - pravni posel - verzija - neupravičena pridobitev - preskakovanje pravnih sredstev - pripoznava tožbenega zahtevka - priznanje dejstev - sodba na podlagi pripoznave - kogentne zakonske določbe - prepoved razpolaganja strank - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 10.9.2015
VSRS sodba II Ips 316/2014 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - dogovor o gradnji in menjavi posameznih delov stavbe - prehodne določbe SPZ - etažna lastnina - dejanska etažna lastnina - sodno varstvo dejanske etažne lastnine - tožbeni zahtevek - ugotovitev lastninske pravice na opisno določenem samostojnem delu stavbe - ugotovitev lastninske pravice na nepremičnini, na kateri stoji stavba - načelo dispozitivnosti - odločanje v mejah tožbenega zahtevka - delna ugoditev tožbenemu zahtevku - prekoračitev tožbenega zahtevka - materialno procesno vodstvo - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - pripoznava tožbenega zahtevka - nova dejstva in dokazi Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 3.9.2015
VSRS sodba II Ips 333/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - soglasje lastnika k posegu v nepremičnino - protipravnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 323/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - lastniška dobroverna posest - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - veljavnost pravnega naslova - lastninjenje kmetijskih zemljišč - družbena lastnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 163/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - javna cesta - kategorizacija zemljišča - javno dobro - nepremičnina v zasebni lasti - sodna praksa Ustavnega sodišča - stvarnopravno varstvo lastnika zemljišča Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 208/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobroverna posest - zakonita posest - tožba na ugotovitev neveljavnosti darilne pogodbe - lastninska pravica tujca - vzajemnost - Republika Hrvaška - dedovanje - izstavitev zemljiškoknjižne listine Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DEDNO PRAVO - USTAVNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 30.7.2015
VSRS sodba II Ips 272/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - stavbna pravica - povrnitev vlaganj - dobrovernost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 16.7.2015
VSRS sodba II Ips 318/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - izvenknjižno priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek STVARNO PRAVO 9.7.2015
VSRS sklep II DoR 142/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - prirejenost upravnega in pravdnega postopka - sodba presenečenja - napaka pri vknjižbi v zemljiško knjigo - vrnitev nepremičnine - priposestvovanje - gradnja na tujem svetu - javno dobro - vodotok Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.6.2015
VSRS sklep II Ips 286/2012 lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice - konkurenca originarnih načinov pridobitve lastninske pravice - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice po ZLNDL - pridobitev lastninske pravice z nakupom nepremičnine v izvršilnem postopku - odločba državnega organa - sklep o izročitvi - dobrovernost - izvršilni postopek - ugovor tretjega - izločitvena tožbe - opustitev vložitve pravnega sredstva - prekluzija - zloraba izvršilnega postopka - oblika pravnega varstva - lastninska tožba - zunajknjižni originarni lastnik nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo - vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA - IZVRŠILNO PRAVO - LASTNINJENJE 28.5.2015
VSRS sklep II DoR 16/2015 predlog za dopustitev revizije - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - solastnina - vlaganja v tujo nepremičnino - vlaganja v tujo nepremičnino v času veljavnosti ZTLR - povrnitev vlaganj - neupravičena pridobitev - obogatitveno načelo - zastaranje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.5.2015
VSRS sklep II DoR 2/2015 dopuščena revizija - zamudna sodba - lastninska pravica na nepremičnini - izbrisna tožba - nasprotovanje prisilnim predpisom - izigravanje kogentnih določb - namerna nevložitev odgovora na tožbo - fiktivna zamudna sodba - vpis v zemljiško knjigo - vknjižba na podlagi pravnomočne sodbe - subjektivne meje pravnomočnosti - razveljavitev ali sprememba pravnomočne sodbe - izredno pravno sredstvo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.4.2015
VSRS sklep II DoR 61/2015 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dobra vera Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sklep II DoR 45/2015 dopuščena revizija - izvršba na nepremičnine - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - vpis v zemljiško knjigo - lastninska pravica v pričakovanju - pravica do sodnega varstva - načelo vestnosti in poštenja - prepoved zlorabe procesnih pravic Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO 22.4.2015
VSRS sodba II Ips 187/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - solastnina - ureditev razmerij med solastniki - delitev stvari v solastnini - uporaba solastne stvari neupravičena pridobitev - uporabnina - privolitev v prikrajšanje - začasna odredba - izselitev iz skupnega stanovanja zaradi nasilja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 19.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL MN O PR S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi
2015(32)
> Januar(2) > Februar(6) > April(3) > Maj(2) > Junij(1) > Julij(4) > Avgust(2) > September(5) > Oktober(2) > November(3) > December(2)

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(32)

Vpisniki

Dor(12) Ips(20)

Instituti / Izbor najpogostejših

< Vsilastninska pravica na nepremičnini(32)