FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Avgust
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 108/2015 družbena pogodba - civilna družbena pogodba - societas - civilna družba - notranja družba - zunanja družba - skupni namen družbenikov - nagib - nedopusten nagib - obličnost - pridobitev premoženja družbe - izročitev premoženja v družbo - izpolnitveno ravnanje družbenikov - pridobitni način premoženja v družbo - premoženje družbe - neposredna pridobitev premoženja - solastnina - sklepčnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep I R 95/2015 spor o pristojnosti - primarni in podredni tožbeni zahtevek - eventualno sosporništvo - stvarna pristojnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 333/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - razlastitev - dejanska razlastitev - varstvo lastninske pravice - vznemirjanje lastninske pravice - soglasje lastnika k posegu v nepremičnino - protipravnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO - RAZLASTITEV 27.8.2015
VSRS sklep II Dor 78/2015 predlog za dopustitev revizije - zavarovanje pred odgovornostjo - mandatna pogodba - odvetnik - odgovornost odvetnika - profesionalna skrbnost - povrnitev škode - zastaranje - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 329/2013 povrnitev škode - odgovornost odvetnika - mandatna pogodba - vložitev predloga za izvršbo - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 64/2015 dopuščena revizija - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - izvenzazakonska skupnost - delitev skupnega premoženja - povrnitev vlaganj v tujo nepremičnino - solastnina - koristi zaradi brezplačnega bivanja - povečanje vrednosti nepremičnine - neupravičena pridobitev - uporabnina - razpravno načelo - materialno procesno vodstvo - prekluzija - sodba presenečenja - pravica do izjave v postopku - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 167/2013 dopuščena revizija - osebnostne pravice - kršitev osebnostnih pravic - pravica do pietete - pravica do zasebnosti in družinskega življenja - svoboda izražanja - pravica javnosti do obveščenosti - absolutno javna oseba - javni interes - test sorazmernosti Civilni oddelek ČLOVEKOVE PRAVICE - OSEBNOSTNE PRAVICE - USTAVNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II DoR 171/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - upravljanje večstanovanjske stavbe - odgovornost upravnika - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II DoR 210/2015 dopuščena revizija - najemna pogodba - nasprotna tožba - tožbeni zahtevek - narava tožbenega zahtevka - jamčevanje za napake - dajatveni tožbeni zahtevek - oblikovalni tožbeni zahtevek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 301/2013 izvedensko mnenje - prosta presoja dokazov - zaslišanje izvedenca - prepoved postavljanja sugestivnih vprašanj Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep I R 92/2015 spor o pristojnosti - krajevna pristojnost - ugovor krajevne pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 131/2015 vrnitev v prejšnje stanje - narok za glavno obravnavo - preklic naroka - preložitev naroka - umik tožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 207/2014 povrnitev premoženjske škode - odgovornost naročnika del - odgovornost izvajalca - skupno gradbišče - skupno delovišče - pojem delodajalca - varnost pri delu - kršitev pravil o varnosti pri delu - solidarna odgovornost naročnika in izvajalca del Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 135/2015 ugotovitev izvenzakonske zveze - skupno premoženje - obseg skupnega premoženja - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - preskakovanje pravnih sredstev - dovoljenost revizije zoper procesni sklep - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 323/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - lastniška dobroverna posest - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - veljavnost pravnega naslova - lastninjenje kmetijskih zemljišč - družbena lastnina Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 27.8.2015
VSRS sklep II Ips 37/2014 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - določitev deležev na skupnem premoženju - zavrženje revizije Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 324/2013 dopuščena revizija - pogodba o življenjskem zavarovanju - dolgoročno varčevanje - nastanek zavarovalnega primera - pravice sklenitelja zavarovanja pred nastankom zavarovalnega primera - odkup vrednosti zavarovalne police - splošni zavarovalni pogoji - ničnost določil splošnih pogojev - varstvo potrošnikov Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 27.8.2015
VSRS sodba II Ips 325/2013 zavarovalna pogodba - zavarovanje avtomobilskega kaska - nastanek zavarovalnega primera - tatvina motornega vozila - pogodbena domneva - splošni zavarovalni pogoji Civilni oddelek ZAVAROVALNO PRAVO 27.8.2015
VSRS Sklep II DoR 99/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - odpadla pravna podlaga - plačilo neobstoječega dolga, v izogib sili - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 27.8.2015
VSRS sklep II DoR 201/2015 predlog za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep II Ips 284/2013 pogodba o dosmrtnem preživljanju - darilo - kavza - aleatorna pogosdba - animus donandi - načelo enake vrednosti dajatev - causa acguirendi - subjektivna teorija Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep II DoR 187/2015 predlog za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.8.2015
VSRS sodba II Ips 154/2015 mediji - objava popravka - pravica do popravka - kolizija ustavnih pravic - vsebinsko zanikanje - svoboda novinarskega izražanja - svobodna gospodarska pobuda Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE 20.8.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 348/2013 dopuščena revizija - prodajna pogodba - prodaja nepremičnine - jamčevanje za napake - stvarne napake - običajne lastnosti stanovanja - zahtevek za znižanje kupnine - zahtevek za odpravo napak - prevzem nepremičnine - izguba pravic kupca - rok za vložitev tožbe - sodna praksa Vrhovnega sodišča Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.8.2015
VSRS sklep I R 90/2015 dedovanje - krajevna pristojnost - pristojnost slovenskega sodišča - navezne okoliščine - bivališče zapustnika - določitev krajevno pristojnega sodišča Civilni oddelek DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 20.8.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JKL M N O P R S ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Avgust

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(33)

Vpisniki

Cp(1) Dor(10) Ips(19) R(3)

Instituti / Izbor najpogostejših

predlog za dopustitev revizije(8) dopuščena revizija(7) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(6) povrnitev škode(5) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) opredelitev pomembnega pravnega vprašanj...(4) nepopolna vloga(3) višina odškodnine(3) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(3) spor o pristojnosti(2) splošni zavarovalni pogoji(2) odvetnik(2) določitev deležev na skupnem premoženju(2) podlage odškodninske odgovornosti(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) povrnitev nepremoženjske škode(2) mandatna pogodba(2) trditveno in dokazno breme(2) protipravnost(2) ravnanje oškodovanca(2) odgovornost odvetnika(2) vmesna sodba(2) jamčevanje za napake(2) krajevna pristojnost(2) dovoljenost revizije(2) solastnina(2) nastanek zavarovalnega primera(2) delitev skupnega premoženja(2) dedovanje(1) dajatveni tožbeni zahtevek(1) aleatorna pogosdba(1) civilna družba(1) civilna družbena pogodba(1) darilo(1) causa acguirendi(1) bivališče zapustnika(1) animus donandi(1) denarna kazen(1) absolutno javna oseba(1) dejanska razlastitev(1)