FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > September
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sklep II Ips 340/2013 dopuščena revizija - povrnitev škode - ravnanje oškodovanca - poškodbe sopotnika v vozilu - podlage odškodninske odgovornosti - sprememba in razširitev dejanskega stanja - dopolnitev dokaznega postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje - pomanjkljivosti sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 316/2013 načelo specialnosti - lastninska pravica na nepremičnini - poslovni prostor - ugotovitev lastninske pravice na delu poslovnega prostora - stvarnopravno varstvo - dejanska etažna lastnina - oblikovanje tožbenega zahtevka - postopek za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL - pravdni postopek - razmerje med pravdnim postopkom in postopkom za vzpostavitev etažne lastnine po ZVEtL Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS Sklep II Ips 203/2013 lastninska pravica na nepremičnini - vodno zemljišče - javno dobro - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje javnega dobra - dopuščena revizija Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - VODE 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 317/2013 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe nepremičnine - izguba koristi - višina nadomestila - stroški vzdrževanja - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 357/2013 dopuščena revizija - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - dedič - posestnik - dobrovernost - dobra vera dediča - raziskovalna dolžnost - napake volje - zmota - opravičljiva zmota - skrbnost Civilni oddelek STVARNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 170/2015 pritožba - obvezne sestavine pritožbe - nepopolna vloga - podpis vloge - podpis vlagatelja pritožbe - žig pooblaščenca - odvetnik Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 53/2015 ničnost pogodbe - zakonito zastopanje - zavod - obseg pooblastil - prekoračitev pooblastil zakonitega zastopnika - vpis v sodni register - dovoljenost revizije - gospodarski spor Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 3/2014 prodajna pogodba - pogodbena volja strank - ugotovitev dejanskega stanja - razlaga pogodbe - sporno pogodbeno določilo - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II DoR 203/2015 dopuščena revizija - povrnitev premoženjske škode - odgovornost lastnika zemljišča - parkirišče - škoda na vozilu - skrbnost oškodovanca - deljena odgovornost - prevzem tveganja negativne posledice Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II Ips 106/2015 dovoljenost revizije - nepravdni postopek - razlastitev - odškodnina zaradi razlastitve - odvzem ostalih nepremičnin - bistveno poslabšanje položaja zaradi razlastitve - izgubljeni dohodek - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca - zamudne obresti - odškodnina za nemožnost uporabe nepremičnine Civilni oddelek NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba II Ips 191/2015 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - subjektivni pogoji izpodbijanja - paulijanska tožba - izročilna pogodba - neodplačno razpolaganje - oškodovanje upnikov Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 13/2014 dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - sklep o stroških postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dokazovanje z izvedencem - postavitev izvedenca - protispisnost - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - obstoj škode - protipravnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep II DoR 212/2015 dopuščena revizija - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - deljena vzročnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 24.9.2015
VSRS sklep I R 97/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - nepravdni postopek - prebivališče udeleženca nepravdnega postopka - registracija bivališča v RS - ordinacija pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO 24.9.2015
VSRS Sklep II DoR 222/2015 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nepopolna vloga - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - odškodnina - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II DoR 165/2015 predlog za dopustitev revizije - nujna pot - samovolja - škoda Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II DoR 194/2015 predlog za dopustitev revizije - navajanje neresničnih trditev o procesnem dejstvu - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 199/2015 mediji - pravica do popravka - popravek v ožjem smislu - zavrnitev zahteve za objavo popravka - odklonitveni razlogi - objava popravka brez sprememb in dopolnitev Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 12/2014 dopuščena revizija - pravna narava pogodbe - pogodba o delu - podjemna pogodba - gradbena pogodba - cena del Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 307/2014 povrnitev nepremoženjske škode - osebnostne pravice - varstvo osebnostnih pravic - pravica do zasebnosti - zastaranje odškodninske terjatve - objava na medmrežju - spletni dnevnik (blog) - pravica do svobode izražanja - razžalitev Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II Ips 38/2014 dovoljenost revizije - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep I R 103/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti - - ustalitev krajevne pristojnosti - izbira krajevne pristojnosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sodba II Ips 326/2013 pogodba o vodenju transakcijskega računa - kršitev osebnostnih pravic - nepremoženjska škoda - prekoračitev stanja (limita) na transakcijskem računu - odobritev prekoračitve stanja (limita) na računu - blokada kreditne kartice - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - izpodbijanje dejanskega stanja - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - protispisnost Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep I R 106/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - mož uslužbenke pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
VSRS sklep II Ips 241/2013 predlog za dopustitev revizije - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne odločbe - kapitalizirane obresti - pobotni ugovor - zavrženje predloge za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 17.9.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JKL M N O P R S ŠTU V ZŽ

Datum seje

< Vsi 2015 September

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(48)

Vpisniki

Cp(1) Dor(9) Ips(32) R(6)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(10) dovoljenost revizije(6) lastninska pravica na nepremičnini(5) predlog za dopustitev revizije(5) pridobitev lastninske pravice(4) določitev krajevne pristojnosti po višje...(4) povrnitev škode(4) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(4) podlage odškodninske odgovornosti(4) mediji(3) nepremoženjska škoda(3) nepopolna vloga(3) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(3) zavrženje revizije(3) pravica do svobode izražanja(3) tožbeni zahtevek(2) kršitev osebnostnih pravic(2) nujna pot(2) nepravdni postopek(2) ugotovitev dejanskega stanja(2) ugovor pravnomočno razsojene stvari(2) denacionalizacija(2) priposestvovanje(2) razžalitev dobrega imena in časti(2) dejanska etažna lastnina(2) neupravičena pridobitev(2) povrnitev nepremoženjske škode(2) primerjava družinskih fotografij(2) protispisnost(2) kolizija ustavnih pravic(2) protipravnost(2) povrnitev premoženjske škode(2) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(2) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(2) odškodnina(2) pripoznava tožbenega zahtevka(2) višina odškodnine(2) res iudicata(2) fotografija(2) deljena vzročnost(2)