FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Januar
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 12/2015 dopuščena revizija - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - promet s kmetijskimi zemljišči - lovska družina - pridobitev lastninske pravice - priposestvovanje - izbrisna tožba Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 29.1.2015
VSRS sklep I R 10/2015 določitev krajevne pristojnosti po Vrhovnem sodišču - zapuščinski postopek - obstoj zapuščine v RS Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sodba II Ips 146/2013 pridobitev lastninske pravice - pravnoposlovni pridobitni naslov - solastnina - gradnja na tujem svetu - dogovor o stvarnopravnih razmerjih - povrnitev vlaganj v nepremičnino - prenehanje terjatve Civilni oddelek STVARNO PRAVO - ODZ - OBLIGACIJSKO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep II DoR 377/2014 dopuščena revizija - denacionalizacija - razpolaganje z nepremičnino, za katero obstaja dolžnost vrnitve - prodajna pogodba - ničnost - razpolaganje tretjega - dobroverna pridobitev nepremičnine - načelo zaupanja v zemljiško knjigo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sodba II Ips 305/2012 zavarovanje terjatev - menica - lastna menica - posojilna pogodba Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep II Ips 196/2013 dovoljenost revizije - nedenarni tožbeni zahtevek - vrednost spornega predmeta - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep I R 9/2015 prenos pristojnosti po sklepu predsednika sodišča - sodni zaostanki - krajevna pristojnost Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sodba II Ips 282/2014 izpodbojna tožba - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - opustitev procesnega dejanja - opustitev vložitve odgovora na tožbo - osebni stečaj - obdobje izpodbojnosti - rok za vložitev tožbe - prekluzivni rok Civilni oddelek STEČAJNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep II Ips 186/2013 pravnomočnost - izvršilni naslov - neizvršljivost pravnomočne odločbe - napačen identifikacijski znak nepremičnine - delitev skupnega premoženja - sklepčnost tožbe - trditvena podlaga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep I R 21/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep I R 17/2015 prenos pristojnosti po sklepu predsednika sodišča - sodni zaostanki - določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - bivališče pravdnih strank in pooblaščencev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep I R 18/2015 spor o pristojnosti - izvršilni postopek - krajevna pristojnost - prebivališče dolžnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep II DoR 407/2014 dopuščena revizija - stvarna služnost - služnost v javno korist - pridobitev služnosti - neprava stvarna služnost - elektroenergetski objekt - stvarna pristojnost - priposestvovanje - enotnost sodne prakse Civilni oddelek STVARNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 29.1.2015
VSRS sklep II Ips 11/2013 dopuščena revizija - načelo kontradiktornosti - načelo ustnosti in neposrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zaslišanje priče - branje izjave priče - dokazna ocena - uporaba dokaza iz kazenskega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS Sklep II DoR 423/2014 dopuščena revizija - neupravičena pridobitev - vrnitev danega na podlagi sklepa o izvršbi - kondikcija - vložitev ugovora v izvršilnem postopku - sklep o izvršbi kot izvršilni naslov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 342/2014 dovoljenost revizije - odškodninski spor - vrednost spornega predmeta - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - sosporništvo - navadno sosporništvo - odgovornost zdravstvene ustanove - zdravniška napaka (medicinska napaka) - skrbnost dobrega strokovnjaka - pojasnilna dolžnost - kršitev pojasnilne dolžnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zastaranje odškodninske terjatve - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - enotna odškodnina - katastrofalna škoda - zavrženje revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - MEDICINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS Sklep I R 12/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov ekonomičnosti - spor iz razmerij med starši in otroki - bivališče strank v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS Sodba II Ips 22/2012 pogodba o organizaciji turističnega potovanja - sklenitev pogodbe - splošni poslovni pogoji - zavezujoča ponudba - dopuščena revizija Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 131/2013 povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - višina odškodnine - pravična denarna odškodnina - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - enotna odškodnina Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 243/2013 predpogodba - prodajna pogodba - sklenitev glavne pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - razpolagalni pravni posel - zemljiškoknjižno dovolilo - vpis v zemljiško knjigo - hipoteka - pridobitev zastavne pravice v izvršilnem postopku - zaznamba sklepa o izvršbi - lastninska pravica v pričakovanju Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 22.1.2015
VSRS sklep I R 15/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razlogov smotrnosti - bolezen stranke v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 258/2014 revizija - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - dokazna ocena - dokazovanje - zaslišanje priče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sklep II DoR 402/2014, eanko tudi II DoR 448/2014 predlog za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - predlog, ki ga vloži stranka sama - laična vloga - opravljen pravniški državni izpit - postulacijska sposobnost - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sodba II Ips 270/2013 dedna pravica - obstoj dedne pravice - predhodno vprašanje - izvenzakonska skupnost - obstoj izvenzakonske skupnosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - grajanje procesnih kršitev v reviziji Civilni oddelek DEDNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
VSRS sklep II DoR 250/2014 predlog za dopustitev revizije - sodna taksa - ugovor zoper plačilni nalog - višina sodne takse - vrednost spornega predmeta - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov Civilni oddelek SODNE TAKSE - CIVILNO PROCESNO PRAVO 22.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠTUVZ Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Januar

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(62)

Vpisniki

Dor(16) Ips(28) R(18)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(18) določitev krajevne pristojnosti po višje...(12) vrednost spornega predmeta(7) predlog za dopustitev revizije(7) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(6) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(6) povrnitev nepremoženjske škode(5) višina odškodnine(5) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(5) spor o pristojnosti(4) predhodno vprašanje(4) krajevna pristojnost(4) pridobitev lastninske pravice(3) delegacija pristojnosti iz razlogov smot...(3) zapuščinski postopek(3) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(3) sklepčnost tožbe(3) zavrženje revizije(3) odstop od sodne prakse(3) dovoljenost revizije(3) solastnina(3) enotna odškodnina(2) načelo individualizacije višine odškodni...(2) denacionalizacija(2) kršitev pravic osebnosti(2) izbrisna tožba(2) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(2) lastninska pravica na nepremičnini(2) neupravičena pridobitev(2) delegacija pristojnosti iz razloga smotr...(2) duševne bolečine zaradi kršitev pravic o...(2) hrup(2) dokazna ocena(2) lastninjenje(2) dokazovanje(2) izvršilni postopek(2) kondikcija(2) družbena lastnina(2) objektivna nepristranskost sodišča(2) ničnost(2)