FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > April
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS sodba II Ips 46/2015 povrnitev premoženjske škode - neutemeljen odvzem prostosti - pripor - ustavitev kazenskega postopka - prenehanje delovnega razmerja - odškodnina - odgovornost države - vzročna zveza - protipravnost - izgubljeni dobiček - laična vloga - odgovor na revizijo Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II DoR 63/2015 dopuščena revizija - učinki obveznosti - prenehanje obveznosti - drugi načini prenehanja obveznosti - trajno dolžniško razmerje - odpoved - uporaba komunalne infrastrukture - primeren čas za odpoved - primeren odpovedni rok - varstvo lastninske pravice - prenehanje vznemirjanja lastninske pravice - negatorna tožba - protipravnost vznemirjanja Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep Ips 138/2013 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe premoženja - višina nadomestila - metoda izračuna izgubljene koristi - sklepčnost tožbe - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 158/2013 družbena lastnina - lastninjenje - pridobitev lastninske pravice na podlagi zakona - prostorski izvedbeni akt - vsebinske značilnosti prostorskih izvedbenih aktov - predpostavke za pridobitev lastninske pravice na podlagi ZSKZ in ZJS Civilni oddelek STVARNO PRAVO - LASTNINJENJE 23.4.2015
VSRS sklep II DoR 42/2015 predlog za dopustitev revizije - ugovor zoper plačilni nalog - podlaga za izračun sodne takse - vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe - sosporniki - navadni sosporniki Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 53/2013 dovoljenost revizije - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadno sosporništvo - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 23.4.2015
VSRS sklep II DoR 49/2015 predlog za dopustitev revizije - povrnitev škode - krivdna odgovornost - odgovornost upravljalca - vzdrževanje bazena - padec na stopnicah bazena - skrbnost dobrega strokovnjaka - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 199/2013 povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - pravična duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - zapadlost odškodninske terjatve - zakonske zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - zaključek zdravljenja Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 104/2013 dovoljenost revizije - tožba - nasprotna tožba - nedenarni tožbeni zahtevek - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadno sosporništvo - nediferencirana vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 52/2013 dovoljenost revizije - denacionalizacija - nadomestilo zaradi nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja - subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - navadno sosporništvo - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - stanje nepremičnine ob vrnitvi - povračilo razlike v vrednosti nepremičnine - davki - stroški upravljanja premoženja Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 54/2013 mandatna pogodba - pogodba o naročilu - posredniška pogodba - plačilo mandatarju - plačilo za primer uspeha - dokazovanje - pritožba - novi dokazi v pritožbi Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 138/2013 denacionalizacija - nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe premoženja - višina nadomestila - metoda izračuna izgubljene koristi - sklepčnost tožbe - dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 2/2015 skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - prodaja nepremičnine v izvršbi Civilni oddelek STVARNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 325/2014 obnova postopka - laičen predlog za obnovo postopka - postulacijska sposobnost - pooblastilo odvetniku - predložitev pooblastila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 220/2014 izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - obstoj terjatve - izvršilni postopek - prekinitev postopka - pravna narava sklepa o nadaljevanju postopka - nov dolžnik Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 55/2015 povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - vzročna zveza - odgovornost odvetnika - zastopanje v postopku denacionalizacije - opustitev vložitve predloga za začasno odredbo - predhodno vprašanje - vrnitev nepremičnine v naravi - odgovornost države za delo upravnega organa - trajanje denacionalizacijskega postopka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 204/2014 dopuščena revizija - skupno premoženje zakoncev - delitev skupnega premoženja - določitev deležev na skupnem premoženju - vlaganja v nepremičnino tretjega - povrnitev vlaganj - kolektivna terjatev - neupravičena pridobitev - pasivna legitimacija - nujno sosporništvo - predhodno vprašanje Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - STVARNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 128/2013 zavarovalna pogodba - obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti - odgovornost za škodo, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - objektivna odgovornost - nevarna stvar - krivda - deljena odgovornost - povrnitev nepremoženjske škode - višina odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II DoR 7/2015 dopuščena revizija - pomanjkljiv izrek sodbe sodišča prve stopnje - odločitev o celotnem tožbenem zahtevku - dopolnilna sodba - pritožba - pritožba kot predlog za dopolnitev sodbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 68/2015 dopuščena revizija - trditveno in dokazno breme - neupravičena pridobitev - povrnitev vlaganj v nepremičnino Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba II Ips 67/2013 neveljavnost pogodbe - ničnost - stvar izvzeta iz prometa - neskladnja gradnja - črna gradnja - upravna odločba - zaznamba Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 23.4.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 189/2012 povrnitev premoženjske škode - odškodnina - škoda zaradi razlastitve - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - zastaranje odškodninske terjatve Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 160/2013 dopuščena revizija - varstvo potrošnikov - počitnice - organizirane počitnice - turistična agencija - pogodba o paketnem potovanju - neizpolnitev pogodbe - nepravilna izpolnitev pogodbe - odgovornost organizatorja - izjalovljene počitnice - povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana škoda - duševne bolečine zaradi izgubljenega užitka počitnic ali dopusta - razlaga prava EU - neposredna uporaba prava EU - euro skladna razlaga prava Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE - VARSTVO POTROŠNIKOV 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 78/2015 razlastitev - nepravdni postopek - določitev odškodnine zaradi razlastitve - premožensjka škoda - izguba dobička - vrednost nepremičnine - višina odškodnine - obresti Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV - NEPRAVDNO PRAVO 23.4.2015
VSRS sklep II Ips 308/2014 dopuščena revizija - obnova postopka - povrnitev nepremoženjske škode - odškodnina - duševne bolečine zaradi razžalitve dobrega imena in časti - kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - nepravnomočna kazenska obsodilna sodba - razveljavitev kazenske obsodilne sodbe kot obnovitveni razlog Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.4.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC Č D EFGHI JK L M N O P R S ŠTU V Z Ž

Datum seje

< Vsi 2015 April

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(59)

Vpisniki

Cp(3) Dor(13) Ips(38) R(5)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(17) zavrženje revizije(6) denacionalizacija(5) podlage odškodninske odgovornosti(5) povrnitev nepremoženjske škode(5) predlog za dopustitev revizije(5) pridobitev lastninske pravice(4) povrnitev škode(4) neupravičena pridobitev(4) vzročna zveza(4) odškodnina(4) višina odškodnine(4) sklepčnost tožbe(4) pritožba(4) dovoljenost revizije(4) zastaranje(4) delitev skupnega premoženja(4) deljena odgovornost(3) skupno premoženje zakoncev(3) določitev krajevne pristojnosti po višje...(3) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(3) lastninska pravica na nepremičnini(3) subjektivna kumulacija tožbenih zahtevko...(3) protipravnost(3) povrnitev premoženjske škode(3) navadno sosporništvo(3) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(3) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(3) odgovornost države(3) določitev deležev na skupnem premoženju(2) metoda izračuna izgubljene koristi(2) dvom v nepristranskost sodišča(2) duševne bolečine zaradi razžalitve dobre...(2) nadomestilo zaradi nemožnosti uporabe pr...(2) dokazno breme(2) lastninjenje(2) dokazovanje(2) krajevna pristojnost(2) družbena lastnina(2) krivdna odgovornost(2)