FinD - Kazalo Sovs
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS > Civilni oddelek > 2015 > Februar
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 79)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II DoR 395/2014 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - vrednost spornega predmeta - glavna terjatev - postranska terjatev - obresti - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 30/2015 vrnitev darila - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - sprememba tožbe - subjektivna sprememba tožbe - odtujitev stvari med pravdo Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II DoR 370/2014 dopuščena revizija - odgovor na tožbo - rok za vložitev odgovora na tožbo - vložitev vloge na nepristojno sodišče - zamudna sodba - razlaga zakona - očitna pomota Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II DoR 6/2015 dopuščena revizija - pravica do svobode izražanja - pravica do časti in dobrega imena - kolizija ustavnih pravic - tisk - odškodnina pravni osebi - trditev o dejstvih - mnenje Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sodba II Ips 299/2014 pritiklina - tehnična in finančna dokumentacija v zvezi z nepremičnino - poslovodstvo brez naročila - gestija - elementi dopustne gestije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 26.2.2015
VSRS Sodba II Ips 129/2014 ničnost prodajne pogodbe - vrnitev danega - zastaranje odškodninske terjatve - povračilo škode - subjektivni zastaralni rok - začetek teka zastaralnega roka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II DoR 408/2014 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - opredelitev vrednosti spornega predmeta - opredelitev pomembnega pravnega vprašanja - nepopolna vloga - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek DEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II Ips 34/2015 dopuščena revizija - nepopolna vloga - nepopolna revizija - priloge - predlog za dopustitev revizije - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 350/2013 izstavitev zemljiškoknjižne listine - odstop terjatve - dedna pravica - odpoved dediščini - darilo - obljuba darila - ustna pogodba - obličnost - dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - DEDNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II DoR 35/2015 predlog za dopustitev revizije - nedopustnost izvršbe - lastninska pravica v pričakovanju - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS Sklep II Ips 234/2012 dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.2.2015
VSRS sklep II Ips 39/2015 zahteva za varstvo zakonitosti - zastaranje judikatne terjatve Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 49/2013 ureditev zemljiškoknjižnega stanja - vknjižba lastninske pravice - pogodbena odškodninska odgovornost - povrnitev premoženjske škode - sklepčnost tožbe - nepopolna tožba - zapadlost terjatve Civilni oddelek POGODBENO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 256/2014 nedopustnost izvršbe - pridobitev lastninske pravice - solastnina - večkratno razpolaganje z nepremičnino - lastninska pravica v pričakovanju - obligacijska pravica - prenos lastninske pravice - zavezovalni pravni posel - vknjižba lastninske pravice - aktivna stvarna legitimacija - dovoljenost tožbe Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II DoR 440/2014 predlog za dopustitev revizije - neupravičena pridobitev - uporabnina - višina uporabnine - zamudne obresti - tek zamudnih obresti - izvedensko mnenje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba in sklep II Ips 61/2012 izvenzakonska skupnost - obstoj izvenzakonske skupnosti - skupno premoženje izvenzakonskih partnerjev - delitev skupnega premoženja - delež na skupnem premoženju - posebno premoženje - ugovor nadpolovičnega deleža - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave v postopku Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 36/2013 lastna menica - trasirana lastna menica - abstraktnost menične zaveze - ugovori iz temeljnega posla Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 135/2012 izvršba na nepremičnino - ugovor tretjega - izločitvena tožba - tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe na predmetu izvršbe - pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice - lastninska pravica - lastninska pravica v pričakovanju - vpis v zemljiško knjigo - dobra vera upnika Civilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 47/2013 prodaja nepremičnine - izpolnitev pogodbene obveznosti - predmet pogodbe - izgradnja poslovnega objekta - vrnitev predmeta pogodbe - ničnost pogodbenega določila Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 101/2013 povrnitev premoženjske škode - stečaj družbe - odškodninska odgovornost poslovodje - odškodninska odgovornost družbenikov - odgovornost pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ - spregled pravne osebnosti - dokazovanje - obrazloženost dokaznega predloga - sodba presenečenja Civilni oddelek PRAVO DRUŽB - ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 58/2013 povrnitev škode - izjava volje - konkludentno dejanje - privolitev v škodo Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep I R 25/2015 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 195/2014 sklepčnost tožbe - trditvena podlaga - dokazovanje - informativni dokaz Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sodba II Ips 2/2013 povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odškodnina - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - višina odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - stroški za tujo nego in pomoč - bistvena kršitve določb pravdnega postopka Civilni oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
VSRS sklep II Ips 263/2013 dovoljenost revizije - novo pooblastilo - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

ABC ČD EFGHI JK L M N O P RS ŠTU VZ Ž

Datum seje

< Vsi 2015 Februar

Oddelki

< VsiCivilni oddelek(79)

Vpisniki

Cp(1) Dor(12) Ips(60) R(6)

Instituti / Izbor najpogostejših

dopuščena revizija(16) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(7) zavrženje revizije(7) dovoljenost revizije(7) določitev krajevne pristojnosti po višje...(6) vrednost spornega predmeta(6) lastninska pravica na nepremičnini(6) povrnitev nepremoženjske škode(6) višina odškodnine(6) predlog za dopustitev revizije(6) pridobitev lastninske pravice(5) povrnitev škode(5) dokazovanje(5) priposestvovanje(4) povrnitev premoženjske škode(4) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(4) dokazno breme(4) sklepčnost tožbe(4) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(4) zavarovalna pogodba(3) telesne bolečine(3) denacionalizacija(3) duševne bolečine zaradi zmanjšanja življ...(3) trditvena podlaga(3) trditveno in dokazno breme(3) lastninska pravica v pričakovanju(3) protispisnost(3) zavrženje predloga za dopustitev revizij...(3) izpolnitev pogodbene obveznosti(3) solastnina(3) uporabnina(3) vknjižba lastninske pravice(3) objektivna nepristranskost sodišča(3) ničnost(3) dobra vera(2) darilo(2) darilna pogodba(2) dovoljenost predloga za dopustitev reviz...(2) duševne bolečine zaradi skaženosti(2) družbena lastnina(2)